A yw pwrpas bywyd i atal gwahaniaethu

Satisfactory Essays
Yn y traethawd yma byddaf yn trafod y cwestiwn “A yw pwrpas bywyd i atal gwahaniaethu?”. Byddaf yn edrych yn 2 safle crefyddol (Cristnogol ac Hindiwiaeth). O blaid ac yn erbyn. Ac yna byddaf yn dod i gasgliad yn y diwedd.

Ar un llaw ydy, mae pwrpas bywyd yw atal gwahaniaethu oherwydd Mae duw wedi creu pawb yn cyfartal. Hefyd mae cristnogion yn dweud bod rhagfarn ac gwahaniaethu yn annerbyniol. Roedd Iesu’n trin pawb yn gyfartal ac mae cristnogion fod dangos yr un esiampl ag ef. Mae unigolion fel MLK yn dangos barn cristnogol ac mae e wedi sefyll lan dros gwahaniaethu. Ac yn olaf dyma dyfyniad o’r beibl “Nid oes gwahaniaeth rhwng iddew a groegwr, caeth a rhydd, gwryw a benyw. Hefyd mae cristnogion yn Stiwardiaid sydd yn meddwl mae nhw fod gofalu am y byd ar ran duw, dyma un o’r pethau mae nhw’n amddiffyn y byd o. Mae hyn yn dangos bod cristnogion yn erbyn gwahaniaethu, neu ydy nhw?

Mae Hindiws yn dweud bod bod pob grwp neu unigol ei ran mewn bywyd. Mae disgwyl i bobl fod yn dda trwy Kharma (gweithred) a Dharma (dyletswydd). Felly ddim gwahaniaethu yn dilyn i gael Kharma da felly byddwch chi’n cael ailymgnawdoliad da. Felly mae’n edrych fel bod Hindiws yn erbyn gwahaniaethu. Dyna’r ddau safle crefyddol ac mae’n edrych bod y ddau yn erbyn gwahaniaethu.

Ar y llaw arall dydy pwrpas bywyd i atal gwahaniaethu oherwydd dydy crisnogion ddim mor ffyddlon i ei gair am fod yn erbyn gwahaniaethu. Dyma dyfyniad o’r beibl “Os bydd dyn yn gorwedd gyda dyn fel gyda gwraig, y mae’r ddau wedi gwneud ffiedd-dra, y meant i’w rhoi i farwolaeth. Hefyd, ar yr ochr angrhefyddol o pethau, pan roedd dyn wedi esblygu o fod yn mwnciod doedden ni ddim hyd yn oed wedi meddwl am gwahaniaethu hen son am sut i atal e. Dyna yw fy marn personol i.

Dydw i ddim yn credu bod pwrpas bywyd yw i atal gwahaniaethu oherwydd dydw i ddim yn crefyddol ac felly dwi’n credu y theori angrhefyddol ac felly dydw i ddim yn credu yn beth mae’r beibl yn dweud. Efallai bydd rhywun sydd yn

You May Also Find These Documents Helpful

 • Satisfactory Essays

  Nesa, mae Non yn gwylio'r teledu. Ar y newyddion genedlaethol mae'n esbonio sefyllfa lle eisiau arno'r llywodraeth saethu henoed heb bensiynau. Mae newyddion lleol yn ddangos defysgoedd yn Abertawe, Mae hyn yn ddangos sefyllfa ddrwg y byd fodern. Mae'n pwyntio mas does dim tosturiolaeth yn gadael.…

  • 499 Words
  • 2 Pages
  Satisfactory Essays
 • Powerful Essays

  “Gwnaeth ymateb y Pab i bolisiau crefyddol Elisabeth fwy o niwed i’r berthynas Lloegr a’r pwerau Catholig nag unrhyw ffactor arall.” Trafodwch.…

  • 1124 Words
  • 5 Pages
  Powerful Essays
 • Powerful Essays

  unit 520 level 5

  • 1619 Words
  • 6 Pages

  SYLWER Gall eich asesydd ofyn cwestiynau llafar yn berthynas i’r gweithgaredd hon. Sicrhau eu bod yn cael eu cofnodi yn y bocs priodol. Bydd rhaid i’r person sydd wedi ardystio/arsylwi arwyddo y dudalen olaf…

