Srp Muuto

Pages: 32 (10117 words) Published: June 24, 2013
Studieretningsprojekt 2012
Fag 1: Afsætning A
Fag 2: Virksomhedsøkonomi A
Afsætningsvejleder: Benny Vinther
Virksomhedsøkonomivejleder: Merethe Rahbek Printz
Udarbejdet af: Martin Plauborg 3.E
Uddannelsessted: Handelsgymnasiet Tradium – Randers
Afleveringsdato: Tirsdag d. 18. December 2012
-------------------------------------------------

1. Abstract
This paper examines the internal and external structure of the Danish corporation Muuto A/S taking the concept of Corporate Social Responsibility and how the stakeholders together with the society tendency influences Muuto A/S’ business concept and strategy into consideration. The following accounts for CSR and which value-adding aspects to benefit by implementing sustainable initiatives. Furthermore an analysis of Muuto A/S’ internal and external situation is made and continuously kept up against previously statement. This is to gain greater insight of the company's internal activities and procedures in relation to CSR. In light of this, the project will finally discuss how Muuto A/S can use CSR as a value-added part of the organization and use the concept as a competitive factor. The paper shows that it is not so much a question of how but rather a question of when or if. According to the analyses and assessments the possibility of Muuto A/S integrating CSR and use it as a competition parameter are many.

*

Indholdsfortegnelse
2. Indledning4
3. Metodeovervejelser5
4. CSR6
4.1) Corporate Social Responsibility i historisk kontekst:6
4.2) Carrolls CSR-pyramide – Se bilag 1:6
4.2.1) Økonomiske ansvar – Dette kræves:7
4.2.2) Lovmæssige ansvar – Dette kræves:7
4.2.3) Etiske ansvar – Dette forventes:7
4.2.4) Filantropiske ansvar – Dette ønskes:8
4.3) Definition af CSR8
4.4) Hvorfor CSR?9
5. Muuto A/S’ interne situation10
5.1) SW-analyse – Se bilag 4:10
5.2) Værdikæde-analyse – se bilag 7:14
5.2.1) Støtteaktiviteter:14
5.2.1.1) Produkt- og teknologisk udvikling:14
5.2.2) Primære aktiviteter:16
5.2.2.1) Produktion – Up-stream-aktivitet:16
5.2.2.2) Salg og markedsføring – down-stream-aktivitet:17
5.3) Kernekompetence18
6. Muuto A/S’ eksterne situation:19
6.1 OT-analyse – Se bilag 8:19
7. Corporate Social Responsibility som et konkurrenceparameter23
8. Konklusion27
Litteraturliste:28
Bilag30
Carrolls CSR-pyramide:30
Ashridges model:30
Forbrugerundersøgelse CSR:31
SW-analyse af Muuto A/S:31
Interview med Morten Kaaber, Muuto32
Økonomisk udvikling Muuto A/S:32
Værdikæde-analyse:33
OT-analyse af Muuto A/S:34

2. Indledning
Virksomheden Muuto A/S er en designbaseret netværksvirksomhed indenfor møbler, belysning og accessories og blev etableret i 2006. Virksomheden har opnået en unik position på markedet, idet forretningssetupet udelukkende bygger på ”up-coming” innovative skandinaviske designere. Grundet dette og det stærke netværk til alle led i organisationen, har virksomheden formået at køre en stor operation med et forholdsvis lille team på 35 medarbejdere internt, hvilket har resulteret i en vækstrate på 50 % hvert år de seneste 5 år, kontinuerlige gode økonomiske resultater, og repræsentation i 1000 udvalgte interiørbutikker fordelt på 48 lande. På trods af virksomhedens popularitet og derfor stigende opmærksomhed fra interessenter, skal man lede længe efter, hvorledes Muuto igennem sine aktiviteter opnår denne succes. Muutos hjemmeside er relativt intetsigende og kun få eksterne kilder beretter om virksomhedens fremgangsmåder. At Muuto med en produktportefølje, hvor møbler bl.a. indgår, ikke formidler sine bæredygtige tiltag (hvis nogle) til omverdenen og stadig opnår sådan en vækst, gav en interessant indgangsvinkel til projektet. Tidligere var den vigtigste opgave for virksomheder, præcis som Muuto udadtil gør, at vise den mest positive bundlinje og præsentere det bedste økonomiske resultat. Dog har nutidens marked og samfund i løbet af de...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • SRP Essay
  • Srp Proposal Essay
  • Srp Om Alt Muligt Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free