Garden of Eden

Pages: 3 (1030 words) Published: October 17, 2010
Edens Lustgård är skriven av Ernest Hemingway och publicerades år 1986 vilket är 25 år efter hans död den 2 juli 1961. Hemingway levde ett väldigt aktivt liv vilket han speglade i sina noveller och romaner. I sina senare år överlevde han två flygkrascher men skadade njurar och lever men fick på grund av detta ett högt blodtryck. Medicineringen han fick ledde till depression vilket påverkade hans författarskap och gjorde så att han inte kunde skriva. Han började då dricka mer och mer innan han tillslut satte stopp för sitt lidande med ett gevär.

Boken handlar om ett par som är på smekmånad i Frankrike, närmare sagt på den Franska Rivieran. Den äger rum under 1920-talet och jag tror även att det är då författaren menat att man ska tro att den utspelar sig. Jag tror att det finns en anledning till att boken utspelar sig just i Frankrike, t.ex. att Rivieran har någon speciell betydelse för Hemingway, att han var på smekmånad själv med någon av hans fruar där tillexempel. David är författare och Catherine kommer från en rik släkt, David har precis publicerat sin andra novell och har fått bra recensioner. Allt går bra under resan gång tills David börjar skriva på sin tredje novell. När David gör detta märker man att Catherine blir mer och mer förvirrad, hon börjar bli galen. Jag tror att hon blir oerhört svartsjuk på den tid David lägger ner på sin novell, som om att han vore otrogen med den. Hon klipper sitt hår i pojkfrisyrer och tar initiativet att bjuda in en tredje part i deras förhållande, ”Marita” som börjar avguda David och älska Catherine.

Catherine utforskar sin egen sexualitet men går sedan med på att dela David med Marita. Under hela processen märker man att Catherine blir allt mer förvirrad vilket Hemingway beskriver väldigt bra och intressant. När David och Marita sen har sex tillsammans, utan Catherine, blir Catherine helt galen, hon bränner upp allt David har skrivit på sin tredje novell och alla de små historier han har skrivit om sig själv och...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Humanity's Fall in "The Garden of Eden" Essay
  • Flowers for Algernon and The Garden of Eden Essay
  • The Garden Party Essay
  • Archetype: the Garden Essay
  • Essay about Hamlet- the Garden Motif and Fate vs. Man
  • Essay about Psychoanalysis in the Garden Party
  • My Garden Essay
  • Religion Isp Bosch "Garden of Earthly Delights" Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free