Doa Menghadapi Peperiksaan

Pages: 24 (1975 words) Published: February 18, 2010
Disusun Oleh : Ustaz Safaee b. Zakaria SMK Jelawat, 16370 Bachok, Kelantan

DOA­DOA  KEJAYAAN

KANDUNGAN Kandungan  Secangkir bicara dari penyusun  1. Persediaan menghadapi peperiksaan  A. Persediaan Sebelum Peperiksaan  B.  Persediaan Pada Malam Sebelum Peperiksaan  C.  Tindakan Pada Pagi Hari Peperiksaan  D. Tindakan Pada Hari Peperiksaan  2. Cara Menghadapi Tekanan  A. Buntu Fikiran  B. Keletihan Fizikal  3. Masalah Semasa Peperiksaan dan Cara Mengatasinya  A. Menghilangkan perasaan Gementar  b. Sentiasa Berdoa dan Solat Hajat  4.  Petua Cemerlang Menghadapi Pembelajaran  5.  Teknik Menjawab  A. Panduan Umum  B. Ujian Objektif  C. Ujian Subjektif  D. Ujian Kuantitatif  6. Doa­Doa Yang Berkaitan Untuk Menghadapi Peperiksaan  i.  Doa Kecergasan  ii.  Doa Menghilangkan Darah Gemuruh  iii. Doa Tetapkan Hati  iv. Doa Mahu Tidur  v.  Doa Bangun Tidur  vi. Doa Memasuki Ujian  7. Petua Semasa Menjawab Soalan  i.  Doa Penerang Hati  ii. Doa Bila Terlupa  2 i

MUKASURAT  i  1  2  2  2  3  3  4  4  5  5  5  5  5  6  6  6  7  8  9  9  9  9  9  10  10  10  10  10 

iii.  Doa Minta Tambah Ilmu  iv.  Doa Minta Dapat Petunjuk  v.    Doa Mudah Faham / Hafal  vi.  Doa Ketika Menemui Kesukaran  vii.  Doa Mendapat Idea Yang Baik  viii. Doa Kebahagiaan Dunia dan Akhirat  ix.  Doa Memohon Kejayaan Cemerlang  8.  Adab Berdoa  9.  Khaifiat Solat Hajat  10. Zikir Harian 

11  11  11  11  11  12  12  12  13  14 

3 ii

SECANGKIR BICARA

DARI PENYUSUN 

Assalamualaikum warahmatullahiwabarakatuh.  Penyusunan  buku  kecil  ini  adalah    bertujuan  untuk  membantu  para  pelajar  bagi  menguatkan mental dan keyakinan kepada Allah sebagai tempat untuk meminta pertolongan  dan tumpuan ketika menghadapi sesuatu yang amat penting dalam kehidupan mereka.  Sebenarnya tiada  teknik dan petua­petua tertentu untuk menghadapi peperiksaan, tetapi  penyusun  telah  mengambil   beberapa  petua  yang  dirasakan  bersesuaian  dengan  keadaan  dan situasi semasa para pelajar. Apa yang ada dalam buku  kecil ini merupakan sebahagian  kecil sahaja dan diharapkan pelajar dapat mengamal dan menggunakannya dalam kehidupan  seharian.  Buku  ini  mengandungi  beberapa  teknik,  petua  dan  cara­cara  menghadapi  peperiksaan  dan  doa­doa  yang  ringkas    tetapi  amat  berguna  kepada  pelajar  dalam  menghadapi  peperiksaan.  Disamping  itu  juga  penyusun  telah  memuatkan  cara­cara  mengerjakan  solat  sunat hajat secara ringkas dan zikir­zikir harian yang perlu diamalkan oleh para pelajar.  Mudah­mudahan  buku  kecil  yang  tak  seberapa  ini  boleh  menjadi    pemangkin  kepada  kejayaan pelajar dalam menghadapi peperiksaan khasnya dan dalam kehidupan amnya. Amin  ………..  Sekian, 

Salam dari penyusun  Ustaz  Safaee b. Zakaria  Makmal Komputer  SMKJ.  18 Mei 2008 / 12 Jamadil  Awal 1429 

1 4 

1. PERSEDIAAN MENGHADAPI PEPERIKSAAN A. Persediaan sebelum peperiksaan.  1.  Belajar  dengan  bersungguh­sungguh  dan  membuat  ulangkaji  semua  matapelajaran yang diambil dalalam peperiksaan dengan konsisten. Anggaplah  peperiksaan ini merupakan peperiksaan terakhir dalam hidup anda. Anggaplah  jika anda gagal dalam peperiksaan ini anda akan gagal dan kecewa sepanjang  hayat anda.  2.  Tanamkan  azam  dan  semangat  untuk  berjaya  dan  ini  dapat  diperkuatkan  sekiranya anda telah mematuhi strategi belajar yang bermula pada awal tahun.  Letakkan (gambar) di dinding dengan tulisan seperti ‘Aku Boleh Berjaya’ atau  ‘I Can Do It’.  3.  Kurangkan  meminum  minuman  teh  dan  kopi.  Jangan  gunakan  dadah  perangsang  seperti  Amfetamin  atau  ‘Pep  Pills’  yang  senang  disalahgunakan  oleh pelajar semasa hendak mengambil peperiksaan.  4.  Hadkan  aktiviti  anda  hanya  kepada  perkara­perkara  yang  penting  sahaja.  Menonton  TV  hanya  untuk  melepaskan  tekanan  perasaan  sahaja.  Jangan  menonton  drama  bersiri  kerana  anda  akan  terikat  untuk  mengetahui  kesudahan cerita tersebut sehingga akhir, sedangkan masa anda adalah untuk ...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • DOAS Essay
  • doa harian Essay
  • Jadual Waktu Peperiksaan Upsr Essay
  • Peperiksaan Perkhidmatan Awam Essay
  • Kepentingan Ketahanan Negara Dalam Menghadapi Bencana Research Paper
  • Our Man in Nam Doa Essay
  • Essay on Invented Tradition” of Eric Hobsbawm : Headgear “Songkok” and Prayer (Bacaan Doa) as an Invented Tradition in Malaysia
  • Legalization of medical marijuana at the federal law Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free