Doa Menghadapi Peperiksaan

Only available on StudyMode
  • Pages(s): 8 (1975 words)
  • Download(s): 3240
  • Published: February 18, 2010
Read full document
Text Preview
Disusun Oleh : Ustaz Safaee b. Zakaria SMK Jelawat, 16370 Bachok, Kelantan

DOA­DOA  KEJAYAAN

KANDUNGAN Kandungan  Secangkir bicara dari penyusun  1. Persediaan menghadapi peperiksaan  A. Persediaan Sebelum Peperiksaan  B.  Persediaan Pada Malam Sebelum Peperiksaan  C.  Tindakan Pada Pagi Hari Peperiksaan  D. Tindakan Pada Hari Peperiksaan  2. Cara Menghadapi Tekanan  A. Buntu Fikiran  B. Keletihan Fizikal  3. Masalah Semasa Peperiksaan dan Cara Mengatasinya  A. Menghilangkan perasaan Gementar  b. Sentiasa Berdoa dan Solat Hajat  4.  Petua Cemerlang Menghadapi Pembelajaran  5.  Teknik Menjawab  A. Panduan Umum  B. Ujian Objektif  C. Ujian Subjektif  D. Ujian Kuantitatif  6. Doa­Doa Yang Berkaitan Untuk Menghadapi Peperiksaan  i.  Doa Kecergasan  ii.  Doa Menghilangkan Darah Gemuruh  iii. Doa Tetapkan Hati  iv. Doa Mahu Tidur  v.  Doa Bangun Tidur  vi. Doa Memasuki Ujian  7. Petua Semasa Menjawab Soalan  i.  Doa Penerang Hati  ii. Doa Bila Terlupa  2 i

MUKASURAT  i  1  2  2  2  3  3  4  4  5  5  5  5  5  6  6  6  7  8  9  9  9  9  9  10  10  10  10  10 

iii.  Doa Minta Tambah Ilmu  iv.  Doa Minta Dapat Petunjuk  v.    Doa Mudah Faham / Hafal  vi.  Doa Ketika Menemui Kesukaran  vii.  Doa Mendapat Idea Yang Baik  viii. Doa Kebahagiaan Dunia dan Akhirat  ix.  Doa Memohon Kejayaan Cemerlang  8.  Adab Berdoa  9.  Khaifiat Solat Hajat  10. Zikir Harian 

11  11  11  11  11  12  12  12  13  14 

3 ii

SECANGKIR BICARA

DARI PENYUSUN 

Assalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh.  Penyusunan  buku  kecil  ini  adalah    bertujuan  untuk  membantu  para  pelajar  bagi  menguatkan mental dan keyakinan kepada Allah sebagai tempat untuk meminta pertolongan  dan tumpuan ketika menghadapi sesuatu yang amat penting dalam kehidupan mereka.  Sebenarnya tiada  teknik dan petua­petua tertentu untuk menghadapi peperiksaan, tetapi  penyusun  telah  mengambil   beberapa  petua  yang  dirasakan  bersesuaian  dengan  keadaan ...
tracking img