Tyco Case

Pages: 19 (1759 words) Published: September 17, 2010
Tyco International: กรณีศึกษาของการร่วมมือโดยมิชอบ

วันที่ 17 มิ.ย. 2005 อดีตผู้บริหารของTyco, Dennis Kozlowski และหัวหน้าพนักงานการเงินรุ่นเก่า Mark Swartz ได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิดในฐานการโจรกรรม การวางแผน และการโกง เดือน ก.ย. ปี 2005 Kozlowski และ Swartz ได้รับการลงโทษให้จองจำเป็นเวลา 8 – 25 ปี ที่ Mid State Correctional Facility อยู่ใกล้ Utica เมือง New York ศาลสูงสุด Michael Obus สั่ง Kozlowski และ Swartz ให้จ่ายจำนวนยอด USD 134 ล้านเหรียญ เป็นค่าชดใช้ อีกทั้ง Kozlowski ถูกปรับ USD 70 ล้านเหรียญ Swartz ถูกปรับ 35 ล้านเหรียญ การลงทัณฑ์เป็นการปิดคดีซึ่งเป็นการเปิดเผยชีวิตที่หรูหราของปร

ะธานบริษัทหลังจากที่พวกเขาขโมย USD 600 ล้านเหรียญจากบริษัท รวมถึง USD 2 ล้านเหรียญของงานฉลองวันเกิดสำหรับภรรยาของ Kozlowski ที่เกาะเมดิเตอร์เรเนี่ยน และ อพาร์ทเม้นแมนฮัตตั้นมูลค่า USD 18 ล้านเหรียญซึ่งมีม่านอาบน้ำมูลค่า USD 6000 เหรียญ

Kozlowski และ Swartz เป็นเพียง 2 คนที่ก่อคดีของความร่วมมือที่ไม่เหมาะสม ที่ถูกตัดสินในครึ่งแรกของทศวรรษนี้ CEO เก่าของ Adelphia Communications คุณ John Regas ถูกลงโทษจำคุก 15 ปี (มันน่าจะยาวกว่านี้ แต่เขาอายุประมาณ 80 และมีสุขภาพทรุดโทรมในช่วงที่เขาถูกลงทัณฑ์) และลูกชายของเขา Timonthy ซึ่งเป็นผู้บริหารสายการเงินจองจำ 20 ปี พวกเขาถูกพบว่าได้ขโมยเงิน USD 100 ล้าน และซ่อน USD 2 ล้านล้านในหนี้สินที่ร่วมกัน (Corporate Debt) ถึงกระนั้น นี่คือการปล้นและการโกงหุ้นส่วนคนอื่นๆ การลงโทษที่น่าจดจำอื่นๆ เช่น กรณีของ Andrew Fastow แห่ง Enron (10 ปี) Sam Wakal แห่ง ImClone Systems (7 ปี) Jamie Olis แห่ง Dynergy (24 ปี) Bernie Ebbers แห่ง WorldCom (25 ปี) สิ่งสำคัญเกี่ยวกับคดีเหล่านี้คือความกวดขันของการลงโทษ ตามธรรมเนียม การกระทำโดยมิชอบจะลงท้ายด้วยการพิสูจน์ที่มีราคาพอๆ กับการตบหน้าด้วยมือ คนเหล่านี้จะมีโทษจองจำนานซึ่งพอๆ กับการลงโทษที่รับโดยอาชญากร ค่าของการตัดสินจะดูเป็นในเรื่องของการใช้ผลกรรม อิสรภาพส่วนตัว และความเที่ยงธรรม

ตัวอย่างของการร่วมมือโดยมิชอบเหล่านี้ นำไปสู่ยุคใหม่ของการทำงานรัฐบาล พวกเขาเปลี่ยนความสัมพันธ์อย่างเร็วพลันระหว่างผู้บริหารที่ร่ว

มมือกับบอร์ดกรรมการบริษัทและหุ้นส่วน เป็นที่เพิ่มมากขึ้น หุ้นส่วนกำลังโวทต้านคำแนะนำจากผู้จัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการซึ่งสมาชิกของบอร์ดของกรรมการจะถูกเลื

