Simbang Gabi Sa San Miguel

Pages: 2 (472 words) Published: March 5, 2009
Sa pagpatak ng alas tres ng umaga ng ika-16 ng Disyembre, ang mga banda ng Northern Luzon Command ay magsisimula nang magpatugtog ng mga pampaskong awitin, iikot sa buong baryo at gigisingin ang mga naninirahan sa kani-kanilang tahanan bilang hudyat na dapat nang maghanda ang lahat para sa nakagawian nang Simbang Gabi. Iyan ang salaysay ng aking ina nang minsang nagtanong ako sa kanya kung anu-ano nga ba ang mga kagawian noong araw sa tuwing sasapit ang Simbang Gabi. Tuwang-tuwa niya itong ibinahagi na tila nais niyang maibalik muli ang kapanahunan nila. {draw:frame} Madalas akong umuuwi sa probinsya kahit na lumaki ako sa Maynila, ngunit ang isang bagay na hindi ko pa nasubukang gawin sa tuwing umuuwi kami sa Military Reservation ng San Miguel, Tarlac tuwing magpapasko ay ang magsimbang gabi. Kaya naman napagpasyahan kong magsimba sa Northern Luzon Comman (NOLCOM) Church nitong nakaraang pasko. Alas tres y media na nang umaga ako gumising, pero wala akong narinig na mga banda. Sumilip ako sa bintana, ngunit halos lahat ay nahihimbing pa sa kani-kanilang mga higaan. Mga sampung minuto bago magumpisa ang misa nakaupo na kami ni Inay sa may bandang harapan nang binulungan niya ako na “Dati ang simbang gabi ay nag-uumpisa ng alas kwatro, inilipat na nga ng alas kwatro y media pero tingnan mo, halos hindi pa napupuno ang simbahan di tulad noon na wala na kaming maupuan”. Lumingon ako sa aming likuran, tama nga siya. Mabibilang mo na lang ang mga nagsisimbang gabi. {draw:frame} Noong bata pa ako, ang natatak sa aking isipan sa NOLCOM Church tuwing magpapasko ay ang mga makukulay nitong parol na gawa ng iba’t-ibang sektor ng NOLCOM at nakasabit sa bandang gilid ng simbahan. Ngunit ngayon, halos wala na akong masilayan na makukulay na parol maliban sa ilan na tinago ng simbahan at sinabit muli. Paglabas namin ng simbahan ay wala ring sumalubong na kaliwa’t-kanang tindahan ng puto bumbong at bibingka, di tulad noong sa Our Lady of Lourdes Parish Church sa Retiro, ang...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • San miguel corporation Essay
  • San Miguel Essay
  • Moses San Miguel Essay
  • San Miguel Sample Products Essay
  • San Miguel and A Soriano Essay
  • San Miguel Brewey Essay
  • San Miguel Beer Essay
  • Essay on Philippine San Miguel Corporation

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free