timpiste

Satisfactory Essays
IrishIs cuimhin liom an lá go maith.Ní dhéanfaidh mé dearmad an lá sin.Bhí mé i deifir.Chomh tapa agus ab fhéidir liom.Raidió cluaise.Níor thug mé aird ar bith. Chara amuigh i lar stoirme.Nuair a smaoinim siar ar an la ud is deacair dom a chreidiuint gur tharla se i ndairie ta se nios mo cosuil le briongloid.Maidin bhrea alainn i lar na samhradh a bhi ann. Bhi me agus mo chara Sean ar ar laethanta saoire san oilean Haiti,in aice an Phoblacht Dhoimniceanach. Chuamar go dti Haiti an Luain seo caite agus fanfaidh muid ar an seachtaine seo chugainn. Bhi an tir go halainn.Bhi alan radhrac go halainn i gach ait san oilean. ch bhi an tir an bochta. Bhi me, Sean agus mo mhuintir ag siopadoireacht sa ionad siopadoireacht sa priomhchathair Port-au-Prince. Bhi an daoine aitual an difricul chun aithin tosic gur chaintigh sibh Fraincis. Cheannaigh me T-leine nua agus peil nua sa ionad siopadoireacht.Cheannaigh mo dheirfiur alan eadai nua agus smideadh. Cheannaigh Sean bristi nua. Cheannaigh m’athair leabhair nua agus thosaigh se ag leamh. Ni cheannaigh mo mhathair aon rud sa ionad siopadoireacht.Chuamar go dti bialann an dheas. Ditheamar ar ndinnear sa bhialann seo trathnona seo caite. Bhi se an-theo. Bhi an ghrian ag scoit na clochanna agus nil aon scamallach sa speir. Thainig an freastalai go dti ar mbord.Go tobann,thosaigh an talamh ag crith. Bhi eagla an domhain orm. Rith alan daoine isteach sa bialann ach d’fhan muid amach as an bialann. I bhfaiteadh na sul,Thosaigh an bialann ag tit go dti an talamh. Thit a nbialann muid agus mo mhuintir ar bharr muid tosic nach bheart muid. Bhuail brice ar mo cheann agus thit me gan mheabhair.Tar eis cupla noimead, dhuisigh me. Ar amhranai an tsaoil, bhuail brice amhain mo cheann agus nior thit an bialann me.Ach ni raibh me abalta chun chuala aon rud. Bhreathaigh me mearbhlach agus bhi se an dheacair chun eiri me suas. Tar eis cupla noimead,chuala me daoine ag scread. D’fheach me i gach ait. Ni raibh aon aras a sheasamh. Ni fhaca me no

You May Also Find These Documents Helpful