Shqipp

Pages: 2 (535 words) Published: December 17, 2010
C’eshte realizmi?
1. C’eshte simbolizmi ?
2. C’eshte natyralizmi ?
3. Numero disa nga shkrimtaret realist.
4. Ku ndryshon simbolizmi nga realizmi ?
5. Numero disa nga shkrimtaret simboliste.
6. A mund te jete autori realist plotesisht realiste ?
7. Numero disa nga veprat kryesore te Honore De Balzak.
8. Cilat jane kryetemat balzakiane ?
9. Si jane personazhet e Honore De Balzak ?
10. Pse shume lexues e qortojn Balzakun per stilin e tij proliks ? 11. Ne fragmentin Thesari I Evgjenise , per cfare sherben dhurata ? 12. Per cka perdoret eseja pershkruese ?
13. Si ndahen esete pershkruese ?
14. C’eshte ese pershkruese subjektive ?
15. C’eshte ese pershkruese objektive ?
16. Nmero disa nga veprat e Gystav Folber.
17. Ne cka mbeshtetet estetika e G.Folberit ?
18. Ne vepren e Folberit “Enderrimet e Emes” , per cka enderon Ema ? 19. Numer disa nga veprat e Leon Tolstoit.
20. Cfare personazhe ka perdorur Leon Tolstoi ne veprat e tij ? 21. Pse romanin e L.Tolstoit “Lufta dhe Paqja” e kane pagezuar si ? 22. Cilet kan qene personazhet qendror te romanit “Lufta dhe Paqja” ? 23. Si e kupton Tolstoi historine ?

1.Vet termi realism tregon se object i vepres se artit u be realitet: gjithcka u mor nga jeta reali dhe I shembelleu asaj. 2.Simbolizmi u shfaq si levizje letrare qe i bie ndesh realizmit per cheshtjet thelbesore qe lidhen me natyren dhe karakterin e artit 3.Natyralizmi eshte dege letrare e cila shpjegon gjithcka perms nje mbizoterimi te trefishte te qenies njerzore , qe ka te beje me racen , mjedisin dhe momentin. 4.Honore De Balzak , Gystav Folber , Carls Dikens , Uilliam Thekeri e tjer . 5.Nese realizmi kishte lindur si kundervenie ndaj romantizmit , simbolizmi u shfaq si levizje letrare qe i bie ndesh realizmit. 6.Stefan Malarmeja , Pol Verleni , Sharl Bodeleri , Lekont de Lile e tjer . 7.Jo , sepse ata marin ate cka u nevojitet nga nga realiteti dhe I japin asaj vlere pergjithesuese duke...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free