"Halangan Memupuk Nilai Penerimaan Sebagai Teras Perpaduan" Essays and Research Papers

Halangan Memupuk Nilai Penerimaan Sebagai Teras Perpaduan

4. Nilai dan etika dalam perkhidmatan awam Terangkan secara jelas dan etika sebagai penjawat awam. Bagaimanakah nilai dan etika ini dapat membantu dalam meningkatkan prestasi dan kualiti kerja? Nilai dan etika diwujudkan atas kesedaran bahawa profesionalisme perkhidmatan awam perlu dipertingkatkan ke tahap yang lebih tinggi dan kakitangannya hendaklah bekerja dengan penuh dedikasi dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pembangunan pesat ke arah negara maju. Etika perkhidmatan awam diperkenalkan...

1560  Words | 6  Pages

Open Document

1 Malaysia

my “1Malaysia adalah satu gagasan bagi memupuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, berteraskan beberapa nilai-nilai penting yang seharusnya menjadi amalan setiap rakyat Malaysia.” - Dato’ Sri Mohd Najib Bin Tun Hj Abd Razak Perdana Menteri Malaysia w w w. 1malaysia.c om.my KONSEP 1MALAYSIA 1Malaysia adalah satu gagasan bagi memupuk perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum, berteraskan beberapa nilai-nilai penting yang seharusnya menjadi amalan...

1407  Words | 8  Pages

Open Document

Nilai Murni

Forum Nilai-Nilai Murni Peranan: Menteri Penerangan ,Komunikasi dan Kebudayaan YB.Dato’ Dr Nur Fadilah Tolhah Definisi??[pic][pic][pic]Auto-hide: off [pic][pic]Definisi ‘kempen’ menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka ialah segala usaha(kegiatan dan tindakan) yang dirancangkan dan dilaksanakan dengan menggunakan penerangan (rayuan dan lain-lain) untuk mempengaruhi pendapat umum atau mendapatkan sokongan umum terhadap sesuatu(matlamat dan lain-lain). ‘Budi bahasa’ pula bermaksud tingkah...

3860  Words | 13  Pages

Open Document

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

" Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, Matlamat Pendidikan Negara bertujuan untuk melahirkan rakyat Malaysia yang sempurna dan mempunyai nilai-nilai yang murni seperti kepercayaan kepada Tuhan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, setia kepada negara serta boleh memberi sumbangan untuk mencapai kemajuan negara serta memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat harmonis yang berbilang kaum. Program Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM)...

1067  Words | 4  Pages

Open Document

Penanda Aras Pendidikan Rendah Di Malaysia

sesuatu yang digunakan sebagai tanda dan aras pula merupakan istilah piawai yang digunakan untuk membandingkan prestasi sesebuah organisasi dengan prestasi organisasi pesaing, dengan tujuan untuk memperbaiki prestasi organisasi tersebut. Piawaian pula didefinisikan sebagai asas, rujukan dan sebagainya untuk dijadikan sebagai penentuan sesuatu seperti mutu dan lain-lain (Kamus Pelajar Edisi Kedua, 2008). Oleh itu, penanda aras akan membawa maksud tentang sesuatu yang dijadikan sebagai tanda untuk mengukur...

2162  Words | 7  Pages

Open Document

Nilai Dan Etika Perkhidmatan Awam

AWAM 1. NILAI DAN ETIKA KERJA 1.1 Nilai-nilai murni yang diamalkan oleh setiap anggota di dalam sesebuah organisasi, dengan sendirinya dapat membentuk etika kerja yang positif serta budaya kerja cemerlang. Etika yang perlu dihayati untuk mencapai kecemerlangan ialah melalui penerapan nilai-nilai yang terpuji di kalangan setiap anggota bermula daripada ketua yang tertinggi hinggalah kepada peringkat anggota yang paling rendah. Di antara nilai -nilai tersebut adalah meliputi nilai-nilai yang berkaitan...

1090  Words | 7  Pages

Open Document

Hubungan Etnik

keteguhan, kestabilan, dan kemajuan pembangunan negara banyak bergantung kepada perpaduan dan kerjasama masyarakat Malaysia itu sendiri untuk mencapai perpaduan dan bukanlah satu perkara yang mudah. Ini adalah kerana memandangkan penduduknya yang terdiri daripada pelbagai kaum, berbeza dari segi agama, budaya, aktiviti, ekonomi, lokasi tempat tinggal, dan sebagainya. Usaha-usaha untuk menerapkan semangat perpaduan atau kekitaan di kalangan masyarakat sering menghadapi cabaran serta masalahnya. ...

11188  Words | 38  Pages

Open Document

Sastra Dan Masyarakat

dan pengalaman seseorang akan mencerminkan nilai-nilai sosial. Bagi banyak sastrawan, banyak novel yang sebetulnya menekankan logika masyarakat ketimbang pemenuhan hasrat individual. Madame Bovary, novel karya Flaubert, dipuji banyak kalangan karena mengandung dan memperkenalkan benih-benih novel naturalistik. Novel ini mengutarakan dampak yang ditimbulkan oleh lingkungan masyarakat terhadap individu. Flaubert, bagaimanapun, lebih menekankan dunia sebagai sebuah objek estetik. Sementara pengarang...

