Analyse Af Primo Levi

Pages: 10 (3497 words) Published: December 15, 2010
Indholdsfortegnelse

Indledning:2
Problemformulering2
Biografi3
Hvis dette er et menneske4
Konklusion.10
Litteraturliste11

Hvis dette er et menneske
Af Primo Levi

Indledning:

Jeg vil i min opgave tage udgangspunkt i Primo Levis berømte bog ”Se questo è un uomo”, hvoraf jeg vil beskæftige mig med det psykologiske aspekt, herunder menneskets overlevelses evne, og beskrivelsen af livet i fangenskab. Derudover vil jeg i min opgave fortolke og arbejde med Primo Levis skrivestil, forfatterskab, motiv-budskab og tema, samt at redegøre for miljøet. Jeg har valgt at bygge min opgave op, således at min analyse, og refleksioner indgår løbende undervejs i min fremstilling af bogens temaer. I min opgave besvarelse har jeg valgt at stille mig selv følgende spørgsmål, som jeg vil diskutere undervejs i min opgave, for til sidst forhåbentligt, at besvare min problemformulering i min konklusion.

Problemformulering

Hvorfor skriver Primo Levi denne bog, og hvad er hans intentioner? •Hvad siger digtet om menneskene i kz-lejrene, og hvordan beskrives det i bogen? •Hvordan belyser bogen menneskets overlevelsesevne og er det uafhængigt af tid og sted?

Biografi

Den 31 juli 1919 blev den piemontesiske jøde Primo Levi født i Italien, nærmere bestemt i byen Torino. Han skulle blive et grusomt eksempel et offer for den nye racepolitik i fascismens Italien. Alt dette var dog uvist da han kom til verden i den italiensk middelklasse familie med en far der arbejdede i firmaet Ganz og en mor der kom fra en fin familie, hvor hun havde lært sig fransk og havde fået uddannelse. Primo Levi fik derudover en lillesøster, Anna Maria som han blev meget tæt knyttet til, både følelses- og aldersmæssigt. I 1925 begyndte Primo Levi i en folkeskole, og skønt han var lille og genert klarede han sig fremragende. Dog var hans skolegang præget af mobning pga. hans religion. Han endte som mange andre italienere i en gruppe for unge fascister indtil han i 1934 startede på en skole hvor lærerne var anti-fascistiske. Han var ikke længere den eneste jøde i sin klasse, men blev stadigvæk mobbet. Det lykkedes ham på trods af de nyindførte racelove i Italien at tage sin afsluttende universitetseksamen i kemi 1941, hvilket skulle vise sig at være meget behjælpeligt i hans senere tid i KZ-lejeren.

Han meldte sig som antifascist i 1942 ind i det illegale Partito d’Azione og sluttede sig i september 1943 til en modstandsgruppe i Piemontes bjerge. Men som han fortæller det i ”Se questo è un uomo”, blev han dog allerede den 13. december samme år arresteret af den fascistiske milits og, da han for ikke at risikere at blive henrettet som partisan vælger at erklære sig som jøde, interneret i fangelejren i Fossoli ved Modena. Denne lejr blev i februar 1944 overtaget af SS og alle de internerede jøder blev deponeret til Auschwitz. Her overlevede Primo Levi til dels takket være sit fag som kemiker de elleve rædselsfulde måneder, til Den Røde Hær i januar 1945 tvang tyskerne til at fortrække. Levi har skrevet sine erindringer ned fra sit grufulde ophold i denne lejr og de blev til bogen ”Se questo è un uomo” og det er dem jeg vil analysere og fortolke i det følgende afsnit. . Derudover beskriver han i ”Hvis dette er et menneske” om sine oplevelser, følelser og tanker han selv gik igennem i året han var i koncentrationslejr. Oplevelsen af at være spærret inde, frarøvet alle sine rettigheder, behandlet som et dyr, kan jeg forestille mig, er for smertefuld verbalt at fortælle og samtidig udholdelig at brænde inde med. Derfor synes jeg, at følgende citat er meget rammende for den store kræftanstrengelse jeg forestiller mig, det har måtte være for Primo Levi at skrive denne bog. - ”At skrive det, man aldrig ville turde fortælle nogen.”4 Primo Levi levede sine sidste år i selskab med sin kone, men endte med at begå selvmord i 1987.

Hvis dette er et menneske

Primo Levi starter sin bog med et digt, han kalder ”Hvis dette er et menneske”....
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Primo Levi Essay
  • Primo Levi Essay
  • Primo Levi "Survival in Auschwitz" Essay
  • Essay about Primo Levi If This Is A Man Analysis
  • Levis Essay
  • Levis Essay
  • Levis Essay
  • The Periodic Table by Primo Levi Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free