Sa Kabilang Lupalop Ng Mahiwagang Kaharian Ni Thomas David F. Chavez

Pages: 3 (1105 words) Published: December 21, 2010
Sa Kabilang Lupalop ng Mahiwagang Kaharian
Ni Thomas David F. Chavez

Nakapanlulumo mang sabihin,  karamihan sa ating mga Filipino ay may pangkasalukuyang mentalidad na  ang mga oportunidad upang umunlad at magkaroon ng maaliwalas na buhay ay hindi matatagpuan sa sariling bayan. Kalakip ang pagsakripisyo ng dugo’t pawis, kinakailangan pang magtrabaho sa ibang bansa upang maitaguyod ang naiwang pamilya sa bansa. Dahil kung hindi, ang pamilya ni Juan ay mananatiling kawawa naghihirap at walang makain.      Ang ganitong pag-iisip ang nag-udyok sa pangunahing tauhan na may matinding suliranin na si Perlita upang magpunta bilang OCW o Overseas Contract Worker sa kaharian ng Saudi Arabia kasabay ang tatlo pang kasamahan. Matapos ang dalawang taon, kasama nya sina Miss Kaliwa o Teresing, Mrs. Kanan na sa gitna ng kwento’y pinangalanan ding Mother Lily at Mr. Mama o Manong Berting pauwi sa Pilipinas sa kanilang labing-isang oras na flight mula Jeddah International Airport. Nararamdaman sa simoy ng hangin ang diwa ng papalapit na araw ng Pasko sa bulwagan ng Jeddah International Airport. Suot-suot ang mga damit na katas Saudi, patuloy sa pagpahid ng Kleenex si Miss Kaliwa maging si Mrs. Kanan sa mga luha ni Perlita o Miss Oksinada kasabay ng pagtulak sa kanya kung siya’y humihinto. Habang sumusunod naman sa kanila si Mr. Mama na humuhuni ng “Pasko na, Sinta Ko” na may dalang stereo component. Ang iba pang mga pasahero, mabibilang sa isang kamay ang hindi Filipino ay may bitbit na kung anu-anong gamit- pambahay man, Apple Mac, Gibson electric Guitar, at iba pa- di alintana ang matunog na pag-iyak ni Miss Oksinada. Kapansin-pansin ang pag-uulit-ulit ni Perlita na ayaw nyang umuwi ng Pilipinas kahit pa malapit na ang Pasko. Naisip nyang hindi na sya tatanggapin pa ng kanyang mga kapamilya sa bansa. Hindi naman umaalis sa kanyang tabi ang dalawang kaibigan at nangakong sasamahan siya kahit makarating pa sa Catbalogan na kanyang lugar. Patuloy sila sa pagtahan kay...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

You May Also Find These Documents Helpful

  • Sa Kabilang Lupalop Ng Mahiwagang Kaharian Essay
  • Sa Kabilang Lupalop Ng Mahiwagang Kaharian Essay
  • kabilang lupalop ng mahiwagang kaharian Essay
  • David Thomas- The Mind Of A Man Essay
  • Chavez Essay
  • Dahilan Sa Paggamit Ng Computer Essay
  • Sfasfasfasfsafsafasfsafsafsf a a Asf Sa F Afs Essay
  • Buod Ng Lupain Ng Taglamig Nga Isinalin Ni Rogelio Sicat Essay

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free