886  Words | 4  Pages

Open Document

Perpaduan、 Kaum

dan rakan-rakan kerana tarikh dan masanya sudah ditetapkan. Seterusnya amalan ini sudah tentu akan mengeratkan hubungan dan perpaduan sesama anggota masyarakat. Hal ini pasti akan mewujudkan masyarakat yang hidup dalam keadaan aman dan harmoni seperti kata pepatah, "Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat". Amalan rumah terbuka akan mengeratkan perpaduan kaum dalam kalangan masyarakat di negara kita. Semasa menghadiri rumah terbuka tersebut para tetamu yang hadir akan beramah...

522  Words | 2  Pages

Open Document

Langkah-Langkah Mengatasi Jenayah

tidak perlu dibanteras? Adakah gejala ini menjadi kebanggaan para remaja kini yang mampu mewujudkan pelbagai kumpulan berhaluan kiri sehinggakan tiada sebarang tindakan diambil? Mungkinkah ini salah satu cara ppergaulan yang diinginkan untuk memupuk semangat perpaduan? Tuntasnya, gejala jenayah ini sememangnya perlu dibanteras dengan segera agar tidak berleluasa seterusnya pelbagai tindakan perlu diambil untuk melupuskan gejala ini daripada kehidupan seharian. Usaha yang paling utama dan efisien adalah...

1057  Words | 4  Pages

Open Document

Kerjaya Sebagai Seorang Guru

memiliki sijil dan diploma melanjutkan pengajian ke peringkat yang lebih tinggi bertujuan meningkatkan tahap akademik mereka. Ini selaras dengan usaha kementerian untuk menjadikan negara sebagai pusat kecemerlangan ilmu serantau yang pastinya memerlukan tenaga pengajar di sekolah yang berkaliber. Kerjaya sebagai guru membuka peluang yang begitu luas. Semakin meningkat jumlah penduduk maka semakin banyak guru diperlukan - tidak kira di bandar raya, bandar mahupun di luar bandar. Lulusan institut...

538  Words | 3  Pages

Open Document

Filsafat Sejarah

sejarah bukan hanya masa lampau namun juga menjadi unsur perubahan dari masa ke masa. Beberapa tokoh bermunculan dari ranah filsafat sejarah, dan Hegel termasuk di antaranya. Dia merupakan salah satu filsuf ternama yang dihasilkan Jerman sebagai sebuah tempat yang layak bagi lahirnya beberapa filsuf terkenal dan berpengaruh. Di samping Immanuel Kant, Hegel memiliki konsistensi dalam berpikir dan kapabilitas rasio yang mampu menterjemahkan hidup dalam bentuk rumus dialektikanya yang terkenal...

1454  Words | 6  Pages

Open Document

Hari Merdaka

Muhibah dan Perpaduan | Love and Unity | 1971 | Masyarakat Progresif | Progressive Society | 1972 | Masyarakat Adil | Fair Society | 1973 | Masyarakat Berkebudayaan Malaysia | A Society with Malaysian Culture | 1974 | Sains dan Teknologi Alat Perpaduan | Science and Technology as Tools of Unity | 1975 | Masyarakat Berdikari | A Self-Reliant Society | 1976 | Ketahanan Rakyat | Strength of the People | 1977 | Bersatu Maju | United and Progressive | 1978 | Kebudayaan Sendi Perpaduan | Culture...

Borneo, British Empire, Federation of Malaya 1277  Words | 7  Pages

Open Document

E-Commerce Marketing Dalam Meningkatkan Nilai Pelanggan

MAKALAH E-COMMERCE MARKETING DALAM MENINGKATKAN NILAI PELANGGAN OLEH: CHANDRA SETIAWAN 3103005228 JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA 2010 E-COMMERCE MARKETING DALAM MENINGKATKAN NILAI PELANGGAN PEMASARAN TUGAS AKHIR Diajukan Kepada FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA SURABAYA Untuk memenuhi sebagian persyaratan Memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Manajemen OLEH: CHANDRA SETIAWAN 3103005228 JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS...

6303  Words | 27  Pages

Open Document

Asset Management

Latar Belakang PPA sebagai BUMN yang diberikan wewenang untuk pengelolaan Asset dari Menteri Keuangan, pada sisa waktu yang ada harus mampu menyelesaikan tugasnya untuk memperoleh penerimaan atas seluruh Asset yang dikelola. II. Pokok Permasalahan Dalam melaksanakan pengelolaan asset, diperlukan rencana strategis untuk dapat memberikan hasil pengelolaan yang optimal dengan objective yaitu percepatan konversi menjadi dana tunai dan pelaksanaan peningkatan nilai Aset. III. Rencana Strategi ...