อก และขั้นพื้นฐานในการเก็บที่ว่างของบอร์ดเอาไว้ หัวข้อร้อนแรงเรื่องหนึ่งซึ่งถูกรบราโดยหุ้นส่วนหัวรุนแรง คือความสามารถในการออกเสียงเลือกประธานบอร์ดของกรรมการค่าชดเชย

ในทุกๆ กิจการซึ่งพวกเขาคิดว่าจ่ายให้ผู้จัดการมากเกินไป

ยังเป็นหลักฐานว่าบอร์ดกรรมการของ Tyco ไม่ได้บริหารหน้าที่ของผู้สืบหรือรับทอดอำนาจแก่หุ้นส่วนต่างๆ คำถามมีมากมายไม่ว่าเหตุของความล้มเหลว และไม่ว่าผู้บริหารได้รับการลงโทษอันเนื่องมาจากนิสัยที่ไม่มีค

วามรับผิดชอบและไร้ศีลธรรม สุดท้าย ผู้คนลังเลที่จะถามเกี่ยวกับความสำเร็จ และมีแนวโน้มว่าจะมอบ “ระยะเบี่ยงเบน” มากเกินไปแก่ผู้รับผิดชอบในเรื่องของ “ภาระที่ประสบผลสำเร็จ” ปัจจัยเหล่านี้ซึ่งกอปรกับค่าทางศีลธรรมของ Kozlowski และ ปีศาจการเงิน Swartz พาไปหาบทสรุปที่บรรยายก่อนหน้านี้

คดีนี้นำไปสู่เหตุการณ์และการตัดสินใจซึ่งพาไปสู่การสิ้นชีพของ

ทั้ง 2 คนที่ Tyco และความอับอายต่อสาธารณะในห้องศาล ดูที่การจัดการบริหารที่ไม่เพียงทำลายความไว้ใจ แต่ยังกัดเซาะความเปราะบางแห่งสังคมประชาธิปไตยด้วย เป็นที่ชัดว่าในคดีซึ่งตัวเล่นหลักไม่เพียงแต่ประพฤติมิชอบและไ

ม่มีความรับผิดชอบต่อสังคมแล้ว ยังฝ่าฝืนกฎหมายและยังฉ้อฉลเงินซึ่งควรมอบให้แก่หุ้นส่วนมากกว่

าด้วย
มี 3 หัวข้อที่ต้องระบุ 1. สถานะของ Tyco ในปัจจุบัน 2. อะไรที่จะป้องกันไม่ให้สิ่งเหล่านี้เกิดซ้ำ 3. อะไรคือแหล่งที่ทีมของ Tyco ใหม่จะสามารถกู้ชื่อเสียงคืนได้ ดู Exhibits 1 , 4 และ 5 สำหรับ ตัวบ่งชี้และเรททางการเงิน

Tyco: เพนดูลั่มที่แกว่งไปมา

Arthur Rosenburg- ผู้ก่อตั้ง

Tyco ก่อตั้งในปี 1960 เป็นธุรกิจการลงทุนและหุ้นส่วน ใน Waltham, Massachusetts ในเวลานั้น Tyco มี 2 ส่วนใหญ่ คือ Tyco Semiconductor และ Materials Research Laboratory ซึ่งเกี่ยวกับการวิจัยอุตสาหกรรม และการพัฒนาใน การเปลี่ยนแปลงพลังงานและวิทยาศาสตร์ที่เชื่อถือได้ตอนที่ Tyco ได้รวมตัวกับ2 หน่วยนี้ในปี 1962 ลูกค้าหลักของมันยังเป็นรัฐบาล US อย่างไรก็ตาม Rosenburg ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้ง Tyco มองเห็นโอกาสการค้า 2ปีถัดมา Tyco...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • tyco Essay
  • Essay on Tyco Case Study
  • Essay on Tyco International-Case Study
  • Case Study: Tyco International: Leadership Crisis Essay
  • Tyco Downfall Essay
  • Tyco International: Leadership Crisis Essay
  • Essay about Tyco Fraud
  • TYCO Case Study Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free