Draaiboek

Pages: 24 (3720 words) Published: March 8, 2011
Ondergetekenden

Stichting Topatletiek, gevestigd te Utrecht, in deze vertegenwoordigd door Maartje Simons.

En

Elephas, gevestigd te Amsterdam, in deze vertegenwoordigd door voorzitter David de Rooij.

Verklaard een samenwerkingsverband aan te gaan op de datum van ondertekening. Dit samenwerkingsverband zal eindigen op 15 juni 2009. Ondergetekenden zijn afspraken overeengekomen, terug te vinden in dit draaiboek.

Datum: …..-…..-20…..Datum: …..-…..-20….

Handtekening opdrachtgeverHandtekening Elephas

……………………………….……………………………….

Naam: ………………………Naam: ………………………

Inleiding

Na het tekenen van de overeenkomst bieden wij u hierbij ons draaiboek aan. Dit document is geschreven voor de Stichting Topatletiek versterkt breedtesport te Utrecht en onze opdrachtgever Maartje Simons. In het draaiboek zijn onder andere werkprocedures, planningen en tijdsindelingen uitvoerig weergegeven. Het draaiboek is opgebouwd uit twee onderdelen. Het eerste onderdeel heeft betrekking op de voorbereiding van het evenement en het tweede onderdeel heeft betrekking op de dag van het evenement zelf. Wij hopen u op deze manier een duidelijk beeld te geven van het gehele evenement en het verloop van de dag. Daarnaast vindt u in het draaiboek ook het doel van het evenement en de vaststelling van werkafspraken, procedures, taken en verantwoordelijkheden van de organiserende personen en partijen van derden. Dit draaiboek dient verder als hulpmiddel tijdens en voorafgaande aan het evenement. Eventuele onzekerheden en verwijzingen naar standaardprotocollen zijn ook in dit draaiboek aangegeven. Dit alles uiteraard om het wereldrecordfestival zo goed mogelijk te laten verlopen. De gehele organisatie van het Foodcourt tijdens het Wereldrecordfestival te Utrecht inclusief bijbehorende studenten. Dit team wordt vertegenwoordigd door: Mandy de Regt, Ashley Hortulanus, Ricardo Diaz, David de Rooij en Bart Alst. Wij hopen u middels dit draaiboek voldoende te hebben geïnformeerd over de gang van zaken met betrekking tot de voorbereiding en de dag van het evenement zelf op 14 juni 2009. Namens Elephas verzekeren wij u dat het een zeer geslaagd evenement gaat worden.

Met vriendelijke groet,

Team Elephas

1. Draaiboek met betrekking tot de voorbereiding

1.1 Beschrijving van het doel evenement zelf

Aankomend Wereldrecordfestival bestaat niet alleen uit een aanval op het huidige wereldrecord op de 10.000 meter voor vrouwen, maar het is een festival waaraan een heel scholenproject is gekoppeld. Het uitvoerende gedeelte dat Elephas zal vervullen is de organisatie van het Foodcourt met het daarbij behorende entertainment en een compleet terras. Het voornaamste doel is het kunnen voorzien van eetgelegenheden waarbij een divers aanbod kan worden gebracht en het plaatsen van een terras waar plaats is voor minimaal tweehonderd personen. Daarnaast moeten de eetgelegenheden een aanbod kunnen bieden van het geschatte aantal bezoekers van vierduizend. Verder zal Elephas ernaar streven om alles in de sferen van Afrika te verzorgen vanwege het feit dat dit het thema van het festival is. Wij doen dit in opdracht van Stichting Topatletiek versterkt breedtesport voor bezoekers en genodigden van het Wereldrecordfestival op 14 juni 2009 op de Vechtse Banen te Utrecht.

Daarnaast hebben wij overige doelstellingen opgedeeld in drie categorieën. 1. Strategische doelstellingen:
- Het scholenproject dat betrekking heeft tot geheel Afrika ondersteunen door gerechten aan te bieden die van origine Afrikaans zijn. - Het echter ook bekend maken van Afrikaanse gerechten onder de basisschoolleerlingen. 2. Tactische doelstellingen:

- Door diverse entertainment en aankleding in de sferen van Afrika aan te bieden de basisschoolleerlingen onbewust een compleet te geven van de gehele levenssituatie in Afrika. - Sport, spel, entertainment en basisschooleducatie combineren met levenswijze en gerechten uit Afrika op het...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free