694  Words | 4  Pages

Open Document

Sloan Style, Inc.

Sloan Styles,Inc. Gary Sloan menghabiskan musim panas diantara studinya dua tahun di program MBA disebuah sekolah bisnis terkenal, bekerja di perusahaan Sloan Styles Inc. milik ayahnya yang beroperasi sebagai supplier pakaian wanita. Gary direncanakan bergabung di perusahaan setelah lulus. Dia tahu sedikit tentang bisnis bahwa ayahnya telah memulai pada tahun 1975 dan berjalan sangat sukses sejak itu. Sebelum Gary akan mengambil keputusan mempengaruhi perusahaan yang akan datang dia telah banyak...

1762  Words | 7  Pages

Open Document

Ppe Sfac No. 2

yang selanjutnya digunakan dalam melakukan analisis untuk membandingkan kelebihan dan kelemahan pengukuran Plant, Property and Equipment (PPE) dengan historical cost dan fair value. [pic] 1. Relevansi SFAC no. 2 mendefinisikan Relevansi sebagai kapasitas dari informasi untuk membuat perbedaan dalam suatu keputusan dengan membantu pengguna informasi dari akuntansi atau laporan keuangan untuk membuat prediksi yang terkait dengan outcomes dari peristiwa di masa lalu, saat ini dan masa datang...

909  Words | 4  Pages

Open Document

Index Number

terjadi pada sebuah nilai dari satu periode ke periode yang lain. Kegunaan index, misalnya pada Consumer Price Index, adalah mengukur perubahan harga pada suatu kelompok besar dari barang-barang yang dibeli konsumen. Simple Index Numbers Angka index adalah suatu angka yang menunjukkan perubahan relatif pada harga, jumlah, atau nilai dibandingkan dengan suatu base period. Jika angka index yang digunakan untuk mengukur perubahan relatif pada satu variabel saja, maka akan disebut sebagai index sederhana...

636  Words | 4  Pages

Open Document

Cabaran Filem Indie Di Malaysia

1.0 Pendahuluan Filem ‘Indie’ adalah filem bebas yang dihasilkan oleh pengarah bebas yang menekan aspek seni dan aspek kehidupan sekeliling. Di sini filem ‘Indie’ di Malaysia juga terdapat nilai keseniannya yang tersendiri sama seperti filem-filem yang dihasilkan oleh pembikin filem yang lain. Terdapat banyak cabaran yang dihadapi oleh pembikin-pembikin filem ‘Indie’ di Malaysia dalam mengharungi kemelut industri filem tempatan. Cabarannya di sini adalah seperti masalah ego pembikin filem ‘Indie’...

4089  Words | 13  Pages

Open Document

Incentives Sebagai Motivasi Karyawan Dalam Penciptaan Inovasi Di Perusahaan

Incentives Sebagai Motivasi Karyawan dalam Penciptaan Inovasi di Perusahaan No Nama Penulis Judul Tulisan Tahun Variabel yang Diteliti Hasil Penelitian Nama Jurnal 1. Gary J. Young, Howard Beckman, Errol Baker Financial Incentives, Professional Values and Performance: A Study of Pay-for-performance in a Professional Organization 2012 Uang sebagai motivator Mengingat bahwa agency theory memberlakukan hadiah yang nyata, seperti uang, sebagai motivator kuat yang potensial. Journal of Organizational...

Creativity, Entrepreneurship, Incentive 752  Words | 3  Pages

Open Document

My Own

geografi, geografi fizikal dan manusia dan kajian geografi membolehkan setiap individu mengamalkan pengetahuan dan kemahiran geografi, nilai-nilai murni dan patriotisme dalam kehidupan seharian. Selain itu, antara kepentingan geografi dalam kurikulum pengajian sosial adalah untuk melengkapkan diri setiap individu dengan pemahaman dan kemahiran asas geografi serta nilai-nilai kemanusiaan. Subjek geografi juga menyediakan diri setiap individu untuk menghadapi cabaran hidup ke arah mewujudkan kesejahteraan...

4012  Words | 14  Pages

Open Document

Moral Folio Ting4

bahagia ke arah melahirkan masyarakat penyayang dan bersatupadu selaras dengan ajaran Islam dan wawasan 2020. Dengan mengetahui betapa pentingnya sebuah keluarga yang bahagia untuk mewujudkan masyarakat penyayang, kita haruslah selalu mengamalkan nilai kasih sayang terhadap keluarga. Kita patutlah mempunyai perasaan cinta yang mendalam terhadap setiap anggota keluarga supaya konflik dan masalah tidak wujud antara keluarga. Sehubungan dengan itu, keluarga bahagia dapatlah wujudkan masyarakat penyayang...

