Talambuhay

Pages: 6 (1304 words) Published: March 10, 2010
SURING BASA

IPINASA NI:
Reymark sarte
IV – sapphire

IPINASA KAY:
Mrs. Creus
Susi ng Tagumpay
Pamagat

I. May-akda:
Flor S. Gorrospe

II. Uri ng Panitikan:
Pabula

III. Layunin ng akda:
magbigay-aral tulad ng wala sa lakas at tikas ng katawan nagagawa ang lahat ng bagay.

IV. Tema/Paksa ng akda:
Pagbubukas ng mahiwagang baul
V. Mga tauhan:
1. Haring Dragon
2. Tutubing Kalabaw
3. Berdugong Tutubi
4. Tutubing Damo
5. Tutubing Karayom
6. Ministro ng Hari
7. Prinsesa
8.

VI. Tagpuan/ Panahon:
Noong unang panahon sa isang kaharian

VII. Nilalaman/ Buod:
Noong unang panahon ay isang kaharian na naninirahan ay pawing mg tutubi. Ang namumuno sa kanila ay si Haring Dragon. Isang araw, naglalakad ang hari sa loob ng kaharian ng mapatapat sya sa isang malaking salamin na pawing nangangamba na lilisanin na nya ang kaharian na walang maiiwang alaala sa kanya na sasakupan. Papupuntahin ng hari ang kanyang mga nasasakupan sa kaharian upang maipagsapalaran sa pagbubukas ng mahiwagang baul. Binigay alam ito ng ministro ng hari sa mga tutubing kanilang nasasakupan. Nagsimula nang maglakbay ang mga tutubi patungong palasyo.

Isa-isang pinapasok ang mga tutubing makikipagsapalaran sa pagbubukas ng mahiwagang baul. Ang unang lumapit ay si tutubing kalabaw sya ay malaka at matatag ang katawan. Hinwakan nya ang baul at pilit na buksan ito pero nabigo sya. Sumunod ay si berdugong tutubi aniya sa pamamagitan ng kulay ng kanyang katawan, tatag at tigas ng kanyang ulo ay mabubuksan niya ang baul pero nabigo sya. Sumunod ay si Tutubing Damo. Sa pamamagitan dawn g kanyang tinis ng boses ay naniniwala syang mabubuksan nya ang baul. Umawit sya ng ibat-ibang awitin ngunit hindi rin nya nabuksan. Sa hiya y tumakbo sya palayo sa hari at sa paktakbo nya ay natabi nya ang isang tutubing payat at maliit. Sya ay makikipagsapalaran din s pagbukas ng baul, ngunit parang humina ang kanyang loob dahil nung natabig sya ay napunit ang kanyang kasuotan. Pero pinalakas ng Hari ang kanyang kalooban. Kaya humarap syas abaul at may nakita sya na buta. Doon ay pinasok nya ang kanyang munting buntot at bumukas ang mahiwagang baul. Nang pagkabukas ay may isang magandang prinsesa ang lumabas. Pinahiling ang tutubi ng isang kahilingan at ito ay bigyan sya ng karayom sa pantahi sa kanyang nap unit na kasuotan. At mula noon ay tinawag na sya Tutubing Karayom.

VIII. Istilo ng Pagkakasulat ng may-akda:
Ginamitan ng may-akda ang pabulang ito ng malalalim na tagalog tulad ng pawing, aniya, sapalaran, at umawit.

Ang Buhay Sa Looban

PAGKILALA SA MAY AKDA:
Pedro S. Dandan tunay isang mahusay na akda at siya rin ay naniniwala na ang labingtatlong numero ay malas.

KAKAYAHAN NG MAY-AKDA:
Magaling at matalinong akda

URIN NG PANITIKAN:
Pagsasalaysay

LAYUNIN NG MAY AKDA:
Maipabatid sa mambabasa na ang bawat pamahiin ay dapat ding paniwalaan

TAGPUAN / PANAHON:
Ang looban ay may bahagyang ganda ng isang maliit na nayon sa lalawigan at sagana sa kapangitan ng isang “patay na pook sa longsod.

TEMA O PAKSA:
Ang buhay sa looban ay masyadong masaya ngunit kung ikaw ay mawawalay dito ay isang bangungot.

NILALAMAN / BALANGKAS:
Sa isang looban may isang bata na nalulungkot sa kanyang pag-alis Mga kaisipan / Ideayang taglay ng may Akda:
Maganda ang kanyang pagkakagawa ng kwento at kuha sa isang tunay na buhay.

MGA TAUHAN:
Popoy
Mang Pito
Aling Teda
Pentong
Inkung Fruto
Polito
Lupo
Gofyo
Apo

ISTILO NG PAGKAKASULAT:
Maayos ang pagkakagawa o pagkakasulat ng kwento ng may akda at nasa pagkakasunod-sunod ang pagkakasulat sa kwento

BUOD:
Ang looban ay may bahagyang ganda ng isang maliit na nayon sa lalalwigan. At sagana sa kapangitan ng isang “patay na pook” sa lungsod ang simoy nito ay...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Talambuhay Ni Padre Jacinto Zamora Essay
  • Talambuhay Ni Jose P Laurel Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free