Verslag Sk

Pages: 2 (360 words) Published: June 16, 2007
Inleiding
Bij deze proef maken we gebruikt van destillatie. Dat is een scheidingsmethode die berust op verschillen van kookpunten van de componenten van het mengsel. Je verhit het mengsel en dan zal de stof et het laagste kookpunt eerst verdampen. De ontwijkende damp van die stof wordt dan opgevangen en afgekoeld. hierdoor condenseert de damp, waarna de zo verkregen vloeistof kan worden opgevangen. Zo heb je een mengsel gescheiden in 2 vloeistoffen.

Doel
Het scheiden van de alcohol uit glühwein.

Methode

Benodigdheden
• een destillatieopzet
• glühwein
• zandverwarmer
• 2 erlenmeyers
• koolstofpoeder
• thermometer
• indampschaaltje
• lucifers
• veiligheidsbril
• trechter met filterpapier
Opstelling

Manier

Opzet van destillatieopzet
1.zet de thermometermanchet bovenop de destillatieopzet
2.bevestig het verbindingsstuk met het staafje aan de onderkant van de destillatieopzet. Nu kun je de thermometer met een draaiende beweging in de thermometermanchet schuiven. 3.doe het vloeistofmengsel en een kooksteentje in de kolf

4.maak de kolf aan het verbindingsstuk vast.
5.bevestig het geheel aan een statief en laat het voorzichtig op het zand zakken. 6.gebruik een erlenmeyer om het destillaat op te vangen.

Nadat we dit gedaan hebben zetten we de zandverwarmer op stand 9 aan. We weten dat alcohol een kookpunt van 80 graden heeft. Water heeft een kookpunt van 100 graden Celcius, dus het alcohol zal eerder verdampen. Als de temperatuur de 80 graden bereikt zetten we de verwarmer lager. Nadat we genoeg alcohol hebben verzamelt in de erlenmeyer kijken we of we de proef goed hebben uitgevoerd. We stoppen de alcohol in een indampschaaltje en we steken het in brand ( alcohol is brandbaar ). Als het niet in brand vliegt hebben we de proef niet succesvol uitgevoerd. Het residu gaan we filtreren met filterpapier en koolstofpoeder. We zouden een dan een kleurloos mengsel moet overhouden.

Resultaten
Het destillaat dat we opvingen...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Sk Telecom Goes Egaltarian Essay
  • sk business analysis Essay
  • Sk-Ii Essay
  • Sk-Ii Essay
  • Sk Debate Essay
  • Essay on Kandyan Dance Verslag
  • Sk Ii Essay
  • Essay on SK-II, Japan

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free