cehovgorki

Topics: Anton Chekhov, Maxim Gorky, Moscow Art Theatre Pages: 4 (2788 words) Published: October 26, 2014

"In Russia an honest man is rather like the chimney-sweep with whom nurses frighten children." "Čast se ne može oduzeti, ona se može samo izgubiti."
Čehov
"Kad nema pravog života, čovek živi od fatamorgane."
Čehov
"I za tisuću godina čovjek će isto ovako uzdisati: “Ah, teško je živjeti” – i u isti mah ovako isto kao i sada, bojat će se i neće htjeti da umre." "Drugi dio života kod pametnog čoveka sastoji se u oslobađanju od ludosti i predrasuda i pogrešnih mišljenja koje je stekao tokom prvog dijela života." "Ne samo za dvije, tri stotine godina, nego i za milion godina, život će ostati kakav je i bio, on se ne mijenja, ostaje stalan, držeći se svojih vlastitih zakona, do kojih nama nije stalo, ili bar, kojih vi nikada nećete spoznati. Ptice selice, ždralovi na primjer, lete i lete, i ma kakve misli lutale, po njihovim glavama, visoke ili sitne, oni će isto letjeti, a neće znati zašto i kako. Oni lete i letjet će, ma kakvi se filozofi pojavili među nama; i neka filozofiraju kako ih je volja, samo neka lete…" Čovjek je ono u što vjeruje.Anton Pavlovič Čehov

"Ravnodušnost je - paraliza duše, prijevremena smrt."
Gorky
"Čovjek sve može, samo ako hoće."
"Ne budite ravnodušni, ravnodušnost je smrtonosna za ljudsku dušu. Ono što vjeruješ, to i postoji.
Reading Anton Chekhov's stories, one feels oneself in a melancholy day of late autumn, when the air is transparent and the outline of naked trees, narrow houses, grayish people, is sharp. Everything is strange, lonely, motionless, helpless. The horizon, blue and empty, melts into the pale sky and its breath is terribly cold upon the earth which is covered with frozen mud. The author's mind, like the autumn sun, shows up in hard outline the monotonous roads, the crooked streets, the little squalid houses in which tiny, miserable people are stifled by boredom and laziness and fill the houses with unintelligible, drowsy bustles. Here anxiously, like a gray mouse, scurries "The Darling," the dear, meek woman who...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free