Det Indiske Marked

Pages: 34 (8559 words) Published: March 6, 2013
[pic]
Studieretningsprojekt - SRP
Om det indiske marked, med udgangspunkt i virksomheden Bestsellers muligheder

20-12-2012
Handelsskolen København nord
Julie Christine Ballin 3G

[pic][pic]

Abstract:

This paper examines how the Indian market has developed into an open market with annual growth rate of 8 %. Today India is the world’s fourth largest economy and is standing on the edge to become a new superpower. India is contemporary the world’s second largest country with English as language with only America in front. India offers a well-educated labour force, a newly liberalised retail market, great demand from the population, a growing middle-class, a young population and high investments, which make India attractive as an investment country for international companies.

The study contains an analysis of the India market with focus on, how the Danish company Bestseller can establish a subsidiary company on the Indian market. Bestseller is also a company in growth, but their 2011 earnings have decreased 17 % compared to 2010. The company has a great opportunity on the India market, but there are also many threats connected with the India market such as tax, bad infrastructure and a huge gap between rich and poor.

Through the study report I have described the India market and identified the opportunities and threats for Bestseller. I have also analysed the market and the company, and finally I have concluded, how Bestseller can establish them on the Indian market with success. 

Indholdsfortegnelse

Indledning:5
Metode:5
1.Redegørelse for Indien og virksomheden Bestseller6
1.1Den indiske Økonomi:6
1.1.1Valuta8
1.1.2Vækstanalyse8
1.2Infrastruktur:9
1.3Indisk handel:9
1.3.1Indiens bomuld produktion:9
1.3.2Industrien:10
1.3.3Detailhandlen:10
1.3.4Grossist:11
1.3.5Afgifter:11
1.4Den indiske forbruger:12
1.4.1Aldersfordeling:13
1.5Dansk handel i Indien:13
1.5.1Indiens forhold til Danmark:13
1.5.2En dansk virksomheds muligheder i Indien:14
1.6Bestseller:14
2.Analyse af det indiske marked med udgangspunkt i Bestsellers muligheder:15 Analyse af de generelle forhold på markedet:15
2.1.1PESTEL- analyse:15
2.1.2Hofstedes kulturanalyse:15
Analyse af specifikke produkt og markedsforhold i forhold til Bestseller:18 2.1.3Porters five forces:18
2.1.4Bestsellers værdikæde:19
2.1.5Udbuds-/ efterspørgselsdiagram for bomuld:22
2.1.6Modetøjs placering i PLC- kurven på det indiske marked:23 2.1.7SWOT- analyse af Bestseller i henhold til det indiske marked:23 3.Vurdering af Bestseller tiltag og initiativer:25
3.1Strategiske muligheder for indtrængen på det indiske marked:26 3.2Evaluering og valg oversigt:27
3.3Evaluering af strategiske muligheder:28
3.4Sammenligning af effekt:29
3.5Valg af løsning:30
3.6Marketingmix30
3.6.1Indisk produktstrategi:31
3.6.2Indisk prisstrategi:31
3.6.3Indisk promotionstrategi:31
3.6.4Andre tiltag:32
Konklusion:32
Kildeliste:33

Indledning:

Jeg har af interessemæssige årsager valgt at skrive min SRP i afsætning og international økonomi, og har herunder valgt at skrive om det indiske marked med udgangspunkt i Bestsellers muligheder.

Indien har siden årtusindskiftet haft en høj økonomisk vækst, og danner en stor mulighed for udenlandske virksomheder. I dag er landet verdens fjerdestørste økonomi målt på købekraft, kun overgået af USA, Japan og Kina. Der er samtidig udsigt til en fortsat vækst i BNP de kommende år, hvilket gør at flere og flere virksomheden ønsker at investere i det indiske marked. Der er dog også en masse trusler forbundet med markedet, som kan gøre det svært for virksomheder at etablere sig.

Jeg vil derfor gennem min opgave redegøre for Indien og det indiske marked, men henblik på at belyse alle muligheder og trusler i forhold...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Relationer På Det Industrielle Marked Essay
  • Marked Essay
  • DET Observation Essay
  • Marked Woman Essay
  • Det Smukke Ved Danmark Essay
  • Marked by P.Cast and Kristen Cast Essay
  • Essay about Sociology and Tutor Marked Assignment
  • goss man marked paper

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free