2379  Words | 9  Pages

Open Document

Melentur buluh biarlah daripada rebungnya'

Dalam bahasa Melayu terdapat pelbagai peribahasa yang sering digunakan sebagai panduan dalam menangani sesuatu perkara. Antaranya ialah, Melentur buluh biarlah daripada rebungnya'. Setiap bangsa di dunia ini mempunyai peribahasa yang tersendiri. Setiap peribahasa itu mempunyai maksud dan tujuan yang tertentu. Pada zaman dahulu kala, pendidikan rasmi tidak wujud. Oleh itu, peribahasa dicipta untuk memberi nasihat, panduan atau ingatan kepada masyarakat. Peribahasa 'melentur buluh biarlah daripada...

507  Words | 2  Pages

Open Document

Tentera Masa Hadapan

Majalah Perajurit Dis 2006 PEMBANGUNAN PERTAHANAN MALAYSIA – SATU PENDEKATAN MENYELURUH Oleh: Hamzah bin Haji Dollah. Sejarah Titik perubahan dalam sejarah negara ialah kemaraan sebagai sebuah negara baru dan bermulanya perjalanan negara yang sungguh mengagumkan. Sejarah kita menjadi saksi kepada perpaduan dan kesepakatan bangsa yang pada satu ketika dahulu pernah dijajah. Bermula dengan penubuhan Tentera Darat pada 1 Mac 1933 dan penyatuan negeri Sabah dan Sarawak dalam pembentukan Malaya...

17192  Words | 61  Pages

Open Document

Dinar Dirham

dalam perdagangan sebagai akibat dari banyaknya bangsa Arab yang berdagang dengan bangsa Romawi, Byzantium, dan para pedagang yang melewati negeri Arab. Pada saat itu, kota Makkah menjadi pusat perdagangan dan pertukaran mata uang, sehingga banyak para pedagang dari berbagai negeri datang ke kota Makkah untuk bertemu dan melakukan transaksi perdagangan. Dalam sejarah umat Islam, Rasulullah dan para sahabat menggunakan dinar dan dirham sebagai mata uang mereka, disamping sebagai alat tukar, dinar...

1244  Words | 5  Pages

Open Document

Realiti Hubungan Kaum Di Malaysia

REALITI HUBUNGAN ANTARA KAUM DI MALAYSIA PENDAHULUAN Masyarakat majmuk sangat sinonim dengan Malaysia sebagai sebuah negara yang bercirikan pelbagai kaum serta identiti. Terdapat lebih 80 kaum di seluruh Malaysia. Daripada keseluruhan bangsa tersebut, terdapat tiga bangsa yang paling utama iaitu Melayu, India dan Cina. Menurut J. S. Furnivall dalam bukunya Natherlands India, masyarakat majmuk merupakan suatu masyarakat yang mengandungi berbagai komuniti yang tinggal bersebelahan tetapi berasingan...

4490  Words | 14  Pages

Open Document

Recording Product Value Added Tax

Skripsi : Tinjauan Terhadap Penetapan Dasar Pengenaan Pajak Nilai Lain Atas Produk Rekaman Skripsi ini membahas penetapan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pengenaan Pajak atas produk rekaman ditinjau dari asas-asas pemungutan pajak produktivitas penerimaan, kepastian hukum, dan kesederhanaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analisis. Hasil penelitian ini jika ditinjau dari asas produktivitas penerimaan ketetapan ini menimbulkan potential loss bagi negara yang...

Consumption tax, Income tax, Price 284  Words | 2  Pages

Open Document

Ekonomi Islam Sebagai Model Alternatif Pembangunan Ekonomi Di Indonesia (Penerapan Bank Syariah)

EKONOMI ISLAM SEBAGAI MODEL ALTERNATIF PEMBANGUNAN EKONOMI DI INDONESIA (Penerapan Bank Syariah) By : Aa' GreenDy BAB I. PENDAHULUAN I.1. Latar Belakang Fenomena perekonomian dunia telah berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan jaman dan perubahan teknologi informasi yang berkembang pesat. Banyak nilai-nilai baru yang dibentuk namun sulit untuk menentukan mana yang benar dan mana salah, sehingga terkadang membawa kebaikan namun adakalanya menyesatkan. Globalisasi ekonomi...

2590  Words | 10  Pages

Open Document

End of Chapter Hire Purchase

* bayaran setiap bulanan kepada pemilik barang. Penyewa boleh membuat permohonan secara bertulis dan ditandatangani olehnya atau agennya. Pemilik adalah berkewajipan untuk menunaikan permohonan tersebut dalam masa 14 hari dari tarikh penerimaan surat permohonan. Jika ia gagal atau mungkir tanpa alasan yang munasabah, tindakan tidak dapat dibuat ke atas penyewa. * To request a statement of outstanding balance (once every 3 months). * meminta penyata baki yang belum dijelaskan...

