Tula Na Tungkol Sa Pagkakaibigan

Pages: 3 (483 words) Published: November 28, 2010
Nagtatalo ang isip pati kalooban,
Hindi ko maisip hindi ko malaman,
Alin ang mas sikat sa mga kabataan
Sa social networking na pangkaibigan?

May Friendster na milyon itong mga member,
Sila raw ang una, maraming follower,
Hindi daw tataob sa dami ng user,
May Freindster account din kasi pati mother at father.

Ang Myspace naman, walang pagkapanis,
Sumikat na rin nga sa network na business,
Member naman nila sobra-sobra, labis-labis,
Mas marami pa daw sa butil ng mais.

Mayroong isa pa na social networking,
Facebook naman kung siya ay ituring,
Talo daw ang Friendster at pagkagaling-galing,
Wala kang masabi sa dami ng haling.

Friendly network site ang itatawag mo ,
Na ang layunin nga’y pag-isahin ang mundo,
Pwedeng makilala kahit Amerikano
Basta't may account, magiging friend kayo.

At kailangang humanap ng friendster skin:
Template at background, ibig kong sabihin,
Mag browse sa internet at tumingin-tingin,
I-paste mo ang code hanggang magkaduling-duling!

Ang Friendster account mo’y isipin mong bahay
Na dapat malinis maganda’t makulay,
Kasing ganda dapat ng lugar na Boracay,
Walang bibisita kung nakakaumay.

At sa pagpunta nga ng iyong amiga,
Friendster skin mo’y kanyang makikita,
Siya’y gaganahan sa pag-aanalisa,
At siya sigurado may comment na maganda!

Pwede ring i up-load picture na naka smile
Lahat ng picture lahat ng may style,
Sa Friendster lahat pwedeng mong ilagay
Nakanguso, nakadila pati naka peace sign!

Mag register na kung hindi pa kasali,
O log-in na kayo hanggang sa mawili,
Enter lang ang e-mail ang 'yong identity,
Password ang katapat, maaari nang maging friendly.

Pero bago ka humataw nitong invitation,
May ilang bagay kang dapat maging layon,
Kung hindi kakilala'y dapat maging baon,
Ingatan ang sarili sa lahat ng panahon!

Pagkat sa alin mang bagay na mabuti,
May dulot na sama, aking masasabi,
Kailangang pairalin ang internet safety,
Sa Friendster nagkalat may hangaring marumi.

Tuwing...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Tula Tungkol Sa Pagkakaibigan Essay
  • Tula Tungkol Sa Pag Kakaibigan Essay
  • Pananaliksik Tungkol Sa Dota Essay
  • Tesis Tungkol Sa Kahirapan Essay
  • Essay about talumpati tungkol sa kalikasan
  • Essay about impormasyon tungkol sa silangang asia
  • Pamanahong Papel Tungkol Sa Adiksyon Sa Cellphone Essay
  • Research paper tungkol sa memorya

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free