Att Döda Ett Barn

Pages: 1 (449 words) Published: March 24, 2011
I novellen så handlar det mest om mannen som ska döda ett barn och barnet själv, som då uppenbarligen är huvudpersonerna, men som inte har någon relation till varandra. Genom berättelsens gång så påverkas personerna inte förens i slutet. Det är då den lyckliga mannen och hans tjej skulle ner till havet då de kör på barnet som varit över hos grannen för att låna socker till sin mammas bakning. Båda blir skräckslagna och vet inte vad dom ska göra, samtidigt som barnets föräldrar kommer ut gråtandes. Allihopa går från lyckligt ovetande till helt bedrövade och ledsna. Ingen av dem kommer att glömma det som hände. Som jag uppfattat det så utspelar allt sig i en liten by nära havet ’’Medan de rusar fram mot den tredje byn sluter flickan åter ögonen och leker att hon inte skall öppna dem förrän de kan se havet och hon drömmer i takt med bilens mjuka krängningar och hur blankt det skall ligga.’’. Det är en varm, härlig sommardag. Det kan jag säga med tanke att det står ’’Det fläktar sommar genom vindrutan’’. Det som driver handlingen framåt är när alla individer planerar att åka till havet för att ro långt ut. Både familjen med barnet som ska dö och mannen med sin flickvän är på väg till samma mål. ’’The point of no return’’ måste nog vara när barnet ska tillbaka hem efter att han lånat socker hos grannen tvärsöver gatan. När han stängt grindarna efter sig och ska gå över gatan så kommer bilen med mannen tillsammans med hans flickvän och kör på barnet. Och därifrån så förändras deras liv och ingenting kommer att gå tillbaka till det som det en gång var. Jag antar att berättelsen utspelar sig på morgonen eftersom att mamman och pappan till barnet som ska dö inte hade druckit sitt morgonkaffe ännu. Man vet att det är morgon när berättaren säger; ’’Det är den lyckliga morgonen till en ond dag, ty denna dag skall ett barn dödas i den tredje byn av en lycklig man.’’ Tror dock att handlingarna sträcker sig enbart inom en timme. Budskapet tror jag är att en så liten händelse...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Att Background Essay
  • Att Swot Essay
  • barn burning Essay
  • Barn Burning Essay
  • Essay on Barn Owl
  • Barn Burning Essay
  • Essay on barn burning
  • Barn Burning Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free