1664  Words | 7  Pages

Open Document

Semangat gotong-royong di kalangan masyarakat pada hari ini semakin luntur. Cadangkan langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengembalikan semangat berkenaan.

peranan penting dalam sesebuah komuniti bukan saja sebagai saluran mengeratkan perpaduan antara penduduk berbilang kaum serta agama malah ejen perubahan dan kemajuan masyarakat. Skim Rukun Tetangga juga boleh diperluaskan lagi dengan pendekatan pembangunan komuniti bagi memastikan perpaduan dan keharmonian hubungan di dalam masyarakat akan terus berkekalan dan berterusan. Sektor Rukun Tetangga turut berperanan dalam usaha memupuk persefahaman dan perpaduan kaum terutama di kalangan remaja yang banyak dilaksanakan...

645  Words | 3  Pages

Open Document

Dampak-Dampak Hip-Hop

dikenal sebagai bapak Hip-Hop dikarenakan pada tahun 1970-an partai blok mulai menjadi sangat populer lebih spesifik nya adalah di Bronx, New York di mana orang pengaruh budaya orang-orang Afrika-Amerika dan Puerto Rican sedang menyatu, DJ-DJ yang pada masa itu memainkan musik-musik populer seperti Funk dan musik Soul mendapat banyak reaksi positif dari pendengar, Para DJ mulai mengisolasikan Ketuk-Ketuk (semacam suara drum) dari musik-musik populer dan sekarang tehnik ini dikenal sebagai “Dub Musik...

1477  Words | 6  Pages

Open Document

Pt. Indah Pulp

keputusan No Y.A.5/50/2 tanggal 9 Pebruari 1978 dan diumumkan dalam tambahan No.172 pada berita Negara Republik Indonesia No.18 tanggal 3 Maret 1978. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain mengenai perubahan nilai nominal saham dari Rp.1000 menjadi Rp.500 dan perubahan untuk menyesuaikan dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) No. Kep-13/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pokok-pokok Anggaran Dasar Perseroan yang melakukan Penawaran...

1140  Words | 5  Pages

Open Document

Palm Oil

Malaysia dan Sabah Sarawak telah mengalami perkembangan pesat sejak tiga dekad yang lalu. Penggunaan minyak sawit secara tempatan adalah agak terhad kerana jumlah penduduk Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak adalah seramai 24 juta orang sahaja. Nilai eksport minyak sawit pada tahun 2003 berjumlah RM 26.15 bilion ketika harga purata minyak sawit mentah berada pada paras RM 1,544 satu tan. Hari ini, Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak menyumbang anggaran 50 peratus daripada pengeluaran minyak...

5077  Words | 18  Pages

Open Document

Tesco

sedemikian kuat, yang kemudian lebih disederhanakan, dimodifikasi, dan difokuskan kembali pada masa Terry Leahy menjadi "The Tesco Way". The Tesco Way merupakan perwujudan prinsip-prinsip mulia perusahaan yang kemudian di transformasikan menjadi nilai-nilai individu Tesco, yang kemudian mengakar dan kuat di adopsi dan diamalkan menjadi prinsip seluruh entitas di dalam Tesco dan berhasil diterapkan di seluruh lini perusahaan. Beberapa Prinsip yang kemudian termaktub dalam Tesco Way adalah Better...

643  Words | 3  Pages

Open Document

Zappos

mungkin nama eShop ini tidak terlalu dikenal di Indonesia namun di luar negeri, terutama Amerika, perusahaan ini sangat terkenal. Di bulan Januari 2010, Zappos berhasil masuk jajaran majalan Fortune untuk “Best Companies to Work for”. Zappos dinyatakan sebagai contoh perusahaan terbaik bagi tempat belajaran tentang corporate culture. Perjalanan awal perusahaan ini tidaklah berlangsung dengan baik, bahkan hampir mengalami kebangrutan pada tahun pertama berdiri. Namun masalah tersebut merupakan sumber sukses...

776  Words | 3  Pages

Open Document

Artikel

Bab 1 PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Disney sebagai perusahaan yang mengembangkan konsep taman hiburan dalam bisnisnya telah berhasil meraih keuntungan di Amerika Serikat dan Jepang. Langkah selanjutnya yang dilakukan Disney adalah mencoba memasuki pasar Eropa, dalam hal ini Paris sebagai target utamanya. Mengapa Paris yang dijadikan kota yang akan dibangun taman hiburan berikutnya? Mengapa tidak memilih kota yang lain? Disney berargumen bahwa Paris dipilih karena beberapa alasan...

1924  Words | 7  Pages

Open Document

Psak 55

AKTIVITAS LINDUNG NILAI Paragraf-paragraf yang dicetak dengan huruf tebal dan miring adalah paragraf standar yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf penjelasan dan panduan implementasi yang dicetak dalam huruf biasa. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material. PENDAHULUAN 01 Pernyataan ini mengatur akuntansi instrumen derivatif, termasuk instrumen derivatif tertentu yang melekat pada perjanjian lainnya, dan aktivitas hedging (lindung nilai). 02 Dalam pernyataan...

