Utos Ng Hari

Pages: 4 (1257 words) Published: April 4, 2011
Batay sa pagkakabasa ko sa kwentong ito, masasabi kong nagsasaad ito ng katotohanan. Realismo ang aking napiling teorya para dito. Ang pag-tuturo nga naman ay kung aking iisipin ay waring nakakasawa din lalo na siguro ang pakikinig sa kung anu anung sinasabi ng mga guro tungkol sa lahat ng bagay.

Si Jojo ang pangunahing karakter sa kwentong ito. Naiinsulto sya tuwing lagi syang napapansin ng lahat ng guro. Bakit nga naman hindi sya mapapansin dahil din mismo sa kanyang pagiging “pasaway”. Lagi nyang kinokontra ang mga guro. 

Ang kanilang mga guro ay sina Mrs. Moral character, Mr. Mathematician. Ms.Spermatozoa at Mr. Discipline. Ang kanyang kaibigan ay si Minyong.

“See you in my cubicle after lunch.” Pahabol sa akin ni Mrs. Moral Character kanginang matapos ang klase. Si Mrs. Moral Character ang teacher namin sa Social Science. Siya rin ang adviser namin. Nung tanghalian, pumunta na nga si Jojo sa cubicle ni Mrs. Moral Character. Kinausap sya nito tungkol sa kanyang attitude. Kahit naiinis na sya ay pinipilit nya lamang na ngumiti dahil alam niyang hindi sya mananalo sa pakikipag talo ky Mrs. Moral Character. At isa pa, pinagsabihan din sya nito tungkol sa nakita ni Mrs. Gles-ing na ka holding hands nya ang kanyang nobyang si Tess sa Chapel. Sa loob loob nya, wala naman silang ginagawang masama dahil nagsumpaan lamang sila doon. Na sermonan din sya tungkol sa ipinakita nya sa klase ni Mrs. Moral Character. Walang katuturan ang mga sinasabi nya. Ang sabi pa nito, bakit hindi nalang sya makigaya sa mga taga West. 

Ang aking reaksyon dito, tama lang naman na pagsabihan siya ni Mrs. Moral Character. Ngunit mahirap makigaya sa mga taga west na hindi naman nakasanayang gawin. Tama lang din na pagsabihan siya nito na mali ang ginawa nilang dalawa ni Tess.  Mahirap nga talaga ang buhay estudyante. Kailangang magtiis upang magkaroon ng magandang buhay. Ang kapalit naman nito ay kasiyahan kapag nakapagtapos. Minsan, may mga guro na imbes na i-encourage ka lalo...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Utos Ng Hari Essay
  • Essay about Hari
  • Hari Merdaka Essay
  • Daoud Hari Essay
  • Epekto Ng Pagbagsak Ng Asignatura Essay
  • mhmb ng Essay
  • Charles Ng Essay
  • Hari Raya Eidil Fitri Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free