Samenvatting Materiaalkunde

Pages: 9 (1400 words) Published: February 11, 2011
Wat is het grootste hoofdkwantugetal voor ijzer?
4
Wat is het verschil tussen een element en een verbinding?
Elementen zijn stoffen die uit één soort atomen bestaan
Een verbinding is een combinatie van twee of meer soorten atomen.

Hoeveel valentie elektronen (buitenste schil) heeft een atoom van (a) lithium (b) berylium (c) ijzer? A: 1B:2C:26

wat is het doel van een periodiek systeem?
In kaart brengen van de chemische en fysische eigenschappen van de elementen

Hoe komt het dat dat gassen zoals neon, argon helium enz. chemisch inert zijn? Deze reageert niet of nauwelijks met andere chemicaliën

Hoeveel elektronen en protonen heeft een atoom van het element aluminium? Metallische elementen:
Molybdeen
Osmium
Beryllium
Platina
Lood
Tin

Niet metallische elementen:
Waterstof
Koolstof
Stikstof
Zuurstof
Fosfor
Zwavel
Seleen

Wat is het verschil tussen amorf en kristallijn?
Amorf zijn vaste stoffen waarbij de atomen geen repeterend driedimensionaal patroon vormen Bij Kristallijn vormt er een grotere driedimensionale structuur

Waarom metaal beter geleid dan keramische?
Metalen de bij elk afzonderlijke atoom behorende elektronen kunnen zich vrij verplaatsen door het kristallichaam of het stuk metaal. Bij Keramische kan dit niet

Wat is een metaal
Een metaal is een scheikundig element uit een van de volgende reeksen in het periodiek systeem der elementen: * Alkalimetalen
* Aardalkalimetalen
* Overgangsmetalen
* Hoofdgroepmetalen
2 methoden voor het harden van metalen
Precipitatieharding, dispersieharding

Wat is een keramisch materiaal?
Is een combinatie of verbinding van een of meer metalen met een niet metallisch element

Waarom zijn sommige keramische materialen bros
Bij kristallijne covalente en ionenbindingen zijn de naburige atomen zeer sterk aan elkaar verbonden

Wat is het aantal atomen in de molecuul aluminiumoxide?
4

Wat is een polymeer?
Stoffen die bestaan uit lange ketens van zich herhalende moleculen

Wat is de aard van de moleculaire bindingen in polymeren?
De atomen binnen het repeterende molecuul zijn sterk aan elkaar verbonden en de bindingen tussen de moleculen kunnen zwakker zijn als gevolg van secundaire bindingen of vergelijkbare covalente bindingen

Wat is een composiet?
Is een combinatie van 2 of meerdere materialen, waarbij het resulterende materiaal andere eigenschappen heeft dan de afzonderlijke componenten.

Wat is de matrix in een fiberglas (FRP) composiet?
Een met glasvezel versterkte kunststof

2 verbruiksartikelen die gemaakt zijn van composieten
Geplateerd metaal, multiplex

Wat is een metaalmatrix-composiet?
Een metaalmatrix die gevuld is met een vul materiaal, dit versterkt in het algemeen 1 of meerdere eigenschappen van de composieten.

Verschil fysische en mechanische eigenschappen en vijf voorbeelden: Bij fysische eigenschappen van de materialen die verband houden met de wisselwerking van deze materialen met diverse vormen van energie en andere materie Vb. kleur, magnetisch, elektrisch, akoestische, optisch

Mechanische eigenschappen zijn de materiaaleigenschappen die zich manifesteren wanneer een kracht op het materiaal wordt uitgeoefend Vb. taaiheid, hardheid, trek / druk eigenschappen, kruipvastheid, vermoeiingssterkte

Roest! welke eigenschappen onvoldoende?
Chemische eigenschappen

Glans, welke categorie materiaaleigenschappen?
Chemische eigenschappen

Hoe samenstelling gereedschapstaal, kunststof keramische materiaal gespecificeerd worden? Percentage van de diverse elementen die in het metaal voorkomen, Polymeer (kunststof) aangegeven door de chemische notatie van de monomeer (enkelvoudige chemische verbinding) met een indicatie van de lengte van de keten. Keramische : stoichiometrische samenstelling (het kwantitatieve verband tussen de gecombineerde elementen) aangegeven van de verbinding of verbindingen

Hoe controleren samenstelling kunststof metaal keramische materiaal?...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Samenvatting Essay
  • Ais Samenvatting Essay
  • Samenvatting Managerial Economics Essay
  • Samenvatting Lac.01 Essay
  • Samenvatting Algemene Economie Essay
  • Samenvatting johnson & scholes Essay
  • Samenvatting Auditing Theory Essay
  • Samenvatting Biv/Bis Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free