14707  Words | 59  Pages

Open Document

TM Draft Final Paper

Jepang, bergabung sebagai pemegang saham baru. Selanjutnya sebagai wujud komitmen, sejak September 1998 Sumitomo Corporation menjadi pemegang saham utama hingga sekarang. Dengan bergabungnya Sumitomo Corporation sebagai pemegang saham utama, PT OTO Multiartha semakin mengembangkan bisnisnya hingga ke wilayah pelosok Indonesia. Target utama dari pembiayaan PT OTO Multiartha Finance adalah pelanggan persereorangan, namun perusahaan juga menyediakan pembiayaan kepada badan usaha. Sebagai salah satu perusahaan...

922  Words | 3  Pages

Open Document

Kssr Sains

akan disebarkan kepada semua sekolah-sekolah di negara ini. 2.1 Kajian Alam Semulajadi Pada akhir abad kesembilan belas hingga pertengahan abad kedua puluh, sains diajar di sekolah rendah sebagai Kajian Alam Semulajadi, melibatkan pengetahuan tentang fakta-fakta dan hukum-hukum alam semulajadi sebagai asas penyiasatan saintifik. This approach had the advantage that students were encouraged to learn through careful observation and classification, but it ignored much of the natural environment...

Curriculum, Empirical, Fields of science 29214  Words | 124  Pages

Open Document

Total Quality Management

MANAGEMENT SEBAGAI PERANGKAT MANAJEMEN BARU UNTUK OPTIMISASI Ketut Suardhika Natha Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana, Denpasar ABSTRAK Permasalahan optimalisasi bukanlah perkara yang mudah. Untuk meraih suatu peraihan yang optimal, perusahaan berusaha sekuat tenaga dengan memberdayakan sumber daya yang dimiliki. Secara matematis, nilai yang ingin diraih secara optimum oleh perusahaan, dirumuskan dengan nilai = total revenue – total cost. Secara nyata, pencapaian nilai yang optimal...

5252  Words | 19  Pages

Open Document

Peranan Pemimpin Menyukseskan Proyek Perubahan

sekali terhadap perubahan yang dilakukan. Juga ditemukan bahwa 60% sikap karyawan terhadap perubahan adalah netral, skeptis dan resistan. Mengapa orang-orang cenderung takut, tidak suka dan skeptis terhadap perubahan? Beberapa sebab dapat diuraikan sebagai berikut : • Mereka takut kehilangan sesuatu yang berharga yang selama ini telah didapatkan (takut kehilangan kenyamanan yang diperoleh selama ini); • Mereka kurang mempercayai pemimpin mereka dan tidak mengerti motif-motifnya; • Mereka tidak melihat...

1159  Words | 4  Pages

Open Document

Ukbi, Layakkah Dijadikan Sebagai "Toefl" Indonesia?

Berbahasa Indonesia atau UKBI bukan sejenis tes bahasa untuk menguji pengetahuan bahasa saja, tetapi juga kemampuan berbahasa. Namun, sudah layakkah UKBI disejajarkan dengan TOEFL? Sejauh ini, dengan UKBI kemampuan berbahasa Indonesia perlu dipandang sebagai salah satu syarat kelayakan seseorang untuk menjadi pejabat publik, sebutlah misalnya menteri, gubernur atau bupati, dan sebagainya. Karena dengan alat uji inilah, peserta harus menyelesaikan beberapa tipe soal yang diberikan seperti mendengarkan...

475  Words | 2  Pages

Open Document

Tingkahlaku Kanak-Kanak Prasekolah

Sebenarnya kebolehan sosial merupakan satu keupayaan yang sangat penting dalam kehidupan setiap insan yang ingin menjalinkan perhubungan interpersonal yang berkesan dan dapat hidup bahagia. Kebolehan sosial (social competence) boleh didefinisikan sebagai, Seminar Prasekolah Kebangsaan, Bahagian Pendidikan Guru & Institusi Perguruan Rajang 26-28 Mac 2007 Tingkah Laku Prososial Kanak-kanak Prasekolah Anna Christina Abdullah 2 “the ability to achieve personal goals in social interaction while...

4644  Words | 16  Pages

Open Document

Pengurusan Pembelian

Pembelian - nilai pembelian ke atas ringgit - kesan ke atas keuntungan - kesan ke atas kos-kos lain - perbelanjaan yang besar - kesan ke atas Corak Ekonomi REV 00 Bab 2 Strategi, Organisasi dan Sistem Pembelian REV 00 • Misi/ falsafah dibentuk berdasarkan peluang, kekangan dan peraturan dalam pasaran dengan keupayaan dalaman dan sumber yang dipunyai. • Strategi Pembelian - peranan strategik pembelian agak ketinggalan berbanding dengan jabatan lain kerana: ~ dianggap sebagai fungsi pengkeranian...

3453  Words | 25  Pages

Open Document

Corporate Social Responsibility

PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI NI WAYAN YUNIASIH MADE GEDE WIRAKUSUMA Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana ABSTRACT Researches on the influence of financial performance on corporate value have been widely conducted, however results inconsistency occurred. Financial performance, which in this case is assessed by Return on Assets (ROA), have a positive...

