Titser

Pages: 4 (1173 words) Published: November 16, 2010
I. Pamagat ng Nobela: Titser

Ang “Titser” ay may mga pangunahing tauhan na kapwa guro. Ipinapakita sa nobelang ito ang matatag na paninindigan ng mga pangunahing tauhan sa kanilang mga pangarap, pagmamahal at pagpapasiya. Pinakita dito na hindi lang pera o kayamanan ang sukatan ng buhay kundi ang kabutihang nagawa mo sa kapwa at ang paninindigan mo sa mga hangarin mo. Masasalamin sa akda ang pagkadakila ng pagiging isang guro na tinatawag ding—Titser.

II. Ang may-akda: Liwayway A. Arceo

a.Kabilang sa mga nobelang sinulat ni Liwayway Arceo ang Maling Pook, Maling Panahon. . .Dito, Ngayon (1998), Mga Bathalang Putik (1998), Canal de la Reina (1985), Ina, Maybahay, Anak at iba pa (1998), Mga Kuwento ng Pag-ibig (1997), Mga Maria, Mga Eva (1995), Ang Mag-anak na Cruz (1990), Mga Piling Katha ni Liwayway A. Arceo (1992) at Uhaw ang Tigang na Lupa. Siya rin ay may mga nakathang mga tuluyang nobela na sinubaybayan ng madla. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod: Tulad sa Bituin (1956); Topo-topo (1956–1957); Sa Abo ng Lumipas (1957); Hanggahan ng Pangarap (1957); Kung Sakali man at Salát (1958); Sa Habang Panahon (1957–1958); Huwad na Dambana (1957–1958); Mga Doktor sa Bukid (1959); Ikaw ay Akin (1962); Kung Saan Ka man Naroroon (1964); Lydia Ansaldo, M.D. (1964); Dalawang Kalbaryo (1964); Tatak ng Pagkakasala (1965); Kulay Rosas ang Pag-ibig (1964–965); Iba-ibang Kulay ng Pag-ibig (1966); Liza (1966); Isa ang Susuko (1966); Ang Panigbugho (1966); Hiram na Laya (1965–1966); Ipakipaglaban Mo Ako (1966–1967); Daigdig na Kristal (1967); Ginto sa Dulo ng Bahaghari (1967–1968); Minsan Lamang ang Gabi (1968); Ikaw ang Ilaw Ko (1968); Bahaghari sa Lupa (1969); Nagbabagang Paraiso (1969–1970); Sa Pinto ng Impiyerno (1970); Bawal na Paraiso (1971); Hanggang sa Kabila ng Langit (1972); Piitang Ginto (1972); Dalawang Daigdig (1973–1974); Saan man at Kailan man (1973); at Krus ang Aking Budhi (1976-1977). Siya rin ay maraming naiambag sa iba’t ibang larangan ng sining...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free