Thesis

Pages: 37 (9145 words) Published: March 3, 2011
KABANATA 1
ANG SULIRANIN AT KALIGIRANG PANGKASAYSAYAN

PANIMULA

Ayon sa artikulong “Ang Panahon ng Impormasyon” ni Michael Charleston B. Chua, sinasabing ang panahon ng impormasyon ay panahon ng pagkalipas ng industriyalisasyon. Ang pagpapalitan ng impormasyon sa panahon ngayon ay mabilis at madaling makalap. Napakalaki nang ipinagbago nang paraan nang pagkuha ng impormasyon noon kaysa ngayon, sa panahon ng impormasyon. Hindi na limitado ang pagreresearch sa pagsangguni sa mga libro. Sinasabi din na mapalad ang mga tao ngayon sapagkat isang pindot lang ng ating daliri sa isang buton ay nariyan na at sasambulat sa harap ng iyong mga mata ang sangkatutak at di mabilang na impormasyon. Ito ay naging possible sa tulong ng kompyuter at internet. Pinaliliit ng inobasyon at teknolohiyang ito hindi lang ang mundo kundi pati na rin ang proseso at pagpapalitan ng kaalaman.

Napakahalaga nang mga kaalamang ito sa ating mga tao, lalo na sa mga mag-aaral, gayon na rin ang mga gamit ng teknolohiyang ito. Ngunit may mga disbentaha ang mga kaalamang nakukuha sa internet. Kaya naman ang pananaliksik na ito ay ginawa upang magkaroon nang malinaw na kasagutan kung ang internet ba o libro ang mas epektibong gamitin upang pagkuhaan ng mga impormasyon at datos. Sa ganoon ay magkaroon ng ideya ang mga estudyante kung alin ang mas dapat gamitin at pagkatiwalaan sa dalawa. Ganoon din upang magkaroon sila ng ideya sa mga epekto nito sa edukasyon.

Ang internet at libro ang mga pinakamabisang gamitin at pangunahing paraan sa pagkuha ng mga konkreto at totoong mga impormasyon. Dahil sa mga ito mas napapadali ang paghanap natin sa mga datos na ating kailangan. Ito ang tumutulong sa atin upang magkaroon nang mas malawak na kaalaman tungkol sa mga paksa na ating pinag-aaralan. Ngunit pareho man itong nakakatulong sa atin, alin nga ba sa dalawang ito ang mas mabisang gamitin sa pagkuha ng eksakto at tamang impormasyon?

KALIGIRANG PANGKASAYSAYAN

Marami nang naisagawang pananaliksik tungkol sa alin sa internet at libro ang mas mabisang gamitin sa pagkuha ng impormasyon. Sa mga nagdaang pananaliksik na ito, maka-ilang beses na ring natalakay ang parehong adbentaha at disbentaha ng dalawa, kung paano nakatutulong ang mga ito sa pag-aaral. At kung alin sa kanila ang mas dapat na pagkatiwalaan at gamitin sa pagkuha ng impormasyon.

Ngunit marami man na mga pananaliksik ang naisagawa tungkol sa kabisaan ng internet at libro, mahalaga pa rin na patuloy nating malaman kung alin sa dalawa ang mas makapagbibigay nang mas konkreto at mas tamang mga impormasyon sa atin.

Mahalagang malaman natin na parehong may malaking bahaging gampanin ang internet at libro pagdating sa paghahanap at pagsasaliksik ng impormasyon. Malaki ang naitutulong ng mga ito upang mapadali at mapagaan ang pag-aaral. Ganunpaman, mahalagang malaman natin kung alin ang mas mabisang gamitin. Nang sa ganoon, alam natin hindi lamang kung alin ang dapat pagkatiwalaan, gayundin kung alin ang mas dapat nating tangkilikin.

Ito ang kahalagahan ng pananaliksik na ito. Upang imulat tayo sa mga dahilan at kahalagahan kung bakit importante ang internet at libro sa pagkuha ng impormasyon. At upang matulungan ang mga mag-aaral sa paggabay sa kanila sa pagkuha nang mga tamang datos mula sa internet at libro.

PAGLALAHAD NG SULIRANIN

Ang pag-aaral na ito na may paksang Internet o Libro: Ang mabisang paraan sa pagkuha ng impormasyon ayon sa mga piling mag-aaral ng Politeknikong Unibersidad ng Pilipinas San Juan Annex ay naglalayong tugunan ang mga sumusunod na suliranin:

• Ano ang mas mabisang gamitin sa pagkuha ng mga datos o impormasyon, libro ba o ang paggamit ng internet?

• Ano ang epekto sa edukasyon nang maling pagkuha ng mga impormasyon?

• Sa paanong paraan malalaman ng isang estudyante kung ang nakuhang impormasyon ay tama o mali?

• Anu-ano ang mga epekto sa mga estudyante nang paggamit ng internet kaysa libro sa pagkuha ng impormasyon?...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Thesis Abstract Research Paper
  • Thesis Sample Essay
  • Essay on Frontier Thesis
  • Writing and Thesis Statement Essay
  • Essay about Graduate School and Thesis
  • Essay on Thesis Statement
  • Infosession thesis Essay
  • Essay on The Thesis Statement

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free