2855  Words | 10  Pages

Open Document

Internal Audit

INTERNAL AUDIT DALAM MENCIPTAKAN NILAI Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh Auditor Internal dalam meminimalkan risiko, yaitu : (1) Mengarahkan perusahaan dalam meningkatkan laba usaha, baik rekomendasinya untuk meningkatkan penjualan maupun sarannya untuk menurunkan biaya usaha, (2) Memberikan analisis, penilaian, petunjuk dan informasi sehubungan dengan kegiatan perusahaan dan (3) Menilai keefektifan system pengendalian internal yang dimiliki perusahaan. Dalam upaya menangani kejadian...

805  Words | 4  Pages

Open Document

Engaruh Privasi, Keamanan, Kepercayaan, Dan Pengalaman Terhadap Niat Untuk Bertransaksi Secara Online

Internet merupakan media untuk berkomunikasi antara perusahaan dengan konsumen Untuk mengembangkan suatu kerangka adopsi e-commerce integratif, the theory planned behavior (TPB), seperti yang diusulkan oleh (Ajzen 1991) digunakan sebagai pendekatan dalam dalam penelitian ini. The theory planned behavior menyatakan bahwa perilaku ditentukan oleh niat. Niat dibentuk oleh sikap, norma subjektif dan kontrol prilaku. Sikap, terbentuk oleh kepercayaan. Variabel niat adalah kesediaan konsumen...

7275  Words | 29  Pages

Open Document

A Fast Way to a Fast Food

Jumlah restoran Subway meningkat sebesar 25,9 persen menjadi 734 pada tahun 2009. Pada tahun yang sama, Domino pizza (DPZ) meningkat sebesar 19,8 persen menjadi 260 dan EAT meningkat sebesar 17,8 persen menjadi 86. Pertumbuhan rantai ini dianggap sebagai kesuksesan terutama ketika bersaing dengan rantai raksasa lain seperti McDonald, Burger King, KFC, dan ini Wimpy. Walaupun rantai makanan cepat saji memberikan pelayanan yang cepat dan efisien, model operasi mereka berbeda. Dalam model tradisional...

1840  Words | 6  Pages

Open Document

Dasar Koperasi Negara

menarik koperasi keluar daripada perangkap kitaran zon selesa ke tahap baru. Koperasi tidak seharusnya mengharapkan pemberian dan anugerah Kerajaan sahaja tetapi berupaya terlibat dengan aktiviti baru dengan skala lebih besar, mengembangkan rantaian nilai, mengaplikasi teknologi moden dan berani menerokai bidang-bidang baru yang bernilai tinggi. Koperasi mesti menyahut cabaran ini dan melakukan perubahan jika ingin kejayaan seterusnya. Kerajaan pula akan terus memberi sokongan dan membantu koperasi...

9217  Words | 52  Pages

Open Document

Income Tax

satu sumber penerimaan penting bagi pemerintah untuk dalam hal penerimaan Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN). Dalam hal ini salah satu perseroan yang melaksanakan pembangunan jalan tol ini ialah PT. Jasa Marga, Tbk. Jenis penerimaan yang didapatkan pemerintah dapat berbentuk pajak, yang berupa PPN konstruksi, PPN pembebasan tanah, PPN kegiatan operasional, PBB jalan tol, Pajak Penghasilan, Pajak perseroan, Dividen Jasa Marga, residual value jalan tol, maupun penerimaan-penerimaan lainnya. Penerimaan...

711  Words | 3  Pages

Open Document

Earning Response Coefficient

volatilitas imbal hasil saham sebagai proksi risiko perusahaan. Volatilitas imbal hasil diukur dengan standar deviasi imbal hasil saham enam bulan sebelumnya. Temuan Barth et al (1998) menunjukkan bahwa koefisien inkremental nilai buku ekuitas (laba) adalah positif (negatif) untuk perusahaan-perusahaan yang volatilitasnya tinggi. Koefisien inkremental laba adalah negatif untuk perusahaan yang tinggi volatilitasnya. Hal ini konsisten dengan volatilitas imbal hasil sekuritas sebagai proksi risiko. Namun untuk...

1677  Words | 7  Pages

Open Document

Model Index

Single-index model sering disebut sebagai Sharpe single-index model sebab William Sharpe, pada awalnya mengembangkan model dan menjelaskan berbagai penggunaannya dalam investasi. Sebagai salah satu alternative, single-index model dapat digunakan untuk perkiraan hasil pengembalian (return) berbagai sekuritas individual maupun portofolio. Model ini didasarkan atas asumsi bahwa hasil pengembalian suatu sekuritas maupun portfolio dapat ditunjukkan sebagai suatu fungsi linier dari haril pengembalian...

