Turkey and Global Digital Trends

Topics: ComScore, Cyrillic alphabet, Source code Pages: 9 (997 words) Published: March 18, 2013
Türkiye ve Dünya: Elektronik Pazaryeri Trendleri
Dijital Ekonomi ETicaret Zirvesi - 8-9 Kasım 2012

Başlıklar

 E- Ticaret : Trendlere Bakış Mobil Ticaret  comScore Digital Analytics

© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

2

E- Ticaret : Trendlere Bakış

© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

3

Perakendenin Lideri Asyalılar! Dünya perakende kullanıcılarınn %38’ini Asyalılar oluşturuyor, Avrupa 2. sırada

38%

World-Wide: 1.078 MM UV

© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Source: comScore Media Metrix, September 2012 Worldwide

44

Tekil Ziyaretçi rakamna göre Perekende Kategorisi Dünya Sıralaması : Lider Çin, Türkiye 13 sırada yer alıyor.

© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Source: comScore Media Metrix, September 2012 Worldwide

5

E-perakendeye en meraklı millet %90 penetrasyonla İngilizler. Hemen arkasından Brezilya geliyor, Türkiye ise 10 sırada. İnternet kullanıcısı her 100 Türk’ten 80’i bir e-perakende sitesini ziyaret etmiş.

© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Source: comScore Media Metrix, September 2012 Worldwide

6

Amazon Avrupa’da ve Dünyada parekende kategorisinin lideri!

+8%

© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Source: comScore Media Metrix, September 2012 Worldwide

7

Türkiye E- Perakende Grupları : Top 10

© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Source: comScore Media Metrix, September 2012 Turkey

8

Amerikan Perakende, auction, ilan ve fırsat sitelerinin 3 yıllık trendi.

© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Source: comScore Media Metrix, September 2012 Worldwide

9

Türkiye’de parekende ve ilan büyümeye devam ediyor!

© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Source: comScore Media Metrix, September 2012 Turkey

10

Dünyada en hızlı büyüyen perakende alt kategorisi e-yemek siparişi! TOP 10 FASTEST GROWING RETAIL CATEGORIES RANKED BY GROWTH IN VISITORS (000)

© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Source: comScore Media Metrix, September 2012 Worldwide

11

Türkiye’de Şampiyon Parfüm / Kozmetik!

© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Source: comScore Media Metrix, September 2012 Turkey

12

Perakende hem Türkiye’de, hem dünyada erkek ağırlıklı. Türkiye’de e-perakende ziyaretçilerinin %60’ını erkekler oluşturuyor.

Dünya

Türkiye

© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Source: comScore Media Metrix, September 2012 Worldwide, Turkey

13

Dünyada e-perakendeyi en fazla ziyaret eden yaş grubu : 25-34 yaş

© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Source: comScore Media Metrix, September 2012 Worldwide

14 13

Rusya ve Brazilya’da e-perakande dünyayla benzer şekilde 25-34 ağırlıklı, Türkiye’de ise 15-24 yaş en ağırlıklı grup.

Türkiye

Rusya

Brezilya

© comScore, Inc. Proprietary and Confidential. Source: comScore Media Metrix, September 2012 Turkey, Rusia, Brazi

15 13

2011 ile kıyaslandığında, e-ticaretin her önemli verilerinde yükseliş görüyoruz. Key e-Commerce Buyer and Transaction Measures Q2 2012 vs. YA Source: comScore e-Commerce Measurement

Metric
Dolar Satış (Milyar $) Kişi başına düşen harcama Kişi (Milyon) Ortalama Sipariş Değeri

Q2 2011
$38 $221 170 $70

Q2 2012
$43 $242 178 $74

% change
+15% +10% +5% +6%

Transaksiyon (Milyon)
Kişi Başına Transaksiyon Kişi Penetrasyonu (Toplam Internet)

539
3.2 70%

584
3.3 72%

+8%
+3% +3%

© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

16 14

Tüm ürün kategorileri en az %10 büyüme gösterdi.En fazla yükselen iki kategori dijital içerik ve tüketici elektroniği ! Q2 2012 e-Commerce Sales Growth vs. YA by Retail Category
Source: comScore e-Commerce Measurement

Q2 growth rates of 15% or higher

Q2 growth rates of 10-14%

© comScore, Inc. Proprietary and Confidential.

17 15

Online alışverişin tercih edilmesinde en etkili neden açık ara ile ücretsiz kargo Factors Influencing Total...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Global Trends Essay
  • Global Digital Pathology Market Published by Truemarketresearch.com Essay
  • Global Digital Oscilloscope Market 2014-2018 Essay
  • Essay about Global Digital Manufacturing Software Market 2014-2018
  • Digital It Market Trends 2013 Essay
  • Global Digital PCR Market Research Paper
  • Essay about Global Digital Content Market
  • Essay on Global Trends in Tourism

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free