Soft Drink Market in Turkey

Pages: 12 (2809 words) Published: April 21, 2011
DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA

GAZLI İÇECEK SEKTÖRÜ ARAŞTIRMASI I-TÜRK GIDA KODEKSİ VE ÜRÜNÜN TANIMI VE KAPSAMI Gıdaların üretimi, tüketimi ve denetlenmesi konusundaki 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 24/06/1995 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Kararnamenin 7. Maddesine göre hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği " 16 Kasım 1997 yürürlüğe girmiştir. Yönetmeliğin amacı; üretici ve tüketici menfaatleri ile halk sağlığını koruma, gıda maddelerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, hazırlama, muhafaza, işleme, depolama, taşıma ve pazarlamasını sağlamak üzere gıda maddelerinin özelliklerini belirlemektir. Yönetmelik; gıdaların kalite ve hijyenle ilgili özelliklerini, katkı maddelerini, aroma maddelerini, pestisit ve veteriner ilaç kalıntılarını, gıda buluşanlarını, ambalaj ve işaretleme, depolama ve taşıma kurallarını numune alma ve analiz metotlarını kapsamaktadır. Yönetmelik 12 bölüm, 40 madde, ve 38 ek'ten oluşmaktadır. tarih ve 23172 sayılı resmi gazetede (mükerrer) yayınlanarak

II-GAZLI İÇECEĞİN TANIMI: Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliğine göre karbondioksit ile gazlandırılmış olan meyveli, aromalı, kola, tonik gibi içeceklerdir. h Sade Gazoz h Meyveli Gazoz h Kolalı İçecekler III-GÜMRÜK TARİFE İSTATİSTİK POZİSYONU (G.T.İ.P): 22 02 10 00 00 11 22 02 10 00 00 12 22 02 10 00 00 13 Sade gazozlar Meyveli gazozlar Kolalı gazozlar

1

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA

IV- TÜRKİYE’DE GAZLI İÇECEĞİN TARİHÇESİ: Türkiye'de meşrubatın ilk üretim tarihi ile ilgili kesin bir bilgi olmamakla beraber Sultan II.Abdülhamit meşrubat döneminde fabrikası 19.yüzyıl (gazozhane) sonlarında açarak bazı gayrimüslimlerin bilinmektedir. İstanbul'da işlettikleri

Cumhuriyet döneminde ise gazoz üretimine başlangıç 1930 yılına rastlamaktadır. İstanbul'da 1930'lu yıllarda esans, limon tuzu, ithal şişe ve karbonik asit ve meşrubat makineleri satan bir işyerinden karpuz kazan tabir edilen saturatör ile iki adet el trajı (şişe doldurma kapama makinası) ile üretime başlanmıştır. O dönemlerin gazoz markaları Ankara, Olimpos, Çamlıca idi, 1993 yılında markaları adı altında üretilmiştir. O yıllarda gazoz üretimi ilkel yöntemlerle yapılmaktaydı. Şeker şurubunu Nilüfer ve Uludağ

süzmek için bir keçe torbaya maşrapa ile filtreden geçirilir sonradan bir cezve ile şişelere tek tek konulmaktaydı. Şurubun eritildiği kazan ise eski bir İngiliz küveti idi. İçine şurup konmuş şişeler de el trajlarında doldurulmakta ve kapatılmaktaydı. Daha sonra İstanbul'da Kocataş Memba Suyu tesisinde Cool Kola Koka ismiyle ilk Türk meşrubatı üretilmiştir. O dönemde batı teknolojisi kullanılmaya başlanmıştır. O sıralarda Türkiye'de karamel üretim teknolojisi bilinmediğinden içenlerin dudaklarında iz bırakmaktaydı.

Daha sonraları Nur Kola, Katibim Kola üretilmeye başlanmıştır. 1960'lı yılların başında Fruko Tamek'in üretildiği tesisler Türkiye'nin en modern fabrikası idi. 1964 Ağustos'unda Pepsi Cola, iki ay sonra da Coca Cola üretilmeye başlanmıştır. Günümüzde ise milyonlarca şişe her türlü gazlı ve gazsız meşrubat en yüksek teknolojilerle üretilip tüketicisine sunulmaktadır. Bugün orta kapasiteli bir meşrubat makinesi ile saatte 10.000 - 12.000 litre mamul üretilmektedir. Daha evvel kullanılan banyo küvetinin yerini 12.000 litrelik 316 kalite paslanmaz çelik tanklar almıştır. Hazırlanan şuruplar özel filtreden geçmekte ve 2

DIŞ TİCARET ARAŞTIRMA

95 derecede pastörize edilmektedir. Bütün ürünlerin her iki saate bir mikrobiyolojik ve kimyasal kalite kontrol analizleri laboratuarlarda yapılmaktadır. 1930'lu yıllarda dağıtım at arabası ile yapılırken günümüzde mamüller

konteynerlerle yurt dışına sevk edilmektedir. Evvelce yurt dışından esans ithal edilmekte iken günümüzde Hollanda'ya ihraç edilmekte ve Franchising sistemi ile Almanya, Hollanda ve Amerika'da Türk gazozunun üretilerek dağıtımı sağlanmaktadır. Önceleri Bulgaristan'dan ithal edilen karbondioksitin bulunmadığı zamanlarda üretim durma noktasına gelmekte iken bugün Denizli'de doğal karbondioksit gazı...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Market Analyses of Soft Drink Essay
  • Essay on Oligopoly Market of Soft Drink
  • Australia Soft Drink Market Essay
  • Essay on Soft drink market in Poland & France
  • Soft Drinks Essay
  • Soft Drinks Essay
  • Bangladeshi Soft Drinks Market Essay
  • Analysis of Soft Drink Market Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free