1348  Words | 7  Pages

Open Document

Love

untuk menilai kebolehan calon: 1. mengetahui, memahami dan menghayati nilai-nilai untuk berakhlak mulia 2. menggunakan pemikiran yang matang berasaskan nilai moral 3. berkomunikasi berasaskan nilai moral 4. membuat keputusan dengan berasaskan nilai moral 5. menyelesaikan masalah berasaskan nilai moral 6. menghayati keharmonian antara manusia dan alam sekitar 7. mengamalkan nilai-nilai yang murni dengan penuh iltizam MAKLUMAT AM 1. Tugasan kerja kursus...

658  Words | 5  Pages

Open Document

Moral

Ini berbeza dengan masalah kerana konflik akan melibatkan jalan penyelesaian yang harus memilih di antara satu yang terbaik. Konflik boleh muncul dalam pelbagai bentuk seperti konflik yang melibatkan soal kehendak atau matlamat, perasaan, pendapat, nilai dan sebagainya. Konflik merupakan perkara biasa dalam kehidupan manusia dan kadang-kadang boleh membina seorang insan yang kreatif dan konstruktif dalam pemikiran. Konflik ialah ketegangan yang timbul apabila terdapat beberapa kemungkinan atau syor...

1520  Words | 6  Pages

Open Document

Definisi Pengendalian Intern

terjemahan istilah “Internal Control” meskipun demikian penulis menterjemahkan sebagai pengawasan intern, untuk istilah tersebut hal ini tidaklah menjadi masalah karena tidak mengurangi pengertian Sistem Pengendalian Intern secara umum. Sebagaimana diketahui bahwa definisi Pengendalian Intern yang dikemukakan commite on Auditing Procedur American Institute of Carified Public Accountant (ICPA) adalah sebagai beirkut : Pengendalian intern mencakup rencana organisasi dan semua...

9396  Words | 33  Pages

Open Document

Akuntansi

berjalannya transaksi perusahaan. Ada dua cara untuk mengendalikan masalah moral hazard. Pertama, laba bersih dapat dijadikan sebagai dasar penentuan kompensasi manajer. Kedua, laba bersih dapat menggambarkan kondisi pasar sekuritas dan pasar tenaga kerja perusahaan, sehingga manajer yang lalai akan mengakibatkan laba bersih perusahaan menurun, reputasi manajer yang jelek, dan nilai pasar sekuritasnya menurun.     Asimetri  Informasi * Apa masalah fundamental  teori akuntansi keuangan?   *...

1411  Words | 7  Pages

Open Document

Leadership Paper

Pendahuluan LATAR BELAKANG Pemimpin bisa diartikan sebagai orang yang mengarahkan kita dan bisa juga sebagai orang yang kita hormati. Memilih beliau sebagai orang yang dihormati dan teladani. Bertahan pada dinamika kehidupan yang naik turun memerlukan kekuatan hati yang tinggi. Pada kuliah leadership diberi kesempatan untuk memilih suri teladan . Proyek wawancara ini, memberi kesempatan pada untuk menggali lebih dalam tentang ‘role model’ dalam kehidupan saya sekarang dan seterusnya. PROFIL...

5343  Words | 20  Pages

Open Document

Tamadun Islam

pengeluaran >> pertambahan jumlah penduduk >> kepimpinan dan susun lapis sistem social >> pengkhususan kerja dan hasil kerja >> pertukaran hasil kerja. B.Interaksi manusia dan alam interaksi seseorang manusia dengan alam sehingga mencetuskan nilai-nilai spiritual terhadap alam dan pengalaman(peng+alam+an) kepada diri sendiri tidak akan sempurna tanpa penglibatan manusia lain. C.Persaingan manusia ~kehendak manusia tidak pernah terbatas.Antara faktor yang mempengaruhinya ialah; i)peningkatan...

5256  Words | 22  Pages

Open Document

Forum Bahasa Melayu

dan salam perpaduan , kepada semua penonton yang masih setia menonton rancangan ‘Realiti Dunia ‘. Saya Hidayah Labintah yang akan bersama-sama anda selama 1 jam untuk mengupas isu-isu yang berjaya menarik perhatian rakyat Malaysia. Tetamu undangan yang akan bersama-sama kita pada hari ini, dari sebelah kanan saya ialah DSP Najua , dari . Apa khabar puan? DSP Najua : Khabar baik. Hidayah : Baiklah, di sebelah kiri saya pula Profesor Doktor Khairiyah dan juga dikenali sebagai Doktor K...

860  Words | 4  Pages

Open Document

Kelayakan Finansial Usahatani Tanaman Lada

000 226.666,67 Penerimaan usahatani lada Produksi rata-rata usahatani lada yang diperoleh oleh para petani sebesar Rp 2.538,89 per kg per ha dengan tingkat harga rata-rata yaitu sebesar Rp.16.666,67 per kg. Jadi besarnya penerimaan rata-rata yang diperoleh dengan cara mengalikanjumlah produksi dengan tingkat harga maka didapat sebesar Rp. 14.375.000/UT atau Rp.42.138.888,9 per ha. Berdasarkan penerimaan dan biaya yang dikeluarkan petani maka dapat...

1917  Words | 11  Pages

Open Document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free