The American Dream

Pages: 2 (844 words) Published: April 18, 2011
Den Amerikanske Drøm
”Den Amerikanse Drøm” er en betegnelse for troen på, at ethvert individ gennem hårdt arbejde og egen viljekraft kan opnå næsten alt i livet. Udsagnet opstod i 50’erne i takt med det økonomiske opsving, som forekom i Amerika i disse år. Udsagnet skulle være et symbol på, at alle havde ret til at udnytte deres medfødte talenter til at opnå hvad de ønskede, gennem hårdt arbejde og med en kraftig viljestyrke. Drømmen har formet verdenshistorien og var med til at forsage store indvandringer til Amerika. Det mange kulturelle samfund skabte en hel unik dynamik, der gjorde, at Amerika på kort tid blev kendt som ’mulighedernes land’. Selv i dag lever den amerikanske drøm i hjertet på utallige mennesker verden over, der alle håber at skabe drømmetilværelsen og nå deres mål i verdensstaten. Men lige så smuk som tanken bag den amerikanske drøm er, ligeså grusom er historien om virkeligheden bag den. Den Amerikanske Drøm ses blandt andet gennem de lave skattesatser der er i landet. Idealet er en liberalistisk styreform, som sikre alle en frihed rent økonomisk, men som samtidig indskrænker velfærden og altså levevilkårene for de svage i samfundet. Uligheden i Amerika er meget stor, og velfærdsydelserne er få. Mennesker med fysiske som psykiske problemer eller økonomisk ustabilitet møder stor modgang i deres stræben mod drømmen, og denne drøm er for mange uopnåelig. På trods af dette, er der stadig eksempler på hvorledes den Amerikanske Drøm kommer til udtryk i sin fine form. Den nuværende præsident Barack Obama voksede op i en familie der rent økonomisk var svært stillet, han formåede dog stadig at opnå den mest prestigefyldte stilling i Amerika, ja måske endda i hele verden. Det er netop denne tankegang der er hovedelementet i ”Den Amerikanske Drøm”; Har man viljestyrken, talentet og arbejder man hårdt nok, kan man opnå ens drømme uafhængigt af materielle goder og uafhængigt af hvor ubemidlet man end er. Det er dog ikke alle der kan blive præsident i...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay on the american dream
  • American Dream Essay
  • The American Dream. Essay
  • The american dream Essay
  • American Dream Essay
  • The American Dream Essay
  • The American Dream Essay
  • The American Dream Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free