Shell Account

Pages: 12 (2929 words) Published: June 3, 2010
SHELL MOERDIJK|
Accountplan
|
SHELL MOERDIJK IN COMBINATIE MET SHELL NEDERLAND|

Groep 3: Désirée Snijders, Bram Wickel, Aris Scheurwater, Duer Dania, Shannon Meinster, Mike de Bruin, Jalal Mouloudi [Kies de datum]
|

Inhoud
1.0 Basis gegevens3
2.0 Overall doelstellingen, strategie en bedrijfsresultaten account4
3.0 Inkoopstrategie6
3.1Inkoopproces6
4.0 SWOT analyse7
5.0 Door account gehanteerde leveranciers-selectiecriteria8
5.1Specifieke eisen/wensen account ten aanzien van ons bedrijf als leverancier8
6.0 Consequenties voorgaande formulieren voor de strategie t.o.v. dit account9
7.0 Actieplan10
7.1Actie (intern)10
7.2 Actie (extern)11
8.0 Actieprogramma12

1.0 Basis gegevens
Naam: SHELL Nederland Chemie B.V. |
|
| Telefoonnr.: 0168 - 35 91 11|
adres: Chemieweg 25| Faxnr.: 0168 – 35 54 06|
plaats: : 4780 LN  Moerdijk | E-mailadres: infopernismoerdijk@shell.com| Postbus: postbus 6060 | |
Land: Nederland | Debiteurennr.:-|
Internetsite: http://www.shell.nl/home/content/nld/aboutshell/shell_businesses/plant_moerdijk/| BTW-nummer:-| | Handelsreg.nr.: 24082750 0002|
Naam moedermij.:-| Soort bedrijf:Ontwikkeling basisproducten olie| Adres moedermij.:-| Type account:-|

Organigram van het relevante deel van de account waarmee zaken worden gedaan Zie bijlage 1
Opmerkingen/conclusies:

2.0 Overall doelstellingen, strategie en bedrijfsresultaten account Missiestatement Shell
De doelstellingen van Shell zijn om efficiënt, verantwoordelijk en winstgevend in olie, olieproducten, gas, chemicaliën en andere geselecteerde bedrijven te zijn. Daarnaast ook om deel te nemen in de zoektocht naar en ontwikkeling van andere energiebronnen om te voldoen aan de evoluerende behoeften van de klant en de groeiende wereldbevolking voor de vraag naar energie. Shell gelooft dat olie en gas samen een onderdeel van de wereldwijde energiebehoefte voor economische ontwikkeling worden. Hun rol is om ervoor te zorgen dat zij winstgevend afleveren en dit op een zo’n milieuvriendelijke en maatschappelijk verantwoorde manier mogelijk. Zij streven naar een hogere standaard in prestatie, het handhaven van een sterke lange termijn en groeiende positie in de concurrerende omgeving in welke zij kiezen te werken. Ze sterven naar een nauwe samenwerking met hun klanten, hun partners en hun beleidsmakers om zo efficiënter en duurzamer gebruik te maken van de energie en de natuurlijke bronnen. Strategie

De strategie van Shell is gericht om hun positie als leider in de olie- en gasindustrie te versterken, teneinde een concurrerend rendement voor aandeelhouders terwijl het helpen om de mondiale vraag naar energie op een verantwoorde manier aan te bieden.  In Upstream(geraffineerde producten naar de cliënten brengen) richten zij zich op het verkennen van nieuwe olie- en gasreserves en de ontwikkeling van grote projecten waar onze technologie en onze kennis waarde toevoegt aan de houders van de bron.  In Downstream(boren van olie)blijft de nadruk op het genereren van cash uit hun bestaande activa en selectieve investeringen in groeiende markten.  Bedrijfsresultaten SHELL

Shell in nummers 
+ 90 landen waar Shell actief is
~ 101000 aantal werknemers 
2% is de hoeveelheid olie ter wereld die Shell produceert
3% van de hoeveelheid gas ter wereld wordt geproduceerd door Shell 3,1 miljoen vaten olie en gas produceert Shell per dag 
44.000 Shell-stations bestaan er wereldwijd 
145 miljard liter verkochte brandstof 
Shell bezit 35 raffinaderijen en chemische fabrieken
1 klassement door Fortune 500 toegekend

Shell werkt met 3 verschillende soorten zaken. Een deel van de bedrijven onder Shell zijn Upstream. Deze zoeken en herstellen ruwe olie en aardgas. Het andere deel van de bedrijven is Downstream. Een Downstream bedrijf verfijnt, levert en verscheept ruwe olie wereldwijd. Daarnaast produceert en verkoopt het een...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Essay "Shell Shock During World War One"
  • Kiln Shell Replacement Essay
  • Styrofoam and Clam Shells as Tiles Essay
  • Green Mussel (Perna Viridis) Shells as an Additive Component in Hollow Block Making Essay
  • Man in a Shell Essay
  • A Mongoliod Child Handling Shells on the Beach by Robert Snyder Essay
  • Essay about Shell Script to Generate Ascii Table
  • Shell Oil in Nigeria and the Transformation of Shell Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free