Boekverslag de Avonden

Pages: 16 (3829 words) / Published: Apr 5th, 2011
De Avonden
Gerard (Kornelis Van Het) Reve

Titel:
Auteur: Gerard Reve.
Titel boek: De Avonden (ondertitel: 'een winterverhaal')
Het Boek is voor het eerst verschenen in 1947.

Thema
Er zitten in de Avonden erg duidelijk verschillende thema’s. Thema’s als bijvoorbeeld:
- Angst, depressie, ontreddering
- Walging
- Wanhoop
- Verveling
- Egoïsme
- Humor

Motieven
De thema’s in “de Avonden” komen heel duidelijk naar voren. Ik zal de thema’s bijlangs gaan door dingen uit het boek te koppelen aan de thema’s.
- Angst komt wel als hoofdthema naar voren. Op het eerste gezicht lijkt het alsof Frits nergens bang voor is. Hij doet alsof hij overal iets van weet en probeert mensen zo af te troeven of ze helemaal de aarde in te praten. Hij heeft het ik het boek namelijk opvallend vaak over erge en enge ziektes. Het lijkt hier op het eerste gezicht alsof hij een grap erover maakt. Maar als je verder leest en er over gaat nadenken, dan kom je er achter dat hij juist erg bang is voor de ziektes, en wil mensen dingen aanpraten, zodat hij niet de enige is met deze gevoelens. Daarom maakt hij de andere mensen ook maar bang. Ook heeft hij het erg vaak over kaalheid. Door mensen tot vervelens toe erop te wijzen dat ze kaal worden, projecteert hij zijn angstgevoelens voor deze ziekte op hen. Hij praat hier in het boek veel over, omdat hij stilte het ergste vindt dat er is. Ik heb het idee dat hij deze dingen ook zegt om mensen van zich af te zetten. Nog meer angst komt aan de orde in zijn dromen, hier wordt hij elke nacht met de dood geconfronteerd. Als je naar de visie van dit persoon kijkt, het existentialisme, zou je zeggen dat Frits helemaal niet bang moet zijn voor de dood, maar dit is hij duidelijk wel, omdat hij altijd zwetend wakker wordt. Angst voor lichaamsverval.
- Depressie komt ook goed naar voren, Frits is namelijk vrijwel het hele boek in mineur. Dit is vooral goed te merken doordat hij om het minste of geringste al dingen totaal somber inziet. Denk maar

You May Also Find These Documents Helpful

  • Metodos de Análisis de Problemas
  • “Proveedores de Servicio de Aplicaciones”
  • Diseño de Rutas de Recoleccion
  • Modelos de Toma de Decisiones
  • Reflexión de Casa de Muñecas
  • Portrait de Cyrano de Bergerac
  • De Stijl
  • Derrida and Des Tours de Babel
  • De-Evolution
  • De Beers