E-Commerce 2010

Pages: 10 (2932 words) Published: August 20, 2010

PENGENALAN

Penggunaan peranti khidmat akan membuka peluang yang signifikan untuk e-dagang, perkhidmatan bayaran, perkhidmatan maklumat dan hiburan. Namun, adopsi mobile commerce dalam perniagaan - untuk - perniagaan (B2B) dan perniagaan - ke - pelanggan (B2C) sektor di Malaysia adalah relatif rendah. Namun demikian, kerana pertumbuhan pesat dalam jumlah pengguna telefon, sangat penting bagi syarikat untuk sepenuhnya memahami apa yang mempengaruhi kepuasan pelanggan. Sebagai persepsi pelanggan tentang perkhidmatan akan mempengaruhi tahap kepuasan, maka syarikat perlu memperhatikan atribut yang dianggap penting oleh pelanggan untuk membuat pilihan. Oleh kerana itu, makalah ini merupakan usaha awal bertujuan untuk menyediakan data empirik mobile keutamaan pengguna perkhidmatan serta atribut yang dianggap penting saat berbelanja menggunakan telefon. Ini menjelaskan persepsi pengguna terhadap mobile commerce dan ruang lingkup sebagai strategi pemasaran di Malaysia.

M-Commerce (singkatan dari perkataan Mobile-Commerce) adalah sistem perdagangan elektronik (e-Commerce) dengan menggunakan peralatan portabel/mobile seperti: telefon tangan, telefon pintar, PDA, komputer riba, dan lain lain. Pada masa ini pengguna komputer biasanya berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain (contohnya semasa berada dalam kenderaan, pejabat), pengguna komputer dapat melakukan masih melakukan transaksi jual beli produk di internet dengan menggunakan sistem m-commerce ini. Selain m-commerce, istilah lain yang sering dipakai adalah M-Perniagaan (Mobile Business). Pada dasarnya, M-Commerce adalah gabungan dari perdagangan elektronik (E-Commerce) dengan perdagangan mudah alih. Boleh dikatakan bahawa M-Commerce ini adalah e-Commerce yang berada dalam lingkungan jaringan tanpa wayar (wireless). Seperti juga penggunaan e-Commerce, penggunaan M-Commerce boleh dibuat melalui jaringan internet peribadi dan jaringan komunikasi peribadi, kad pintar, dan infrastruktur lainnya. M-Commerce membuka peluang untuk memberikan perkhidmatan baru bagi pelanggan yang telah ada, dan untuk menarik pelanggan baru.

Perkembangan M-Commerce boleh diperluaskan seperti E-Commerce berlaku kerana dengan beberapa sebab atau beberapa cara :-

i. Teknologi penyokongan terhadap wi-fi semakin dengan amat pesat di mana alat-alat seperti komputer riba telah menjadi semakin murah berbanding dengan beberapa tahun dahulu. Contohnya kalau kita tengok harga komputer pada awal tahun 2000 masih sekitar RM5,000.00 tetapi kini harganya telah turun kepada RM2,000.00. Penurunan ini memberi kesan positif di mana kita boleh melihat pelajar-pelajar boleh menggunakan komputer jenis ini untuk membantu kehidupan seharian mereka. ii. Pengguna telefon bimbit di seluruh dunia kini mencapai 4.1 billion dan dianggarkan bilangannya akan berkembang dengan pesat sakali pada masa akan datang dan merera juga akan memiliki akses Internet. di telefon bimbit mereka. Di negara membangun pertumbuhan penggunaan telefon bimbit amat cepat, hingga pertumbuhan ini boleh memacu negara tersebut untuk memasuki era M-Commerce. iii. Pengguna tidak lagi terikat untuk menggunakan komputer peribadi untuk kegunaan seharian mereka samada dalam bidang hiburan ataupun pekerjaan. Ini adalah kerana banyaknya telefon pintar atau jaringan wifi yang beredar, Pengguna tidak lagi terikat dengan komputer peribadi berkabel yang tidak begitu mudahalih lagi untuk berinternet iv. Kerana budaya penggunaan telefon bimbit yang sedang meletus di seluruh dunia. Dengan munculnya budaya telefon bimbit ini terutama di kalangan muda. Kalangan ini amat berpotensi melakukan jual-beli atas talian dan bersosial di internet. v. Harga perkhidmatan menggunakan M-Commerce percuma untuk tempat-tempat yang menyediakan wi-fi kepada pelanggan mereka contohnya kopitiam, di lapangan terbang, restoren makanan ringan, kedai mamak dan hotel lebih mencenderungkan M-Cormmerce menjadi lebih terkenal....
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • E-commerce Essay
  • E-commerce Business Plan Essay
  • Essay on The E-Commerce Model of IKEA
  • e-commerce Essay
  • Essay about E-Commerce Services Market in China
  • E-commerce: Electronic Commerce and Implementation Essay
  • E Commerce Research Paper
  • E commerce Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free