Philips - Company Profile Analysis

Pages: 6 (1120 words) Published: November 24, 2010
Strategic Management

Opdracht 1 Bedrijf: Philips Docent: Dr. G. van de Kaa Vakcode: WM0586TU Door: Alex van Rijs

Strategic Management

Opdracht 1: Philips

Table of Contents
1 Company’s History 2 Company’s Core Activities 3 Company structure and type 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 Organization structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Legal structure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Industrial, trade and services . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Industry sector . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Business-to-business and business-to-consumer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 2 2 2 2 3 3

4 Company ambitions

Bladzijde: 1

Bedrijf: Philips

Alex van Rijs

1 Company’s History
Philips werd door de gebroeders Philips (Zie figuur: 1) gestart als Philips en Co in Eindhoven. Het bedrijf begon met de productie van lichten, zij hadden nooit gehoopt dat hun bedrijf aan het einde van de eeuw een van de grootste producenten zou zijn op het gebied van lampen. In 1910 hadden zij een bedrijf opgebouwd waarin 2000 mensen werkzaam waren. Philips was het grootste bedrijf in Nederland. Philips werd door de industriele revolutie in Europa gestimuleerd

5

Figure 1: Anton en Gerard Philips om te innoveren op het gebied van x-ray en radio technologie. Philips startte hiervoor in 1914 een onderzoeks laboratorium die hier onderzoek naar deed. Over de jaren, groeide de lijst met de door Philips geinnoveerde producten en blijft doorgroeien.

10

2 Company’s Core Activities
Philips is begonnen met de productie van lampen, dit hebben ze uitgebreid naar de x-ray en de radio technologie. Over de jaren heen zijn hun Kern-activiteiten enorm vergroot. Zou houden ze zich op dit moment bezig met: Medische systemen, Huishoudelijke apparaten, Verlichting, Electronica en Producten voor persoonlijke verzorging (denk aan de electrische tandenborstel).

15

3 Company structure and type
Koninklijke Philips Electronics NV is de moedermaatschappij van de Philips-groep. Zei heeft aandelen op de beurzen van Euronext Amsterdam en op de New York Stock Exchange. Philips heeft een uitvoerend management van de Vennootschap toevertrouwd aan de Raad van Commissarissen. Het Group Management committee, bestaat uit bepaalde belangrijke functionarissen en natuurlijk de Raad van Bestuur en is dan ook het hoogste overlegorgaan binnen Philips en daarom ook het belangrijkste platform voor het beleid van de aanpassing, uitvoering en

20

Alex van Rijs

Bedrijf: Philips

Bladzijde: 2

25

implementatie van de door haar ontworpen producten. Haar taken zijn om ervoor te zorgen dat de business issues en praktijken worden gedeeld tussen Philips. Zoals hiervoor genoemd heeft Philips haar kern-activiteiten verdeelt over een aantal divisies: Medical Systems, Domestic Appliances en Personal Care, Consumer Electronics en Lighting. Deze divisies zijn verantwoordlijk voor het beheer van haar bedrijven wereldwijd. Aan het einde van 2006 had Philips ongeveer 130 productie-eenheden in 26 landen, verkoop-en servicepunten in ongeveer 150 landen en hadden totaal 121.700 werknemers in dienst.

3.1
30

Organization structure

35

Zoals bekend is Philips een markt-gedreven bedrijf. Een kenmerk van markt-gedreven bedrijven is dat zij naar de behoeften van haar klanten kijkt. Momenteel is Philips actief in drie belangrijke sectoren: Healthcare, Lighting en Consumer Lifestyle. Een vierde sector is Innovation en Emerging Businesses, deze bevat Philips Research, Philips Design en alle ondersteunde afdelingen. Wat bij Philips centraal ligt is het doel van het bedrijf: het ontwikkelen van producten die in aanraking komen en de verbetering van de levens van haar gebruikers. Zij kan haar doel nastreven door rekening te houden met haar nieuwste filosofie van Sense en Simplicity. Wanneer je dit in andere woorden...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Company Profile Essay
  • Company Profile Essay
  • Company Profile Essay
  • Company Profile Essay
  • Essay on Company Profile
  • Company Profile Essay
  • Company Profile Essay
  • Company Profiles Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free