Xenafobia in Sa

Pages: 6 (1795 words) Published: February 23, 2011
1INLEIDING

In die referaat gaan n paar punte uitgelig word oor sekere negatiewe aspekte van die sokker wêreldbeker in 2010. Daar word gekyk na verskillende belangrike aspekte wat nie net probleme tydens die toernooi kan inhou nie, maar ook wat Suid-Afrika in ‘n swak lik kan laat onder ander lande. Die volgende punte word bespreek:

Die invloed van die huidige misdaad en sekuriteits probleme, asook die misdaad probleme wat die toernooi vir ons land kan skep. Die invloed wat die toernooi op Suid-Afrika se verhoudinge met ander lande kan meebring. Vervoer probleme wat kan ontstaan deur ‘n oormaat toeriste. Daar word ook gekyk na die probleme wat kan onstaan na die toernooi in verband met al die uitgawes wat aangegaan word vir die stadiums, asook die ekonomiese nadeel.

2Misdaad en gevare tydens die toernooi
2.1Xenefobia tans in SA
“Xenefobia is ‘n intense afkeer, haat of angs vir ander wat as vreemdelinge beskou word” (Fuller:2008). Fuller beskryf xenefobia as gesindhede, vooroordele en gedrag wat mense verwerp, uitsluit en beswadder, vanweë die opvatting dat hulle buitestaanders van die gemeenskap of die nasionale identiteit is. Volgens Fuller is dit belangrik om die omstandighede van xenefobia in Suid-Afrika eers in verband te bring en die belangrikste oorsake van geweld te ontleed, voordat die sosioëkonomiese invloede daarvan op die 2010 sokkertoernooi geskat kan word. Die probleme kan wel ontstaan wanneer toeskouers in die pad van xenefobia staan, toeriste sal deur die land wil toer en met gevolg kan hul so in kontak kom met xenefobia.

2.2Geweld en kaartjie verkope
Soos ons almal weet is sokker een van Suid-Afrika se mees geweldadigste en raserigste sport byeenkomste. Suid-Afrikaanse toeskouers sal enige iets doen om nie ‘n byeenkoms te mis nie. Die kaartjies word teen ‘n bekostigbare prys aan Suid-afrikaanse burgers verkoop, maar in teenstelling is daar ‘n groot problem wat ontstaan. Daar is in totaal ongeveer 3 miljoen kaartjies wat vir die toernooi beskikbaar gestel is, ongeveer 76% van dit is al reeds verkoop (Masincokole:2009). Volgens die statieke is dit bewys dat daar egter nie meer veel kaartjies beskikbaar is nie, daar is ook n verslag deur gegee dat daar geen kaartjies by die stadiums met ‘n wedstryd dag sal verkoop word nie. As daar in ag geneem word dat daar talle Suid-Afrikaners is wat nie ‘n kaartjie sal kan kry nie, kan daar net gedink word, tot watter mate so persoon sal gaan om wel die wedstryd te kan kyk. Daar kan gevalle wees waar kaartjie-houers van hul kaartjies beroof word, so kan daar ook gevalle wees waar nie kaartjie houers aandring daarop om die stadiums in te gaan, en dan op so manier geweldadig op te tree, om toegang te verkry.

2.3Sekuriteit-handhawing tydens wedstryde
Soos daar al met vele geleenthede deur televisie programme uitgebeeld is, kan daar opgelet word na die wanorde wat tydens sommige sokkerwedstryde gehandhaaf is. Die stadiums was verwoes, toeskouers vertrap en die geraas is so erg dat dit die publiek buite die stadiums beïnvloed (Maggles:2009). Kommer is uitgespreek oor die Nelson Mandelabaai-metropool se vermoë om die 2010 Wêreldbeker-sokkertoernooi se veiligheidsmaatreëls te behartig. Mnr. Hamilton Totoyi, (Direkteur van die Baai se verkeers- en ¬lisensiedienste), het op ‘n ¬komiteevergadering oor veiligheid en sekuriteit gesê, die huidige personeel in sy departement sal nie die mas kan opkom wat die wêreldbeker-sokkertoernooi gaan verg nie. Volgens hom kan sy personeel reeds nie die huidige werklading hanteer nie en boonop raak die tyd min: “2010 lê nie meer net om die draai nie,” het Totoyi gesê. Ander direkteure van die metro se subdirektorate oor veiligheid en sekuriteit was ewe uitgesproke oor hoe die erge personeeltekorte die werksaamhede in hul departement beïnvloed. Me. Helen August, (komiteevoorsitter oor veiligheid en sekuriteit), het te kenne gegee dat daar is altesaam 449 kritiek vakante poste in die direktoraat van...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • sas homework Solutions Research Paper
  • Essay about Sa Sa Cosmetics
  • Sas Lecture Essay
  • Sas 99 Essay
  • Cerjugo SA Essay
  • Sas Institute Essay
  • Reto Sa Research Paper
  • Sas Analysis Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free