Kajian Komuniti Masyarakat Nelayan

Pages: 11 (2751 words) Published: July 15, 2010
KAJIAN KOMUNITI
MASYARAKAT MELAYU NELAYAN
DI PULAU DUYONG, KUALA TERENGGANU

Pendahuluan :

Kajian ini dibuat bertujuan untuk mengkaji tentang kehidupan masyarakat nelayan di Pulau Duyong yang terdiri daripada beberapa buah kampung, apa yang menarik perhatian saya untuk membuat kajian ke atas penduduk atau masyarakat nelayan di pulau ini ialah aktiviti kehidupan mereka yang berbeza mengikut kampung. Hal ini boleh kita lihat dengan lebih teliti dalam laporan kajian saya seterusnya nanti.

Kaedah yang saya guna pakai bagi tujuan kajian ini ialah temu bual bersama beberapa orang penduduk di sekitar perkampungan nelayan tersebut, pemerhatian ke atas aktiviti harian mereka, kajian melalui laman-laman internet ( websites) dan juga kajian ke perpustakaan.

Permasalahan yang saya hadapi ketika mana menjalankan temu bual di perkampungan ini ialah saya tidak dapat mencari individu-individu yang boleh ditemu bual kerana suasana perayaan , ( umat Islam masih rancak merayakan Aidilfitri ). Namun saya akhirnya berjumpa dengan individu yang selayaknya untuk dibual bicara. Syukur dengan ketentuan ini , maka dapat saya menulis tentang kajian saya seterusnya.

Kajian saya bermula dari pengalaman mencandat sotong bersama keluarga di luar perairan pantai, kami telah berhenti di sekitar Pulau Kapas untuk mencandat sotong. Tekong yang membawa kami ialah seorang nelayan gigih yang dikenali sebagai ‘Ayah Su’ di kalangan ‘awak-awak’nya.

Putih bin Daud merupakan anak Pulau Duyong jati yang telah berumur sekitar 70an. Ketika ditemu bual beliau baru sahaja pulang dari ‘ke laut’. Selama seminggu beliau berada bersama 4 orang ‘ awak-awak’ yang telah lama bekerja dengannya. Beliau telah mewarisi kemahiran ke laut daripada orang tuanya dan warisan ini kini diteruskan oleh empat orang anak-anak lelakinya yang mencari rezeki sebagai nelayan laut dalam sepenuh masa.

SEJARAH ASAL USUL:

Kaitan lagenda ikan duyong dengan nama Pulau Duyong merupakan satu mitos yang diceritakan secara warisan turun temurun oleh nenek moyang mereka dan kemudian dibawa oleh generasi baru. Dikatakan pernah suatu ketika dahulu ikan duyong mendarat di pulau itu. Sejauh mana kesahihan dan kebenarannya, penduduk Pulau Duyong hanya menganggapkannya sebagai satu kisah dongengan. Asal nama negeri Terengganu juga dikatakan mempunyai kaitan dan bersabit dengan Pulau Duyung. Kisah ini menyatakan yang ‘Taring Anu’ berasal daripada sebatang taring yang sebesar gading gajah dijumpai berhampiran kuala sungai di sebuah pulau ( Pulau Duyung ). Namun segala-galanya tidak jelas dan kabur untuk memastikan sejauh mana kesahihan cerita-cerita tersebut.

Manakala Pulau Duyung juga pernah menjadi tempat masyarakat Terengganu menimba ilmu agama daripada beberapa orang ulamak yang terkenal seperti Sheikh Ibrahim yang mengasaskan sebuah madrasah yang kini dikenali sebagai ‘ Kota Lama ‘. Kota Lama merupakan sebuah istana yang dibina dengan cara yang begitu unik dan tradisi iaitu penggunaan telur putih, kulit kerang yang ditumbuk halus kemudian digaul bersama pasir dalam pembinaan sebahagian dinding kota ini, penggunaan kayu cengal juga menjadikan istana lama ini teguh dan utuh ketika itu. Walaupun istana lama ini pernah terbiar tanpa pemuliharaan namun pihak Persatuan Sejarah telah menyelamatkan dan menghidupkan semula lakaran sejarah kota lama dengan membaik pulih bahagian yang rosak terutamanya bahagian yang melibatkan penggunaan kayu. Istimewanya, sebahagian daripada dinding yang dibina daripada bancuhan tradisi yang telah disebutkan tadi masih kekal sehingga kini. Justeru itu menunjukkan masyarakat dahulu kala mahir dalam pembinaan dan pertukangan walaupun kehidupan mereka lebih kepada laut dan ikan. Pulau Duyung juga menjadi tempat penadahan ilmu di kalangan rakyat jelata mahupun raja di singgahsana. Melalui temu bual saya dengan seorang anak jati Pulau Duyung - Encik Said bin Othman, moyangnya pernah bersama Sultan Zainal Abidin III ( putera kepada Sultan Ahmad Shah II)...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Sastra Dan Masyarakat Essay
  • kajian paper
  • Masyarakat Cina Di Malaysia Essay
  • Essay about Karnival Taha@U Bersama Komuniti Lendu
  • Kajian & Penyelidikan Terhadap Maybank Di Malaysia Essay
  • Folio Sivik Form 5 Khidmat Masyarakat Essay
  • Memasyarakatkan Alkitab Atau Meng(Al)Kitabkan Masyarakat? Essay
  • Essay on Kajian Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Dbh Cht) Untuk Pengembangan Infrastruktur Di Provinsi Diy

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free