Cultuurverschillen Vlamingen-Walen

Pages: 8 (1610 words) Published: September 25, 2010
Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Gegradueerde in Secretariaatsbeheer Optie secretariaat - talen

Leeuwen en Hanen
Cultuurverschillen tussen Vlamingen en Walen

CAMPUS Geel

Vincenza Russo

Academiejaar 2005-2006
De houder van dit diploma is gerechtigd tot het voeren van de titel van Bachelor

Voorwoord

Voorwoord
In het kader van Erasmus Belgica, heb ik als Waalse studente mijn derde jaar Office Management/Management Assistant in Vlaanderen gedaan, meer bepaald in Geel aan de Katholieke Hogeschool Kempen. “Het programma Erasmus Belgica wil de dialoog tussen de drie gemeenschappen van ons land bevorderen. Het wenst een instrument te zijn dat de communicatie en uitwisseling tussen de gemeenschappen ondersteunt zodat boeiende en vernieuwende initiatieven ook aan de andere kant van de taalgrens beter bekend zouden worden. (…) Studenten uit het hoger onderwijs krijgen de mogelijkheid een gedeelte van hun opleiding aan een instelling in een andere Gemeenschap van België door te brengen zonder dat hierdoor het behalen van hun diploma binnen de voorziene termijn in het gedrang komt.” Gevonden op 8 mei 2006 op : http://www.prins-filipfonds.org/erasmusbhome.html. Omdat ik mijn derde en laatste jaar in Geel heb gedaan, met de bedoeling mijn Nederlands te verbeteren, ben ik op het idee gekomen om het ietwat controversiële onderwerp Leeuwen en Hanen, Cultuurverschillen tussen Vlamingen en Walen, verder uit te werken in dit eindwerk. Het is mij opgevallen dat er toch nog vrij weinig “uitwisseling” is tussen beide gemeenschappen van België. We zullen proberen te achterhalen waarom dat zo is. Als Waalse, heb ik ook een aantal cultuurverschillen kunnen opmerken tussen Vlaanderen en Wallonië, die ik verder in dit eindwerk zal beschrijven. Ik wens in dit voorwoord ook iedereen te bedanken die me bij het schrijven van deze scriptie heeft geholpen. Eerst wil ik de docenten van mijn hogeschool te Bergen hartelijk danken omdat ze mij de mogelijkheid hebben gegeven deze ervaring te kunnen opdoen. Een bijzonder woord van dank aan de heer Christian Goethals, die alles voor mij heeft geregeld. Natuurlijk hartelijk dank ook aan alle docenten van de KHK die mij ontvangen hebben. Hun vriendelijkheid heb ik heel erg op prijs gesteld. Ik wil speciaal de heer Jurgen Basstanie, docent Engels en Nederlands, en mevrouw Mieke Kenis, mijn eindwerkbegeleidster, bedanken voor hun steun en hun hulp. Ik wil ook het personeel bedanken van Janssen Pharmaceutica, mijn stagebedrijf, en van de andere bedrijven die mijn vragenlijsten ook ingevuld hebben. Ik wil in het bijzonder Maria Grauwen en Charlotte Fransen, mijn stage-begeleidsters bij Janssen Pharmaceutica, bedanken. Allebei hebben ze mij altijd geholpen en aangemoedigd. Ik mag uiteraard mijn familie, mijn zus en mijn vriend niet vergeten te bedanken voor hun steun en hulp. Leeuwen en Hanen Cultuurverschillen tussen Vlamingen en Walen

Inhoudstafel

Inhoudstafel
Voorwoord
Inleiding___________________________________________________

_________________ 4 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.4 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.2 4 België ____________________________________________________________

___ 5 Geschiedenis________________________________________________

__________ 5 Economie ____________________________________________________________

5 Demografie ___________________________________________________________ 6 Belgische cultuur ______________________________________________________ 8 Nederlands en Frans, officiële talen van België _______________________________ 9 Vlaanderen en Wallonië_______________________________________________ 11 Federalisering ________________________________________________________ 11 Taalproblematiek _____________________________________________________ 12 Taalprobleem ________________________________________________________ 12 Sociaal-economisch probleem ___________________________________________ 12 5 staatshervormingen...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free