Uva Draadloos

Pages: 2 (356 words) Published: September 27, 2008
:
Stap 1: Wireless ethernet adapter
De wireless ethernet adapter moet WiFi compatible zijn en de IEEE 802.1x standaard ondersteunen. Wireless ethernet adapters die recent zijn aangeschaft voldoen over het algemeen aan deze criteria. Stap 2: Configuratie van TCP/IP

De TCP/IP eigenschappen van de wireless ethernet adapter driver worden ingesteld op DHCP (IP adres toekenning). Ga via Start → Control Panel → naar Network and Sharing Center. S
electeer Manage network connections
Gebruikershandleiding UvAdraadloos voor Windows Vista
Stap 1: De laptop moet worden voorzien van een werkende wireless ethernet adapter. Stap 2: Configuratie van TCP/IP.
Stap 3: Installatie van de speciale client-software (SecureW2). Klik met de rechtermuis op de wireless ethernet adapter en selecteer uit het menu Properties Selecteer Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) en klik op Properties Selecteer Obtain an IP address automatically

Selecteer Obtain DNS server address automatically
Klik op OK
Stap 3: Installatie van de speciale client-software (SecureW2). Installatie van SecureW2 client software vereist administrator-rechten op de laptop. Download de SecureW2 client software van www.ic.uva.nl/draadloos onder Handleidingen en software. Dubbelklik securew2-vista-uva-v3.2.0.exe

Klik op OK
Klik op Next
Klik op I Agree
Klik op Install
Username: uw UvAnetID
Password: wachtwoord van uw UvAnetID
Re-enter Password: wachtwoord van UvAnetID
Klik op OK
Indien de verbinding niet tot stand komt, doorloop dan de volgende stappen Klik op Finish om windows opnieuw te starten.
Na het starten van windows wordt er geprobeerd een verbinding tot stand te brengen met een UvA draadloos accesspoint. 1. Ga naar Network and Sharing Center
2. Klik op Manage wireless networks
3. Klik op Add (Add a wireless network)
4. Kies Manually create a network profile
5. Vul de gegevens in. Network name uva. Security type 802.1x. Klik Next 6. Kies Change connection settings.
7. Kies als authentication...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about Uva-F-1560, Hertz
  • Uva Accounting Program Essay
  • Psoralen and UVA Therapy in Individuals with Psoriasis Essay
  • Uva and Uvb Sun Rays Essay
  • Battle of Salamis and Better Strategic Foresight Essay
  • PhilosophyPaperDraft2
  • Essay on Stand up comedy industry
  • Essay on History of Human Rights

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free