Over de Dood Die Te Denken Geeft

Better Essays
Over de dood die te denken geeft

Aangezien de dood inherent is aan het menselijk leven en de mens een fundamentele drager is van een samenleving, is de dood niet weg te denken uit het maatschappelijke gegeven. Als existentieel thema is de dood ingebed in de samenleving. Elke maatschappij gaat er anders mee om, heeft bepaalde rituelen enz. Maar ook elk individu gaat anders om met de eindigheid van zijn of haar leven. Hoe denken mensen over de dood in het algemeen en over hun eigen dood in het bijzonder? Zal men dit aspect van het bestaan zomaar aanvaarden, zal men er gelaten op reageren of zal men er zich tegen verzetten? Opvallend is tevens dat velen zich pas zorgen maken over de dood als deze bijna is ingetreden.

Doorheen de geschiedenis merken we dat mensen anders omgingen met de fase van het levenseinde en de dood. In de Middeleeuwen was het bijvoorbeeld de gewoonte dat de mensen stierven temidden van hun familie en vrienden. Dit werd eveneens vaak geïnduceerd door een gebrek aan medische zorgen waardoor een opname ter behandeling van een aandoening niet vanzelfsprekend was, zeker niet voor het gewone volk. Ook het geloof speelde hierin een rol. Doordat men de mening was toegedaan dat het lijden verzacht werd door het leven na de dood, diende men zijn hemel op aarde te verdienen via het afkopen van aflaten. Op die manier diende men zich voor de dood van alle zonden te bevrijden. Om dit te bekostigen deed men vaak beroep op anderen. Als reactie op dergelijke feiten pleitte het Protestantisme er in de zestiende eeuw dat de dood en het sterven een solitair gebeuren waren. De dood werd meer en meer in een private sfeer gesitueerd. De stervende vertoefde in een kleine groep van familieleden en vrienden. Pas omstreeks de twintigste eeuw kwam de stervensbegeleiding op de voorgrond te staan. Tevens kende de geneeskunde een medisch-technologische (r)evolutie waardoor kwalitatieve stervensbegeleiding maar al te vaak geïnterpreteerd werd als een medische

You May Also Find These Documents Helpful

 • Powerful Essays

  Einspruch machen, die die Vernunft nur demjenigen bewillt, was ihre freie und öffentliche Prüfung hat halten müssen." (Hermes, S. 12). Diese Worte Kants fallen in eine Zeit in der die evangelisch-lutherische Kirche und der absolutistische Staat durch das Landeskirchentum ein enges Bündnis geschlossen hatten und so nur schwer angreifbar waren. Das musste auch Gotthold Ephraim Lessing feststellen. Er wurde am 22.1. 1729 im Kamenz geboren und wuchs in der christlichen Tradition des väterlichen evangelisch-…

  • 7163 Words
  • 29 Pages
  Powerful Essays
 • Good Essays

  Our Bog Is Dood

  • 653 Words
  • 3 Pages

  Our Bog is dood This poem is a conversation between two people, a female and a set of children. The female asks the children to explain to her why their God is good. When the children can’t agree on a reason on why their God is good they begin questioning their faith. In the first stanza of the poem you can tell that the poem is a conversation between children and an older female. “They lisped in accents mild” this line shows that they are talking about children. When children are young they…

  • 653 Words
  • 3 Pages
  Good Essays
 • Satisfactory Essays

  te te tet tete te

  • 2505 Words
  • 14 Pages

  PEST Analysis of Airline Industry? Hi, I'm doing an assignment conducting a strategic analysis of EasyJet and have to do a PEST analysis of the industry. Can anyone offer me any help outlining the main ...show more Update : I have a good idea about what to cover in each section but I'm ...show more . Best Answer Tristen B answered 6 years ago PESTLE analysis if you are including legal and environmental. Airlines…

  • 2505 Words
  • 14 Pages
  Satisfactory Essays
 • Good Essays

  Te Whariki

  • 966 Words
  • 4 Pages

  Te Whāriki report Introduction This report identifies, describes and discusses the content of Te Whāriki while developing the knowledge of the woven guidelines, strands and principles which come together to create the early childhood curriculum. Identify The three age groups of Te Whāriki are Infants – birth to eighteen months, Toddler – One year to three years and young child – two and a half years to school entry age. These age groups over lap by six months to allow a child to develop and…

