Tweede Wêreld Oorlog

Pages: 5 (1977 words) Published: August 17, 2010
Die tweede wêreld oorlog staan as ʼn mylsteen vir internasionale verhandelinge, oorlogvoering en verskeie teoretiese skole. Dit het totaal en al die toekoms van politieke, ekonomiese en tegnologiese sfere beïnvloed. Daarby is die groot – en nie so groot- rol spelers net so sterk beïnvloed deur die mengsel van konflik, diplomasie en ideologie. Dit is daarom baie belangrik om te kyk na die oorsprong, die betrokke partye en hulle sienings rondom die tyd.

Die oorsprong van die tweede wêreld oorlog kan terug getrek word na die einde van die Eerste- of Groot Oorlog. Met die tekening van die Versials verdrag en die vernedering van Duitsland in 1918. Adolf Hitler wat in 1933 as Kanselier van Duitsland aangestel is was ontevrede – net soos baie van die Duitsevolk- oor die vernedering en oorwinning teen Duitsland. Met die aankoms van Hitler, en Nasionale Sosialisme was daar wel hoop in die Groot depressie(die gevolg van die Eerste wêreld oorlog, wat ʼn voedsel tekort en geld waarde vermindering tevore gebring het). Hitler was oortuig dat die hele wêreld teen Duitsland saam gesweer het om ‘hom’ swak te hou. Soos Henig(2006:17) verklaar “Die party se boodskap was duidelik: verraaiers binne Duitsland het saam gesweer met vyande van regoor die wêreld om Duitsland te oorwin in 1918 en sedert dan swak te hou. ”. Daarby wou Japan by sy Ryk vele land verower en het ʼn selfde meegevoel gehad as Duitsland; dat die wêreld nie hul gee wat aan hul toegeken word nie, of dit weg gevat het. Die Tweede Wêreld oorlog(TWO) het vele staat en nie-staatsakteurs betrek van bv. Suid-Afrika, Rusland tot Engeland. Teen die tyd wat oorlog uit gebreek het op 1 September 1939, het Hitler, die Nasionale Sosialistiese party(Nazi’s) en Duitsland self al lank voor dit begin voorberei vir oorlog. Soos wat Wrigth(2007:41) “Die sentrale vraag, soos wat Hitler in sy toespraak na die Generale gevra het, was hoe kan Duitsland sy wapen tuig weer op bou sonder om buitelandse inmenging op te skop. ”. Die oorlog sou op die einde 50 Miljoen lewens eis, nuwe lande vorm en ander lande tot verwoesting lei.

In die begin het dit geblyk asof dit ʼn Alliansie oorlog gaan wees Adamthwaite(1977:17) stel dat “Een les van die konflik was die nood vir alliasies.” . Van Duitsland en Oostenryk teen die Alliansies van Frankryk, Brittanje en Poland. Maar dit het gou verander soos wat daar verskeie teenstande Ideologie was. Dit het gou tevore gekom van wie sal watter kant kies, soos wat Ideologie gaan, was daar ook die element van oud- en huidige kolonie heersers. Baie lande wat nie Neutraal ‘gespeel’ het nie, het kant gekies met hul ou Koloniale heersers soos Indië, Australië, Suid Afrika en ander Suid Oos Asiese lande wat geneig het tot die kant van Brittanje. Frankryk het vanaf sy Kolonies troepe en hulpbronne ingesypel. Dit was baie belangrik vir die Geallieerdes om alliansies te maak om oorwinning te verkry oor die fasciste. Die groot rolspelers in die begin aan die een kant was Brittanje en Frankryk en aan die ander kant Duitsland en Italië. Aan die kant van die Geallieerdes was die ondersteuning vir die oorlog min en stadig om te kom. Kleiner lande soos Suid Afrika, Australië, Nieu-Seeland en Kanada(kolonie), was gou om kant te kies. Maar daarby was daar lande wat Neutraal was, soos Switserland. Switserland het ʼn belangrike rol gespeel vir albei kante danksy’ die feit dat hy Neutraal was, kon die rykdom, spioene ens. Daar geplaas word. Spanje(ook Neutraal), wat wel ook fascisties was soos Italië en Duitsland, het ondersteuning deur Industriële en finansiële hulp gegee. Om Neutraal te bly was ook nie altyd die beste opsie nie, Nederland, Luxemburg, Noorweë en Denemarke het eerder die Neutrale pad gekies en was binne 2 jaar deur Duitsland ingeval en oorheers. Hitler het geleenthede gehad en dit soms gebruik om kleiner lande wat teen die Soviet Unie gekant was(Rusland) , soos in Oekraine, Belroos, Latvia, Lufthansa en Estancia se guns te wen. Hitler het ook later soos wat sy...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Die invloed van eKommunikasie ontwikkelinge op ons wêreld Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free