Ka Moa`E

Only available on StudyMode
  • Topic: Hawaii, Hawaii County, Hawaii, Kealakekua Bay
  • Pages : 6 (1204 words )
  • Download(s) : 664
  • Published : March 8, 2012
Open Document
Text Preview
The song that I chose to write about is “‘Ka Moa`e” and it means “The

Tradewinds”. I chose this song because ever since I was young I loved the Big Island,

and it reminds me of how much I miss it there. I like the line that explains the excitement

of being thrilled by a loves voice. In Hawaiian the line says “Ilihia ho`i au a i ko leo, I ka

pane `ana mai me ka nahenahe.” Translated in English it means “I will be thrilled by

your voice, And your soft answers.

Ka Moa`e: The Tradewinds

`Auhea wale `oe e ka Moa`e Listen, o tradewinds

E lawe hele nei i ku`u aloha.Who scatters my loves here and there.

Ahea la `oe ho`iho`i maiWhen will you return

A he lei poina `ole ia na`u?The lei I never will forget?

A he wehi kahiko no ku`u kino,She’s fine adornment for my body,

A he hoa i ke anu pili hemo `ole.A friend never to leave me when I am cold.

E lei aku `oe i ku`u alohaWear my love as a lei

I ko`olua nou no kahi mehameha.And as your companion in lonely places.

Mai noho `oe a ho`opoinaDo not forget

I kahi poke pua lalana.The warm bouquet of flowers.

A kaua la i kui iho aiWe shall be interwoven

Kahiko no ka po ua li`ili`i.As blessing for nights with fine rain.

Ilihia ho`i au a i ko leoI will be thrilled by your voice

I ka pane `ana mai me ka nahenahe.And your soft answers.

I he aha nei hana nui auWhatever I am doing

E ha`i mai `oe, e ku`u aloha.Just call me, my love.

He aloha i pili `ia e ke onaona,Love untied in sweetness,

Ku`u ipo i ke kai malino a`o Kona.My sweetheart of the quiet seas of Kona

No Kona mai no ke kai malinoFrom Kona's quiet seas

Na hau o Ma`ihi e kaulana nei.Famous dew of Ma`ihi

Ha`ina `ia mai ka puana:Tell the story:

Ku`u ipo i ke kai malino a`o Kona.My sweetheart of the quiet seas of Kona.

This mele, Ka Moa‘e, takes place on Hawai‘i Island. It is the last island of the

Island Chain, and is filled with history. This song takes place in Kona, Hawai‘i. Kona is

famous for their coffee, which is considered one of the premium specialty coffee’s

around the wolrd. The Big Island is larger than all the rest of the Hawaiian Islands put

together. Kona is one of the six mokus, or land divisions, on the Big Island. The

different mokus are Ka‘u, Puna, Hilo, Hamakua, Kohala, and Kona. The moku of Kona

is divided in two, North Kona District and South Kona District, because it is the biggest

moku on the Big Island. The largest town in Kona is Kailau-Kona and the other towns

also include Kealakekua, Keauhou, Holualoa, Honaunau, and Honalo. In Kailua-Kona

is also where King Kamehameha had spent his final years. Kona is also where Captain

Cook first set foot when he arrived to “The Sandwich Islands.” And Captain Cook later

died on Kealakekua Bay. Another definition on Kona is that it is a famous leeward wind.

Also there are many different types of Kona winds. In this mele Solomon Hiram talks

about the seas of Kona and the “famous dew of Ma‘ihi.” Ma‘ihi is a bay located in the

city of Keauhou. The first three Kings have great ties in Keauhou, for instance, King

Kamehameha III was born at Keauhou Bay. He reigned from 1825-1854, which was/is

the longest in Hawaiian Monarchy history.

This mele is a love song about a man longing to see his woman who is on the

Big Island in Kona. This song talks about the Kona tradewinds, flowers, the seas, and

leis that represent their love for each other and his longing to see his love and how he

misses her so much. The first and second verse talks about how he blames the

tradewinds for taking away his love away from him and scattering her around. He wants

to know when she will come back to him and he thinks of her love as a lei that he will

never be able to forget. The third and fourth verse goes on about viewing his love for

her as a beautiful lei...
tracking img