  • 1619 Words
  • 6 Pages
  Powerful Essays
 • Satisfactory Essays

  Cymharu Cerddi

  • 422 Words
  • 2 Pages

  I’r gwrthwyneb yn y gerdd ‘Cymru’ mae’r Cymro yn wladgarwr. Mae iaith y Cymro yn llawn cyfieithiadau llythrennol er enghraifft, ‘Gan roi fy cardiau ar y bwrdd’ a ‘allan o’r glas’. Ceir nifer o eiriau Saesneg fel ‘Once’ a ‘off’ a ‘proud’ ac er nad ydy yn treiglo’n gywir, mae o’n falch o’i wlad.…

  • 422 Words
  • 2 Pages
  Satisfactory Essays
 • Good Essays

  cerddi waldo williams

  • 1325 Words
  • 6 Pages

  Tra bod Ysgerbwd milwr yn cyfleu marwolaeth fel peth ofnadwy o drist mae’r gerdd ‘geneth ifanc gan Waldo Williams sydd hefyd yn son am sgerbwd yn ceisio cael agwedd bositif…

  • 1325 Words
  • 6 Pages
  Good Essays
 • Good Essays

  This poem has a simple ABAB CDCD EFEF GHGH rhyme scheme, meaning that every other line within a stanza rhymes.…

  • 439 Words
  • 2 Pages
  Good Essays
 • Good Essays

  In order to create a sense of sympathy and consideration for the Aboriginal people, the poet uses a range of language forms and techniques to cause effect in this text.…

  • 852 Words
  • 4 Pages
  Good Essays
 • Good Essays

  night, from land to land and w ith stang ely ad aptable powers of speech…

  • 14875 Words
  • 60 Pages
  Good Essays
 • Good Essays

  irish essay on Poverty

  • 710 Words
  • 3 Pages

  Ach, chun an fhírinne a rá, ní dhéanann gach duine sa domhain go leor oibre chun cabhrú leo. Is cosúil go bhfuil na rialtais éagsúla beag bean ar an Tríú…

  • 710 Words
  • 3 Pages
  Good Essays
 • Powerful Essays

  AQR Case

  • 3166 Words
  • 13 Pages

  w a s A Q R ’s p r i m a r y o b j e c t i v e , i n s t a l l i n g A Q R C a p i t a l M a n a g e m e n t , L L C a s t h e F u n d ’s I n v e s t m e n t…

  • 3166 Words
  • 13 Pages
  Powerful Essays
 • Better Essays

  Almost there last revision

  • 2279 Words
  • 8 Pages

  C o u n se lor : I a m s orr y, ha v in g to le a ve…

  • 2279 Words
  • 8 Pages
  Better Essays
 • Good Essays

  Kenneth Slessor

  • 396 Words
  • 2 Pages

  The language used in the poem explores a soft tone of onomatopoeic sounds such as HUMBLY SWAYS SOFTLY lulling us into a false sense of calm as the poem continues and uses harsher strident tones such as CHOKE GHOSTLY BEWILDERED PITY to further illuminate the emotional impact the poem carries. Slessor uses Rhyme to create an intense emotional reaction from the audience through the use of the rhyming pattern ABCB as it creates a sense of flow for the audience.…

  • 396 Words
  • 2 Pages
  Good Essays
 • Good Essays

  The Rhyme scheme in this poem is a constant and repetitive one, with rhyming words in each stanza; “Lies – Rise, Gloom – Room, Wide – Tides, Rise – Eyes, Hard – Yard.” The poem is also filled with repetition, mainly “I rise I rise”, which emphasises the message of the poem. The message of the poem explains how an individual should stay strong and never allow anything or anyone to stop them from fighting and living strong. By repeating a word, it gives the word power and significance in the poem.…

  • 265 Words
  • 2 Pages
  Good Essays
 • Powerful Essays

  But, lord Crist! whan that it remembreth meUpon my yowthe, and on my Iolitee,It tikleth me aboute myn herte rote.Unto this day it dooth myn herte boteThat I have had my world as in my tyme.But age, allas! that al wol envenyme,Hath me biraft my beautee and my pith;Lat go, fare-wel, the devel go therwith!The flour is goon, ther is na-more to telle,The bren, as I best can, now moste I selle;But yet to be right mery wol I fonde.Now wol I tellen of my fourthe housbonde.…

  • 6156 Words
  • 25 Pages
  Powerful Essays
 • Good Essays

  DicitonAlden Nowlan choose to write this poem in a very descriptive yet pompous way. In describing a simple farm family, he used words and expressions in a way that signified his aversion to their situation, but further along in the poem is word choice flows as if though he feels he has enlightened the reader with his brillantness, and wants to dazzle them with is use of figurative language.…

  • 625 Words
  • 2 Pages
  Good Essays