Organisatieverandering Zal Nooit Slagen Als Er Geen Duidelijke Noodzaak Aanwezig Is.

Pages: 7 (2108 words) Published: November 29, 2010
Organisatieverandering zal nooit slagen als er geen duidelijke noodzaak aanwezig is. Individueel betoog organisatiekunde 4

[pic]

Amsterdam, 4 juni 2010. Geschreven door:Tim Beckers. Studentennummer: 540713 2de jaar HvA hrm, Klas 8.04.A. Organisatiekunde blok 4. Docent Kenneth Barr. Voorwoord

Ter afsluiting van het vak organisatiekunde in het tweede jaar, heb ik dit essay aan het eind van blok 4 geschreven. Ik heb gekozen voor de stelling:” Organisatieverandering zal nooit slagen als er geen duidelijke noodzaak aanwezig is”. Ik heb gekozen voor deze stelling, omdat ik vind dat de mens nou eenmaal pas zijn vertrouwde omgeving verlaat, wanneer er echt een noodzaak voor is. Tevens wilde ik meer te weten komen over motiveren van mensen. Als doelgroep voor mijn essay heb ik een algemene krant genomen, met een brede doelgroep. Met breed bedoel ik van jong tot oud en van laaggeschoold tot hooggeschoold. Mijn essay wordt geplaats in de eenmalige sector “organisaties” van de krant, wat in het teken staat van de organisaties en de omgeving van tegenwoordig. Organisatieverandering zal nooit slagen als er geen duidelijke noodzaak aanwezig is.

De markten waar organisaties zich tegenwoordig in bevinden kunnen gezien worden als heel turbulent. Doordat informatie tegenwoordig dankzij internet razendsnel kan worden uitgewisseld, wordt er van organisatie verwacht dat zij tegenwoordig ook razendsnel anticiperen op ontwikkelingen binnen de turbulente markten. Deze ontwikkelingen kunnen als gevolg hebben dat er binnen een organisatie bepaalde veranderingen moeten worden doorgevoerd. Dit kan verschillen van organisatorische veranderingen (hanteren van een andere structuur) tot aan gedragsveranderingen (een andere manier van het helpen van de klant). Aangezien deze snelle ontwikkelingen binnen zo een markt, moeten veranderingen binnen organisatie ook zo snel mogelijk worden doorgevoerd. Er is immers geen tijd om rustig een veranderingstraject op te zetten, omdat de ontwikkelingen zich in een razend tempo opvolgen. Dit alles zorgt ervoor dat de enige constante factor binnen veel markten waar organisatie in opereren, verandering is.

Tijdens een organisatieverandering wordt er veel gevraagd van de medewerkers. Het is namelijk van groot belang dat wanneer de organisatie als één geheel veranderd, alle medewerkers mee veranderen. De factor “willen” bij de medewerkers is een belangrijke voor de organisatie. Als namelijk de medewerkers niet willen veranderen, kunnen zij een belemmering worden voor de organisatieverandering. De vraag is dan ook, hoe creëer je dat een medewerker wilt mee veranderen. Er wordt immers verlangt van de medewerkers dat hun huidige manier van werken, omgang met collega’s of gedrag wordt los gelaten. De medewerkers moeten dan dus het vertrouwelijke omzetten in het gewenste. Met gewenste wordt bedoeld, waar wilt de organisatie naar toe? Het vertrouwelijke omzetten in het gewenste is de verandering die iedere medewerker binnen de organisatie moet doorgaan. Het creëren van het willen mee veranderen bij de medewerkers heeft alles te maken met motivatie. De medewerker moet getriggerd, oftewel gemotiveerd worden om ondanks het los laten van het vertrouwelijke, toch de wil te krijgen met de organisatie mee te veranderen.

Er zijn veel verschillende motivatie theorieën die allen verklaren hoe de mens kan worden gemotiveerd. Deze theorieën hebben allemaal hun eigen visie en kunnen dan ook behoorlijk van elkaar afwijken. Toch hebben zij bijna allemaal één ding gemeen. Dat is dat de mens twee vormen van motivatie kent, namelijk intrinsieke en extrinsieke motivatie. Veel theorieën verklaren dat de mens door bepaalde dingen kan worden gemotiveerd, maar deze bestaan dan ook veelal uit intrinsieke en extrinsieke motivatie.

Het verschil tussen intrinsieke en extrinsieke motivatie is niet ingewikkeld. Intrinsieke motivatie is dat wat de mens van binnenuit motiveert. Bij intrinsieke motivatie is de mens dan ook niet afhankelijk...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Geen It Essay
  • ALS Essay
  • The Er Essay
  • Al Tadqiq Al Sharie Essay
  • Als Essay
  • NBC ER Essay
  • Essay about ER Nurses
  • ER diagrams Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free