Emma Gad

Pages: 3 (857 words) Published: February 8, 2011
Holder Gode, Gamle Gad stadig?

Måden hvorpå mennesket fører samtaler har ændret sig drastisk, i forhold til blot for 100 år siden. Dengang havde man ikke de samme muligheder for at kommunikere, men i takt med teknologiens indtog i den almene danskers hverdag, er antallet muligheder for kommunikation steget markant. For blot tyve år siden blev en besked leveret via telefon, brev eller en ganske normal dialog. Nu har vi både fået Facebook, SMS og E-mails. Spørgsmålet er så, er dette en positiv udvikling? Bliver vi bedre til at føre en samtale med disse elektroniske hjælpemidler? Eller er det hele blevet meget upersonligt? Tænker man ”Takt og Tone” så tænker man straks på Emma Gad, som, om nogen, var den førende indenfor takt og tone i sin levetid. I 1918 udgav hun bogen ”Takt og Tone” en bog, hvis indflydelse stadig er utroligt mærkbar, den dag i dag. I et uddrag fra denne bog, beskriver hun hvorledes man skal indlede og føre en samtale. Ifølge Gad, bør man indlede enhver samtale med en behagelig ting, dog er det vigtigt at denne information er behagelig for modparten. Et eksempel på dette er: ”Jeg har med Glæde set, at Deres søn – o.s.v.” Dette vil skabe et godt førstehåndsindtryk og man vil føle at man er kommet godt fra start. Emma Gad fraråder at man under en samtale, giver en kommentar om vejret. Dette er i klar kontrast til i dag, hvor ordlyden i folkemunde er: ”Man kan da altid snakke om vejret” Ovenstående fremgangsmetode støttes af Birgitte Sally, som i en artikel skrevet af Roberta Montanari og bragt af Kristeligt Dagblad d. 21 september 2007, udtrykker at det kan være en god idé at nævne vejret, og dermed bruge dette som en samtalestarter. ”En klassisk måde at indlede kontakt med en fremmed er nemlig at tale om vejret. Det er ufarligt og begge redder ansigt, hvis kontakten mislykkes” Birgitte Sally er til hverdag kommunikationskonsulent og psykoterapeut, desuden holder hun med stor succes kurser i smalltalk. Hun mener ikke at det er det sproglige...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about Emma & Clueless
  • Essay on Emma and Clueless Similarities
  • Emma and Clueless Essay
  • A Comparison of Jane Austen's Emma and Amy Heckerling’s Clueless Essay
  • Emma and Clueless Essay
  • Emma Cultural Context Essay
  • Emma Woodhouse Character Annalysis Essay
  • Emma by Jane Austen Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free