Touchscreen

Pages: 28 (5875 words) Published: April 4, 2011
INHOUDSTAFEL
Titel Pagina
1. INLEIDING
1.1 WAT IS EEN TOUCHSCREEN
1.2 DOEL VAN DE PAPER
2. GESCHIEDENIS
3. ONDERZOEK
3.1 HUIDIGE TECHNIEKEN
3.1.1 RESISTIVE
3.1.1.1 FOUR-WIRE RESISTIVE (AT4)
3.1.1.2 FIVE-WIRE RESISTIVE (ACCUTOUCH)
3.1.2 INFRAROOD
3.1.3 SURFACE WAVES
3.1.3.1 INTELLITOUCH SURFACE WAVES
3.1.3.2 INTELLITOUCH PLUS SURFACE ACCOUSTIC WAVES MULTI-TOUCH 3.1.3.3 SECURETOUCH SURFACE WAVES
3.1.3.4 ITOUCH TOUCH-ON-TUBE SURFACE WAVES
3.1.4 ACCOUSTIC PULSE RECOGNITION (APR)
3.1.5 CAPACITIVE
3.1.5.1 SURFACE CAPACITIVE
3.1.5.2 PROJECTIVE CAPACITIVE (PROCAP)
3.2 TOUCHSCREEN TRENDS
4. VALUE CHAIN
5. CONCLUSIE
6. APPENDIX
7. REFERENTIES

1. INLEIDING

1.1 Wat is een touchscreen?

Een touchscreen is de meest gebruiksvriendelijke vorm van de ‘input devices’. Zulke input devices laten ons toe informatie over te brengen naar een computer, PDA, smartphone,…

Het touchscreen zorgt ook voor een geheel nieuwe dimensie op vlak van deze input devices. We hoeven niet meer indirect met behulp van een cursor te werken die wordt aangestuurd door een muis of touchpad. Maar deze cursor wordt vervangen door een direct contact via ons hand of een stylus.

Het touchscreen zelf moeten we zien als een geheel van 4 onderdelen.

* Touch Controller, dit is een kleine microcontroller chip. Deze chip zorgt ervoor dat de signalen die door de touch sensor worden waargenomen, vertaald worden in gegevens die door de computer kunnen verwerkt worden. * Touch Sensor, dit is een deklaag over het LCD/CRT-scherm. Het is deze laag die de aanrakingen detecteert. Deze deklaag bestaat meestal uit ITO, indium-tin oxide. * Touch Software, deze software zorgt dat de touch controller de informatie opgevangen uit de aanrakingen in de juiste vorm kan doorsturen naar de computer voor verwerking. * Touchscreen LCD/CRT scherm.

1.2 Doel van de paper?

In deze paper zou ik graag een duidelijk beeld schetsen over het concept touchscreen en de verschillende touchscreen technologieën die er momenteel bestaan op de markt. Om te beginnen zal ik het eerst hebben over het ontstaan van het touchscreen. Hierna zullen de verschillende technologieën aanbod komen. Vervolgens zal ik kort enkele toekomstige trends overlopen. Eindigen doe ik met de value chain van de touch screen industrie te bespreken. 2. GESCHIEDENIS

De eerste touchscreens ontstonden in onderzoek laboratoria midden de jaren ’60. Het was pas in 1972 tijdens het PLATO-project dat het grote publiek kennis maakte met het concept van de touchscreen technologie. Het PLATO-systeem (Programmed Logic for Automated Teaching Operations), gecreëerd aan de Universiteit van Illinois , werd in het leven geroepen om te dienen als een computerondersteunende leer terminal voor studenten aan scholen en universiteiten. Het PLATO-systeem kreeg veel aandacht en onderzoekers van Xerox PARC gingen de technologie bekijken aan de universiteit van Illinois. Later hebben ze de technologie geadopteerd en verbeterd in Palo Alto, California. Naarmate het PLATO-systeem groeide en ontwikkelde, werd het de eerste belangrijke online gemeenschap, die onder andere gebruik maakte van e-mails, online forums,... In de vroege jaren ‘70 ontdekte men gelukkig genoeg dat computers niet enkel hardware waren om instructies op uit te voeren, maar het een radicaal nieuwe manier aanbood om mensen met mekaar in contact te brengen. De eerste touchscreen gestuurde computer die in de huiskamers stond was de HP-150 ontworpen door Hewlett Parker in het jaar 1983. De HP-150 maakte gebruikt van de Intel 8088 microprocessor met een 8-bit externe databus. De HP-150 maakte gebruik van de infrarood technologie voor detectie van een aanraking. De werking van deze technologie wordt verder in de paper beschreven.

Vandaag de dag is het ondenkbaar dat er geen touchscreens zouden bestaan. Ze zijn terug te vinden in bijna elke sector die je maar kan bedenken. Touchscreens worden ook stilaan de...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • apple, microsoft, IBM and others: the touchscreen comes of age Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free