  • 966 Words
  • 4 Pages
  Good Essays
 • Better Essays

  Te Whariki

  • 1320 Words
  • 6 Pages

  Te Wháriki Report This report is on Te Whariki: Early Childhood Curriculum in which we follow as a framework for teaching in New Zealand. This report is going to cover the three broad age groups Te Whariki is based upon. It will explain the principles and strands of Te Whariki and the impact it has on a developing child. It will describe the purpose of Te Whariki and discuss ways it is used by early childhood education services throughout New Zealand. It will describe Te Whariki’s support for…

  • 1320 Words
  • 6 Pages
  Better Essays
 • Powerful Essays

  te whariki

  • 2477 Words
  • 10 Pages

  Te Whaariki and its relationship with teaching and learning practices for children in an Early Childhood Education(ECE) Services In my report I will be demonstrating my knowledge of the New Zealand Early Childhood Curriculum which is Te Whaariki: He Whariki Matauranga mo nga Mokopuna o Aotearoa. It was introduced in 1980 by Helen May and Margret Carr and was published in 1996 for all early childhood education in New Zealand. Te Whaariki is a curriculum guideline for teachers and educators in an…

  • 2477 Words
  • 10 Pages
  Powerful Essays
 • Powerful Essays

  Roman, "Die Leiden des Jungen Werther" im Jahre 1774 geschrieben. Die Zeit, in der Roman geschrieben wurde, wird "Sturm und Drang" genannt. Diese literarische Bewegung betont Gefühle, die Natur, und das Ich. Dieses Buch gibt uns Einblick in die Gefühle und die Einstellungen von Werther durch seine Briefe an Wilhelm. Werthers veränderliche Einstellungen zur Natur reflektieren seine emotionelle Kondition. Manchmal ist die Natur eine Quelle von Freude, Frieden und Entspannung. Aber auch ist die Natur…

  • 2140 Words
  • 9 Pages
  Powerful Essays
 • Satisfactory Essays

  Dood ka pani

  • 548 Words
  • 3 Pages

  manpreet Roll No : 101324 Analysis of Cases and Written Communication Kanpur confectioneries Private Limited August 18, 2010 In partial fulfilment of the requirements of the course "Written Analysis and Communication" of MBA (Full Time) ... Premium | 1117 Words | 10 Pages Wac Kanpur Confectionary WRITING ANALYSIS AND COMMUNICATION-I Assignment No. 2 CASE ANALYSIS OF KANPUR CONFECTIONORIES PRIVATE LTD. (A) Name: Hitu Kanodia 1. EXECUTIVE SUMMARY OBJECTIVE: Kanpur Confectionaries Private Ltd…

  • 548 Words
  • 3 Pages
  Satisfactory Essays
 • Good Essays

  Thriang Dood-Jackson: REVENGE “No, please, we will promise your deal! Just please don’t do it!” “Aw, I just wish you said that a bit earlier. Your time has passed. Say bye!”,cackled Holsa Zespor as he flung the child of Hilyna and Ciracthrones Dood-Jackson. The child went flying straight into the nearby woods. He was armed with nothing but his nails and clothes, which he would outgrow soon. He crawled a bit of a distance, before he started feeling hungry and dizzy. The drugs weren’t doing him any…

  • 1274 Words
  • 6 Pages
  Good Essays
 • Good Essays

  Mening over Goeroes

  • 5001 Words
  • 21 Pages

  Mijn mening over de overige goeroes 3. Visie over de acht managementrollen 4. Ingevulde Quinn test 5. Evaluatie 1. Mijn favoriete goeroe Stephen Covey Wie is Stephen Covey? * Stephen Covey is een hele bekende management goeroe. * Een auteur die meer dan 20 miljoen boeken verkocht heeft. * Covey is in 1932 geboren in de Verenigde Staten in de plaats Salt Lake City. * Behaalde zijn MBA bedrijfskunde aan de Harvard University en behaalde zijn PhD aan de Brigham…

  • 5001 Words
  • 21 Pages
  Good Essays