De Kersentuin, Tsjechov

Pages: 9 (2998 words) Published: August 10, 2010
Chris van der Weide06-12-2009
De Kersentuin

Informatie
AuteurAnton Pavlovitsj Tsjechow
Titel De Kersentuin
Jaar van uitgave 1903
Jaar eerste opvoering 1904

Synopsis

1900, een Russisch landgoed, de kersentuin.
Ljoebow, bezitster van het landgoed, is vijf jaar geleden haar bestaan ontvlucht (nadat zowel haar man als zoontje overleden zijn) en is vertrokken naar Parijs. Ze keert nu voor het eerst weer terug naar haar geliefde landgoed, een landgoed van generaties en herinneringen; de kersentuin. De achterblijvers verheugen zich op de komst van Ljoebow en het weerzien is warm en hartelijk. Ljoebow is zeer gelukkig om weer thuis te zijn, maar de reden van haar thuiskomst is minder vreugdevol; de familie zit diep in de schulden en het landgoed moet, ten treurnis van vele, verkocht worden. Lopachin, een zakenman, stelt Ljoebow voor om in plaats van de kersentuin te verkopen, hem om te hakken en op de resterende grond zomerhuisjes te bouwen. Hij kent de familie al heel zijn leven, zijn ouders en grootouders waren nog lijfeigenen op dit landgoed maar hij heeft zichzelf opgewerkt en hoewel het verleden zeker niet vergeten is, is zijn band met Ljoebow van kleins af aan goed geweest en wil hij haar graag helpen . Ljoebow wil de tuin niet omhakken en laat het plan verder links liggen. Haar broer, Gajew, vindt het een bespottelijk idee en probeert op vele manieren zelf nog geld bij elkaar te sprokkelen om het landgoed te behouden. Er gaan weken voorbij, waarin lang verlangde liefdes niet beantwoord worden, of slechts tijdelijke troost bieden, waar iedereen langs elkaar heen leeft, niemand actie onderneemt en de tijd stil lijkt te staan. Maar dan is het toch zo ver; de dag van de veiling.

Op het landgoed is een groot feest gaande maar hier raakt Ljoebow in paniek, ze wil weten wat er met haar landgoed gaat gebeuren en het duurt lang voordat Gajew terug komt met bericht. Tegen alle verwachtingen van de familie in komt niet als eerste Gajew maar Lopachin binnen, en deelt mede dat hij de nieuwe eigenaar is; hij, die zijn hele leven zichzelf omhoog heeft geknokt, heeft de grond opgekocht en gaat de tuin alsnog afbreken om er vakantiehuisjes te plaatsen. Ljoebow en Gajew rouwen om het verlies maar moeten door. Ljoebow keert terug naar Parijs en de andere personages vertrekken allen van het landgoed, op naar een nieuw leven. Allen zijn in onzekerheid en geen liefde wordt behouden. Behalve de oude Firs, een bediende die zijn hele leven al aan dit landgoed verbonden is, blijft achter, door iedereen vergeten, en sterft.

Vraag 1
Welke ontwikkeling maakt Lopachin, met oog op het verleden, door in het stuk? En hoe verhoudt dit zich tot zijn relatie met Ljoebow?

Lopachin komt uit een boerengezin waar zijn vader en grootvader lijfeigenen waren op de kersentuin. Over de vrouwen wordt niet gesproken, hij werd door zijn vader regelmatig geslagen en liep ’s winters met blote voeten over het erf. Langzaamaan, door hard werken, heeft hij zichzelf tot zakenman opgewerkt en hij verdient goed, hij is heel trots op zichzelf maar zegt zelf ook ‘eens een boer, altijd een boer’ en ‘ik schrijf als een varken’. Waar hij tussen zijn jeugd en nu geweest is kunnen we uit de tekst niet opmaken. Maar dat hij vaker op het landgoed te vinden was, in ieder geval toen Ljoebow er nog woonde (hij heeft haar vijf jaar niet gezien.) is zeker. En gezien de reacties op zijn aanwezigheid (die niet spectaculair zijn) en zijn speculatieve relatie met Warja, lijkt het alsof hij nooit is weggeweest.

Lopachin is verheugd over het terugkeren van Ljoebow, haalt goede herinneringen aan haar op, prijst haar de hemel in. Zijn vader schetst hij als boeman van het verleden, hij was altijd fout, dom en grof en sloeg hem ook. Gedurende het stuk probeert hij Ljoebow van zijn gelijk te overtuigen, hij wil duidelijk haar goedkeuring in zijn plannen en richt ook al zijn aandacht op haar als het daar over gaat, Gajew laat hij...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay on Concepto de estrategia
  • Conformity in De La Salle University Essay
  • Modelos de Toma de Decisiones Essay
  • Definiciones de Metodología de Investigación Essay
  • De-Marketing Essay
  • De Beers Essay
  • DE FINAL Essay
  • Essay on des stat

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free