Sample Rph

Pages: 5 (936 words) Published: April 18, 2011
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

Tarikh : 10 Feb 2011(Khamis)
Masa : 0740 – 0810
Tempat : Dewan serbaguna
Tahun(Kelas) : Tahun 5 Merah
Bilangan Murid: 48 orang
Tunjang Pembelajaran: 2. Kemahiran
Tajuk : 2.1 Permainan Sofbol
Sub-tajuk : (i) Kemahiran Menangkap Bola Tinggi Objektif : Pada akhir proses p&p ini murid-murid dapat: Psikomotor : i. melakukan kemahiran menangkap bola tinggi dengan teknik yang betul sebanyak 8 daripada 10 kali percubaan. ii. melakukan kemahiran menangkap bola tinggi dengan teknik yang betul dan tepat dalam pertandingan sebenar.

Kognitif : i. menyatakan lima urutan yang betul semasa melakukan aktiviti.
ii. menjelaskan kepentingan melakukan kemahiran menangkap bola tinggi dengan betul.

Afektif: i. menunjukkan perasaan seronok semasa menjalani aktiviti menangkap bola tinggi.
ii. mengamalkan sikap bertoleransi apabila bertanding dalam perlawanan.

Kemahiran Berfikir: Menyatakan dan menjelaskan
Pengalaman sedia ada: Murid-murid dalam kehidupan seharian melibatkan pergerakan Penerapan nilai : Bertoleransi
Penggabungjalinan: Bahasa Melayu dan Matematik

BSPP : Skital (4), Kon kecil(Marker), Bola Kecil (40)

BAHAGIAN/MASA| AKTIVITI| BUTIR MENGAJAR/FOKUS P&P| ORGANISASI| ALATAN/CATATAN| MemanaskanBadan(3 minit)| 1. Lari Anak (Slow Jog)2. Aktiviti regangan dari kepala ke kaki.| 1. Berlari dengan langkah pendek.2. Hayun tangan mengikut rentak langkah larian.3. Berlari dengan badan yang tegak.4. Pandangan semasa larian adalah di hadapan.5. Buat ulangan aktiviti sebanyak 3 kali.Lakukan perkara-perkara berikut sambil mengira sehingga lapan setiap satu perlakuan: 1. Berdiri lurus. Tundukkan kepala ke bawah dan pusing kepala ke kiri dan ke kanan. 2. Angkatkan kepala sehingga mendonggak dan pusing kepala kekiri dan ke kanan. 3. Pusingkan tangan kanan ke kiri dan tangan kiri menolakkan siku tangan kanan sehingga tangan menyentuh dada. 4. Lakukan sebaliknya.Pusingkan badan ke kanan, . Letakkan tangan kanan di belakang kepala dengan jari-jari menyentuh tulang belikat (scapula) kiri. Tangan kiri menarik (meregang) siku kanan. 5. Lakukan sebaliknya. 6. Luruskan tangan selari dengan kaki, dan turunkan tangan supaya menyentuk bahagian lutut tanpa membengkokkan tangan. 7. Angkat kaki ke depan dengan lutut di bengkokkan selari dengan penggul. 8. Bengkokkan kaki ke belakang dengan lutut dibenkokkan dan tumit menyentuh bahagian pinggul. 9. Berdiri atas hujung kaki. Gerakkan kaki ke atas dan ke bawah. 10. Berdiri menggunakan tepi kaki. 11. Berdiri menggunakan bahagian dalam kaki. 12. Tarik nafas tiga kali.| M M M M M M

M M
G
M M

M M M M M M

Petunjuk: M = murid G = guru
= skitel Separuh bulatan M M M M M M MM M G Petunjuk:G = GuruM = Murid | Kon (4)| Perkembangan(15 minit)| Demonstrasi 1. Pengenalan Isi Pelajaran- Kemahiran menangkap bola tinggi. 2.Demonstrasi * Demonstrasi * Guru menyatakan fasa-fasa menangkap bola tinggi dalam permainan softbol.3. Latih tubi| 1. Permainan Softbol- Menangkap bola tinggi.- Beberapa Orang murid dipilih untuk menunjukkan cara membaling bola softbol. 1. Demonstrasi Oleh GuruFasa persediaan * Menghadap ke arah bola dengan kedua-dua belah tangan di hadapan badan. * Tumpukan perhatian pada layangan bola.Fasa Perlaksanaan * Perangkapkan bola...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Methodology Sample Essay
  • Communication Research notes sample Essay
  • Statistics
  • HUELLA CASE: SAMPLE RESEARCH PAPER
  • Essay on Survey Sample Size
  • Thesis Sample by Pmsul Essay
  • Essay on Sample Exam Question
  • Sample Research Format Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free