Academic Calendar

Topics: 1967, 1971, 1975 Pages: 4 (1339 words) Published: October 4, 2010
KALENDAR AKADEMIK SESI 2010/2011 UNIVERSITI TEKNOLOGI MALAYSIA 3 & 4 Julai -11 Julai 2010 8 - 9 Julai 2010 12 Julai 2010 – 2 Januari 2011 (25 minggu) 7 Julai 2010 12 Julai – 3 September 2010 4 Ogos 2010 11 Ogos 2010 (Rabu) 31 Ogos 2010 (Selasa) 1 September 2010 4 – 19 September 2010 10 & 11 September 2010 (Jumaat, Sabtu) 16 September 2010 20 September – 29 Oktober 2010 25 – 28 September 2010 6 Oktober 2010 18 – 29 Oktober 2010 30 Oktober -7 Nov 2010 3 November 2010 5 November 2010 (Sabtu) 8 – 13 November 2010 15 – 21 November 2010 17 – 18 November 2010 (Rabu, Khamis) 22 November 2010 23 November – 6 Disember 2010 1 Disember2010 7 Disember 2010 – 2 Januari 2011 7 Disember 2010 (Selasa) 11 – 12 Disember 2010 25 Disember 2010(Sabtu) 28 – 29 Disember 2010 30 – 31 Disember 2010 3 – 14 Januari 2010 Pendaftaran Program Mahasiswa Baru/Minggu Haluan Siswa Pendaftaran Kursus Semester I Sesi 2010/2011

SEMESTER 1 Mesyuarat Senat Kuliah Semester 1 (Bahagian Pertama) (8 minggu) Mesyuarat Senat Awal Ramadhan (Cuti Johor sahaja) Hari Kebangsaan (Cuti Umum) Mesyuarat Senat Cuti Pertengahan Semester 1/Cuti Khas (2 minggu) Hari Raya Aidil Fitri (Cuti Umum) Cuti Hari Malaysia (Cuti Umum) Kuliah Semester I (Bahagian Kedua) (6 minggu) Konvokesyen ke-45 UTM Mesyuarat Senat Pra-Pendaftaran Kursus Semester II 2010/2011 (2 minggu) Cuti Ulangkaji (1 minggu) Mesyuarat Senat Deepavali (Cuti Umum) Peperiksaan Akhir Semester I (Bahagian Pertama) (1 minggu) Cuti Khas Semester 1 ( 1 minggu) Hari Raya Aidil Adha (Cuti Umum) Hari Keputeraan DYMM Sultan Johor (Cuti Johor sahaja) Peperiksaan Akhir Semester I (Bahagian Kedua) (2 minggu) Mesyuarat Senat Cuti Akhir Semester I (4 minggu) Awal Muharam (Cuti Umum) *Majlis Penyampaian Ijazah/Diploma Program Kerjasama 2010 Hari Krismas (Cuti Umum) *Mesyuarat Jawatankuasa Tetap Senat Mengenai Peperiksaan/Keputusan Peperiksaan Semester I Sesi 2010/2011 Pendaftaran Kursus Semester II Sesi 2010/2011 Peperiksaan Khas Semester I

3 Januari – 24 Julai 2011...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Math Mayan Calendar Essay
  • Ancient Egyptian Calendar Essay
  • Essay about Ap Euro Calendar Dbq
  • Aztec Calendar Stone Essay
  • Academic Honesty. Academic Essay
  • Academic Article Research Paper
  • Academic Advisement Research Paper
  • Academic Integrity Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free