Voorbeeld

Pages: 32 (10576 words) Published: March 2, 2011
Deconstructivisme Jaap Bugter, 436686 Helena Ferreira, 4962214 Gabrielle Linger, 433795 Leonie van Ling, 437409

Design Language Docent: Ruud Rosendaal DCOM 3 Jaap Bugter, 436686 Helena Ferreira, 4962214 Gabrielle Linger, 433795 Leonie van Ling, 437409

Deconstructivisme Jaap Bugter, 436686 Helena Ferreira, 4962214 Gabrielle Linger, 433795 Leonie van Ling, 437409

Het deconstructivisme is een eigenGeestesvader n n tijdse stroming in de architectuur die cte nma moderne see Het ervan uitgaat dat de maatschappij rchit Eise ry umi miotiek samen A ter Geh sch begrip met Ferdinand verwarrend en onzeker is. Men pro- e k T as d P deconstruc- de Saussure. beert dat ook in haar bouwwerken tot Fran nard olha skin Jaques Derrida r Ko be u tie werd in de uiting te laten komen. Ook vinden zij Be m l Li d l)a (1930-2004 alvb( jaren ’60 ontwikkeld lee Re nie adi el dat de functie de sfeer van het gesklierkanker): Da ha H imm door de Franse filosoof bouw bepaalt. Joods – Algerijn. H ZaJacques Derrida. De gedachtegang achter Van op wege het Co zijn techniek stelt dat men de westerse metafysica kan blootleggen door het ‘deconstrueren’anti-semitische van de logica ervan. Het is dus een tekstanalyse waarbij wordt getracht aan te tonen dat tek- regeringsbeleid wordt hij van sten altijd op verschillende manieren kunnen worden uitgelegd. sch ool gestuurd. In 1949 verhuist hij naar FrankUitgangspunten ctivistische architecten zeker, alles verandert voortdurend. De deconstru als uitgangspunt voor rijk. Oprichter Het deconstructivisme is kennderlijkheid nemen de chaos, fragmentatie, onzekerheid en vera deconstructivisme merkend voor de huidige zappspot op het eerste gezicht met = Alles kan met hun ontwerpen. Een deconstructivistisch gebouw cultuur. ‘We willen gebruik er toch aan voldoen. De alles vergeleken de wetten van de zwaartekracht, maar … deze moet maken van het onderbewuste worden; litges van ontwerpen lijken op colla Verw eratuur, film, en van daaruit nieuwe vormen Alle tradities binnen de archiversc allerlei stro ante desi hillende onderdelen. theater, enz. want gn nstructivisme ming ontwikkelen. We willen proberen tectuur worden in het deco en en stijle alles is gelijk. n de emotie terug te brengen in de overboord gegooid. Deco In de jaren ’70 n architectuur.’ Niet de gevestigde Deconstructivisme (1988-2000) tivism struckregen Derrida’s Kenmerken van deze stroming zijn chaotische en gefragmenteerde waarden en normen zijn uitgangis fam e design ideeën vorm in gebouwen die schots en scheef staan. De ruimtelijk complexe ontwerspunt, maar de tijdsgeest van nu: onde ilie van een architectuur pen hebben een divers materiaal en kleurgebruik. In het buitenland r zijn de belangrijkste architecten Peter Eisenman, Frank Owen – en designstromvolge andere de versnippering, chaos, contrast n Gehry, Coop Himmelb(l)au, Morphosis, Daniel Libeskind, Bernard ing: het deconstrom de desig en beweging. Niets is n Tschumi en Zaha Hadid. Enkele architecten laten zich inspireren ingen structivisme. stijle en door het Russische Constructivisme (Leonidov, Melnikov) uit het betegenwoordig n gin van de twintigste eeuw. De term deconstructivisme is afkomstig Deze stroming is Mod : ernis van de Franse filosoof Jacques Derrida (1930-2004). Deze verwant met het m Cons truct e stroming is in Nederland nauwelijks Anti-desig Algemene informatie n in die ivism Postm vertegenwoordigd. odern ’80 e ’90 kunnen niet los worden gezien van moderniszin dat ze allebei De bouwwerken van de deconstructivisten in de jaren en Antii de van sme ingaan tegen het tische invloeden van de jaren ’20 en de kunst sig de Russische constructivisten. Hun droombeeld van de archin rationalisme. tectuur, die over het algemeen bijna nooit verder dan de tekentafel kwamen, werden door een nieuwe generatie architecten opgenomen en verwezenlijkt. De deconstructivisten probeerden de architectuur van deze tijd door ongewone vervreemdingseffecten iets van haar zogenaamde perfectionisme af te nemen:...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free