Fisa Postului Organizator de Spectacole

Pages: 11 (1981 words) Published: April 11, 2011
Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei, Universitatea din Bucuresti

Evaluarea personalului
- Fisa de post -

Uroseviteanu-Tatu Laura,
Anul I, Masterul de Psihologie
Organizationala si Resurse Umane

- Ianuarie 2011 -
FISA DE POST

ORGANIZATOR DE SPECTACOLE

ORGANIZATIA: S.C. STRING S.R.L.

DENUMIREA POSTULUI DE MUNCA: ORGANIZATOR DE SPECTACOLE
COD COR: 342909

Obiectivele specifice ale activitatii de munca:

- elaborarea proiectelor de spectacol;
- negocierea cu furnizorii de servicii;
- coordonarea activitatilor de pregatire si desfasurare ale spectacolului; - mentinerea permanenta a contactului cu coordonatorul departamentului.

INTEGRAREA IN STRUCTURA ORGANIZATORICA

Pozitia postului in cadrul structurii organizatorice:

- Postul imediat superior: coordonatorul de organizare evenimente; - Postul imediat inferior: -;
- Subordonari: directa fata de coordonatorul de organizare evenimente; - Are in subordine: -;
- Este inlocuit de: alt organizator de spectacole.

Relatiile de munca:

- Ierarhice: cu coordonatorul de organizare evenimente;
- Functionale: cu ceilalti organizatori de spectacole si cu coordonatorul de organizare evenimente; - De reprezentare: reprezinta clientii organizatiei si potentialii clienti.

RESPONSABILITATI, SARCINI SI ACTIVITATI SPECIFICE DE MUNCA

a. RESPONSABILITATI

1. In raport cu alte persoane:

- Cooperarea cu ceilalti organizatori de spectacole din echipa; - Raportarea oricaror probleme la coordonatorul departamentului de organizare evenimente; - Mentinerea relatiilor profesionale cu clientii firmei si cu diversi colaboratori (prestatori de servicii, impresari, alte firme contractante etc).

2. In raport cu aparatura pe care o utilizeaza:

- Utilizarea aparaturii pusa la dispozitie (telefon mobil, masina, calculator) cu responsabilitate, numai in interes de serviciu; - Anuntarea oricarei defectiuni a aparatelor de IT.

3. In raport cu produsele muncii:

- Folosirea cu eficienta a timpului de munca;
- Tratarea cu seriozitate a sarcinilor de indeplinit;
- Respectarea programului de lucru.

4. In raport cu securitarea muncii:

- Insusirea normelor de protectia muncii si sanatate potrivit reglementarilor in vigoare; - Respectarea normelor de igiena si de protectie a muncii.

5. Privind precizia si punctualitatea:

- Respectarea programul de lucru;
- Folosirea cu eficienta a timpului de lucru;
- Acceptarea unui program de lucru extins atunci cand este nevoie; - Comunicarea in timp util a informatiilor catre colegii de echipa precum si catre coordonatorul de organizari evenimente.

6. In raport cu metode/programe:

- imbunatatirea comunicarii si relationarii atat cu clientii cat si cu colaboratorii.

7. Privind relatiile cu altii/comunicarea:

- promtitudinea in transmiterea informatiilor catre colegii de echipa si catre coordonatorul departamentului de organizare evenimente; - informarea coordonatorului de departament in cazul aparitiei unor probleme sau in cazul defectarii vre-unui aparat de IT; - comunicarea intr-o maniera asertiva cu diversi colaboratori, firmele contractante, membrii echipei sau cu coordonatorul departamentului.

b. SARCINI SI ACTIVITATI SPECIFICE DE MUNCA

1. Elaborarea proiectelor de spectacol

- stabilirea segmentului de piaţă targetat;
- stabilirea furnizorilor de servicii media;
- organizarea locaţiei pentru desfăşurarea evenimentelor; - elaborarea programului spectacolului.

2. Negocierea cu furnizorii de servicii

- incheierea contractelor cu artistii, impresarii, prestatorii de servicii (inclusiv cu prestatorii de servicii media).

3. Coordonarea activitatilor de pregatire si desfasurare ale spectacolului

- promovarea spectacolului;
- coordonarea desfasurarii spectacolului;
- gestionarea activitatilor post-spectacol.

4. Mentinerea permanenta a contactului...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Fisa Postului Essay
  • Essay on Concepto de estrategia
  • Conformity in De La Salle University Essay
  • Modelos de Toma de Decisiones Essay
  • Definiciones de Metodología de Investigación Essay
  • de beers Essay
  • Essay about De Marketing
  • De Havilland Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free