Marketingcommunicatie Danone

Pages: 28 (7354 words) Published: February 22, 2011
Taak 1: Marketingcommunicatie van Danone

Inhoudstafel
Inhoudstafel1
Voorwoord3
Businessmodel4
Missie4
Visie4
Bedrijfskenmerken4
Het assortiment van de Groep Danone5
Waarden6
Identiteit7
Imago7
De marketingmix8
Evian8
Activia9
Petit Gervais10
Actimel12
Doelgroep13
Marketingcampagnes14
Evian14
Petit Gervais16
Activia18
Actimel19
De benadering van klanten21
Concurrentieanalyse21
Nestlé21
Unilever22
Friesland Campina22
Yakult22
Kraft22
SWOT-analyse23
Conclusie24
Bijlage25
Rapport Danone 201025
Bronnen26

Voorwoord
De Groep Danone is een Frans voedingsconcern dat wereldwijd is vertegenwoordigd in zuivel- en waterindustrie, baby- en kindervoeding en medische voeding. In 1919 werd Danone opgericht door dokter Isaac Carasso in Barcelona, Spanje. Het is allemaal begonnen met een klein bedrijfje dat yoghurtproducten maakte. Deze werden enkel verkocht in apotheken en waren bestemd voor kinderen die aan darminfecties leden. Hij noemde zijn bedrijf naar zijn zoon Daniel. In 1929 breidde het bedrijf uit naar Frankrijk. Tijdens de Tweede Wereldoorlog verhuisde de Groep Danone tijdelijk naar New York, maar in 1958 keerde het bedrijf Danone terug naar Parijs. Daar is het hoofdkantoor nu nog steeds. Danone heeft in 2007 het Nederlandse bedrijf Numico overgenomen en werd zo één van de wereldleiders in babyvoeding en klinische voeding. Sindsdien richt het bedrijf zich 100 procent op gezonde voeding.

Businessmodel
De Groep Danone is al meer dan 90 jaar een wereldbekend bedrijf, vooral in de zuivelproducten. Het bedrijf richt zich vooral op gezonde voeding en water.

In België werken ongeveer 700 personen voor de Groep Danone. Deze zijn verspreid over twee vestigingen: de zetel in Brussel (Oudergem) en de productiesite in Rotselaar, nabij Leuven. In 1994 is Actimel uitgevonden in België, dit betekende eveneens de start van de Actimel-productie in de fabriek in Rotselaar. Deze fabriek bevoorraadt zo’n twaalftal Europese landen van dit product.

Eveneens heeft de Groep Danone een Onderzoeks- en Ontwikkelingscentrum, genaamd Danone Research. Wereldwijd helpen meer dan 1000 medewerkers ervoor om hun producten te optimaliseren en te verbeteren. Jaarlijks voert Danone Research meer dan 50 klinische studies uit die de gezondheidsvoordelen van de producten staven.

Bij de Consumer Careline van Danone kan de consument terecht voor vragen omtrent de producten van Danone. Ook heeft de Groep Danone een platform ontwikkelt, genaamd De Danalogen. Hier kunnen consumenten terecht om hun ideeën en wensen achterlaten over de producten van Danone. Missie

“Gezondheid brengen via voeding naar zoveel mogelijk mensen.” Dat is de missie die de Groep Danone zichzelf heeft toegewezen. Dit is ook wat het onderzoeksteams van Danone dag in dag uit drijft. Visie

De Groep Danone heeft een unieke visie op het bedrijfsleven. Voor hun moet een bedrijf rendabel zijn, maar niet tegen elke prijs en welke manier dan ook. Ze weerspiegelen ook een engagement om op een open manier te communiceren en samen te werken. (zie: waarden) Bedrijfskenmerken

Bedrijfstak:| Zuivel- en waterindustrie, baby- en kindervoeding, klinische voeding.| Bedrijfscultuur:| Zorgen voor gezonde voeding van de beste kwaliteit.| Bedrijfsstructuur:| Merkenstructuur, Danone maakt deel uit van de Groep Danone, die nog verschillende merklijnen heeft.| Bedrijfsidentiteit:| Gezondheid, aantrekkelijk, innovatief en kwaliteitsvol.| Bedrijfscommunicatie:| Televisie-commercials, affiches, reclame in magazines, ...| Bedrijfsimago / Persoonlijkheid:| Klantvriendelijk, kwaliteitsvol en betrouwbaar.|

Het assortiment van de Groep Danone
Verse zuivelproducten| |

| De Groep Danone heeft twee lijnen ontwikkeld van probioticum zuivelproducten (Actimel, Activia), een reeks caloriearme producten (Taillefine, Vitaline, Ser), kinderyoghurt (Danonine, Danimals, Petit Gervais) en...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Danone Essay
  • Essay on Danone History
  • Essay on Danone Yakult
  • Poverty and Danone Essay
  • Grameen Danone Research Paper
  • Danone Essay
  • Danone
  • Danone Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free