Module Men

Pages: 12 (2973 words) Published: May 9, 2008
Projectopdracht Module Mens

Module AA Voltijd, Jaar 1, 2007-2008
Blok 4

School voor Communicatiemanagement

Docenten:
Communicatie: Helga Koch, Renate van der Meer
Engels: Annelies Burger, Frans Engelman, Frans Niesen
Ethiek: Nanny Kok, Anna de Leeuwe
Psychologie/consumentengedrag: Anke Bastiaansen, Mark Kortbeek Taalbeheersing: Rosemarie Janitschek, Titia Ysebaert, Renata Bruineman

Contactpersoon voor de module: Mark Kortbeek

Inleiding
Elke dag verwerken we informatie. We worden bestookt met allerlei stimuli, waarvan we maar een fractie bewust verwerken. Allerlei organisaties doen hun best om er voor te zorgen dat we WEL aandacht schenken aan wat zij ons te vertellen hebben. Ze willen dat we ze leuk en aardig vinden, dat we hun product kopen, dat we bij hen een dienst gaan afnemen. Vaak schakelen ze daarbij een communicatiebureau en/of een reclamebureau in. Deze zijn erin gespecialiseerd onze aandacht te trekken en te zorgen dat de boodschap van de opdrachtgever goed doorkomt. Hoe lukt dat ze? Hoe krijgen ze voor elkaar dat hun boodschap opvalt tussen dat bombardement van informatie? Welke kennis en vaardigheden zetten ze hierbij in? Wat weten zij over hoe mensen informatie verwerken en over hoe mensen gemotiveerd raken? Over hoe mensen leren en een attitude vormen?

Bij dit project moet je je voorstellen dat je zelf, samen met een paar medestudenten, zo’n communicatie- en/of reclamebureau hebt. Je bureau krijgt de opdracht om in enkele weken een nieuwe reclamecampagne te bedenken voor een product van een bepaald merk. Je opdrachtgever geeft je veel vrijheid om zelf te beslissen hoe je de zaken gaat aanpassen. Zij wil echter wel een goed gefundeerde campagne, gebaseerd op vooronderzoek en theorie.

De kern van je opdracht is om een campagne te ontwikkelen. Je levert essentiële input voor het concept en de keuze van communicatiemiddelen voor een nieuwe volledig geïntegreerde communicatiecampagne. Deze campagne zal in alle landen gaan lopen waar de opdrachtgever actief is. Vóórdat je een campagne kunt ontwikkelen zul je je echter eerst moeten verdiepen en inleven in het product en de doelgroep.

In de projectomschrijving kun je lezen wat je moet doen. Niet alles is al precies ingevuld. Invulling van een deel van de opdrachten vindt plaats tijdens de hoor- en werkcolleges.

De opdrachten

Opdracht 1: Naam voor je bureau en keuze product/merk
Verzin om te beginnen een pakkende naam voor jullie reclame- of communicatiebureau. Verder mag je in dit project zelf kiezen wie je opdrachtgever is. Kies een product van een bepaald merk waarvoor je een nieuwe campagne zou willen maken. De opdrachtgever moet een groot internationaal opererend bedrijf zijn. De campagne moet gericht zijn op een (deel van een) jonge doelgroep.

Opdracht 2: Plan van aanpak
Om de opdrachten goed uit te kunnen voeren lezen jullie eerst alles goed door (print de opdrachten uit!) en beginnen jullie met het maken van een plan van aanpak. De opdrachtgever wil op grond van jullie plan van aanpak zien wanneer welke onderdelen klaar zijn en hoeveel tijd je daaraan gaat besteden (in dagdelen). Ze wil daarmee onder andere een begroting kunnen maken. Het plan van aanpak maak je voor alle opdrachten van module Mens, dus niet alleen voor het project. De criteria voor het plan van aanpak staan op Sharepoint onder ‘module mens, project, studiemateriaal’. In het werkcollege van lesweek 1 word je geholpen bij het opzetten van een plan van aanpak en krijg je meer te horen over wat je allemaal zou kunnen doen. Tijdens de projecturen van week 1 maak je opdracht 1 en 2 af. Wanneer en bij wie waar inleveren? Zie Schema Weekindeling. In de bijeenkomst met je opdrachtgever (je docentbegeleider) in week twee wordt je plan besproken.

Campagne en Engelstalig rapport

Opdracht 3a: Onderzoek, probleemstelling, doel en concept
Je opdrachtgever wil dat je bureau de keuzes die je maakt in de campagne goed gefundeerd zijn. Daarom moet je...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • development and evaluation of modules Essay
  • Boys to Men Essay
  • Men on Display Essay
  • Men Are the Savage and Brutal Forces of Society Essay
  • In the Country of Men: Suleiman’s Struggle To Be a Man Research Paper
  • In the country of men being a man masculinity Essay
  • From Boys to Men Essay
  • "Women Belong to Men, and a Man's a Man Even If He's Decrepit." Discuss Mahjoub's Statement with Regards to Season of Migration to the North...

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free