Uri Ng Pari

Pages: 3 (1034 words) Published: December 13, 2010
Kung uso ang blog hopping, nauuso rin ang parish hopping. Ito yung mga tao na hindi nagsisimba sa kanilang parokya sa maraming dahilan. Nariyan ang for convenience dahil me mas malapit na parish kaysa sa parokya nila, di type si Father na magmisa, hindi angkop sa kanilang personality ang community, walang planong magsimba at kung saan lang maabutan at parang combo na 2 in 1 magsimba sa mall dahil comfortable, malamig, maraming makikita at makakapasyal pagkatapos magsimba. Karaniwan kung bakit di sila nagsisimba sa kanilang parokya ay dahil hindi nila type o 'hate' nila ang kanilang parish priest. Hindi ito nanggaling sa aking mayamang imahinasyon kundi resulta ito ng sama-samang karanasan ng aking mga mag-aaral noong nagpapa-interview pa ako ng kani-kanilang parish priest para sa Noli Me Tangere. Maging pampagising sana ito sa mga Alagad ng Diyos na medyo nalilihis sa kanilang bokasyon. May mga tapat sa kanilang sinumpaang bokasyon ngunit meron din na akala ng ilan na kapag nasa pulpito na ay parang show time at kabagut-bagot ang sermon. Narito ang LUCKY 13 na klase ng mga pari.

1. Dementor- Ito iyong kalaban ni Harry Potter na kumukuha at sumisipsip ng sigla, lakas at buhay ng tao. Ito ang mga tipikal na pari na walang kabuhay-buhay at kagana-ganang magbigay ng homiliya. Ito iyong tipikal na si Padre Salvi sa "Noli Me Tangere" na tinaguriang 'moscamuerta' o patay na langaw. Walang kalatuy-latoy. Kapag nagsimula ng magsalita ay parang dinuduyan na ang mga tao sa antok. Solusyon: uminom ng vitamins at Sustagen para me lakas at mabuhay.

2. Padre Damaso- Tulad ni Padre Damaso sa Noli Me Tangere na mahilig manlait, manuligsa at magmura (tanong niyo sa mga sakristan...pramis). Mahilig pang mangunsensiya. Puwede rin nating tawaging Patutsada King si padre. Minsan manood ka ng misa sa tv at may makikita kang tulad niya :))

3. Videoke King- Pari na di matatapos ang misa na hindi kakanta. Humahaba ang misa dahil feeling niya gustong-gusto ng mga tao ang...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Uri Ng Tayutay Essay
  • uri ng pagsulat Essay
  • Paris Essay
  • Mga Uri Ng Pagsulat Essay
  • Paris Essay
  • PARIS Essay
  • Paris Essay
  • Paris Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free