Thesis Sa Filipino

Pages: 5 (1050 words) Published: March 19, 2011
PAKINABANG AT KAPINSALAAN
NG KOMPYUTER SA BUHAY ESTUDYANTE

ISANG MUNGKAHING PAPEL NA INIHARAP
KAY DR. IMELDA VILLARIN

CEBU TECHNOLOGICAL UNIVERSITY

ISANG PARSYAL NA PAGTUGON SA KAHILINGAN
SA ASIGNATURANG FILIPINO II

Pangalan ng mga miyembro;

Aying , Alona S.
Bejoc , Emery E.
Miro , Israe May M.
Olasiman , Cristal E.
Orandang , Janine
Panerio , Ruben
Tomongha , Irene M.

Marso 2011
PANIMULA

Sa ating mundo lalong umusbong ang mga technolohiya isa na rito ang kompyuter. Sa Kasaysayan ng serye kompyuter, nakita natin kung paano elektronika, na binuo sa isang pinabilis na rate sa panahon ng ikalawang digmaan sa mundo, ay dumating na inangkop para gawin ang mga digital computer. Sa oras ni Charles Babbage may iba’t ibang nalikha na aparato, tulad ng 'Analytical Engine', na iminungkahi ni Charles Babbage, isang Ingles matematisyan, sa unang bahagi ng ika-19 siglo, maaaring nakita ng mga kompyuter. Ang makina ay hindi na binuo, dahil sa laki, kumplikado at pagpopondo, bagaman sa pagpopondo ay ibinigay. Ang computer na teknolohiya, hindi na kailangang sabihin, ay may nagbago sa mukha ng mundo. Computers maaari tindahan, isaayos at pamahalaan ang malaking halaga ng data. Maaari silang proseso ng malaking halaga ng impormasyon. Computers ay may ibinigay na tumaas ang industriya ng software, ang isa sa mga pinaka progresibong industriya ng mundo. Ang Internet na seeded mula sa konsepto ng computer networking ay ang pinaka-epektibong platform komunikasyon at ang pinakamalaking batayang impormasyon umiiral na ngayon..

RESPONDENTE
Ang mananaliksik ay namili ng limangpung studyanti bilang respondente sa pananaliksik na ito. Upang mahinuha ang kanilang mga saloobin ukol sa kahalagahan ng kompyuter sa kanilang pag-aaral. Sila ay pinasagot sa mga katanungang makikita natin sa ibaba. TANONG:

1. Madalas kabang gumamit ng kompyuter?
Oo ________ Hindi ________
2. Sa tingin mo ba ang kompyuter ay nakatutulong sa iyong pag-aaral? Oo ________ Hindi ________
3. Magbigay ng kahalagahan na naidudulot ng kompyuter sa iyo? __________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
4. Ano ang masamang naidudulot ng kompyuter sa iyo?
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________

Ang bilang ng mga respondente sa bawat kurso ay inilalahad sa talaang nasa ibaba: | KURSO | Bilang na mga respondente | | BSME | 7 | | BSCE | 12 | | BSIE | 19 | | BSMar-E | 4 | | BSEE | 8 | | TOTAL | 50 |

RASYONAL
Ang pag-aaral na ito ay naglalayong mapalalim at mapalawak ang kaalaman tungkol sa kompyuter at malalaman ang kahalagahan nito. Bukod dito, mahihinuha din ang mga mabubuti at di-mabubuting dulot ng kompyuter sa mga tao lalung-lalo na sa mga estudyante at kung paano maitama ang mga di-mabuting dulot ng mga ito.

Malaman ang tamang paraan sa paggamit ng kompyuter at mapalayo sa masamang epekto nito. Matukoy ang limitasyon di lamang sa mabuting paraan...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay about Proyekto sa Filipino 2
  • Thesis Essay
  • Pananaliksik Sa Filipino Essay
  • Pananaliksik Sa Filipino 2 Essay
  • Online Gaming Sa Filipino Essay
  • Baby Thesis in Filipino Iv Essay
  • Filipino thesis Essay
  • Thesis ko sa AG Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free