Az Amerikai Pénzügyi Rendszer Szabályozásának Átfogó Reformja

Pages: 19 (4469 words) Published: March 31, 2011
Az amerikai pénzügyi rendszer szabályozásának átfogó reformja

[pic]

Készitette: Dozmati Eszter (EPOMCX)

Tantárgy: Gazdasági jogi gyakorlatok I.

Témafelelős: Dr. Bodzási Balázs

Tartalomjegyzék

Bevezetés3
I.A pénzügyi vállalatok szigorúbb felügyeletének előmozdítása3 A.A „Szabályozók Tanácsának” (Financial Services Oversight Council) létrehozása3 B.A nagy méretű és összekapcsolódó tevékenységű pénzügyi vállalatok szigorú felügyeletének és szabályozásának megvalósítása4 C.A bankok és BHC-k tőkéjére vonatkozó prudenciális sztenderdek, továbbá az egyéb típusú prudenciális sztenderdek szigorítása5 D.A bankokra vonatkozó törvényi szabályozás kiskapuinak felfedezése és megszüntetése6 E.A SEC által biztosított felügyeletek lehetőségének beszüntetése6 F.A hedge foundok és egyéb zártkörű befektetési alapok kötelezése arra, hogy bejegyeztessék magukat7 G.A pénzpiaci befektetési alapok működésével kapcsolatban felmerülő kétségek megszüntetése7 H.A biztosítói szektor erősebb átláthatóságának biztosítása7 I.Az államilag támogatott pénzügyi vállalatok szerepének jövőbeni meghatározása8 II.A pénzpiacok átfogó szabályozásának megalapozása8 A.A tőkepiac felügyeletének és szabályozásának erősítése8 B.A nem szabályozott (OTC Derivatives) piac átfogó szabályozása, beleértve a hitelkockázati swap (Credit Default Swaps, CDS) ügyletek szabályozását9 C.Határidős és értékpapír ügyletek szabályozásának harmonizálása9 D.A fizetési forgalmi rendszerek, elszámolási és teljesítési rendszerek valamint a kapcsolódó tevékenységek erősebb átláthatóságának biztosítása10 E.A fizetési forgalmi rendszerek, elszámolási és teljesítési rendszerek elszámolási képességeinek és likviditásának erősítése10 III.A fogyasztók és befektetők védelme a pénzügyi visszaélésekkel szemben10 A.Egy új Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Felügyelőség (Consumer Financial Protection Agency, CFPA) felállítása10 B.A fogyasztóvédelem reformja12

C.A befektetők védelmének erősítése13
IV.A kormány számára a pénzügyi válságok kezeléséhez megfelelő eszközök biztosítása13 A.szabályozási keret felállítása a bedőlő BHC-k kezelésére vonatkozóan13 B.A FED Emergency Lending Authority-jának kiegészítése14 V.A nemzetközi szabályozás súlyának növelése és a nemzetközi együttműködés kiterjesztése14 A.A tőkére vonatkozó nemzetközi szabályozó keret erősítése14 B.A globális tőkepiac átláthatóságának növelése14 C.A nemzetközi szinten működő pénzügyi vállalatok felügyeletének erősítése15 D.A válságmegelőző és válságkezelő szervek és procedúrák reformja15 E.A Financial Stability Board (FSB) erősítése15

F.A prudenciális szabályozás erősítése15
G.A szabályozás alkalmazási területeinek bővítése15 H.Megfelelőbb kompenzációs rendszerek kialakítása15
I.Erősebb prudenciális sztenderdek kialakításának előmozdítása a pénzmosás, a terrorizmus elleni küzdelem és az információcsere területein16 J.A számviteli sztenderdek javítása16
K.A hitelminősítő cégek felügyeletének szorosabbá tétele16 Felhasznált irodalom17

Bevezetés

A pénzügyi válság felszínre hozta az amerikai pénzügyi rendszer szabályozásának hiányosságait, és ráirányította a vezető politikusok figyelmét a reformok szükségességére. Barack Obama amerikai elnök 2009 július 17-én jelentette be a pénzügyi rendszer átfogó reformjának tervét. (A road to stability, 2009) Bár Obama azt kérte a Kongresszustól, hogy még a 2009-es évben oldják meg a pénzügyi rendszer szabályozásának problémáit, ezt nem sikerült teljesíteni. A várakozások szerint 2010 első három hónapjában születhet meg a törvény végleges változata. (Financial Regulatory Reform, 2009).

Az Obama nevével fémjelezett reform összefoglalását, a legfontosabb javaslatokat az amerikai Department of Treasury által közzétett, Financial Regulatory Reform: A New Foundation (2009) című kiadvány tartalmazza. Dolgozatom további részében ezen dokumentumra támaszodva kívánok összefoglalást adni a fent említett reformokról. A...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Az Well Essay
  • AZ SB1062 Bill Essay
  • Az Drivers License Essay
  • Essay about Statehood Az
  • Essay on AZ Teen
  • Fatimah Az Zahrah Essay
  • Scottsdale, Az Community Assessment Essay
  • Essay about This Is What It Means to Say Phoenix, Az

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free