Ruch Antynuklearny

Pages: 6 (1534 words) Published: December 14, 2010
Ruch antynuklearny

Ruch antynuklearny jest ruchem społecznym sprzeciwiającym się wykorzystywaniu różnych technologii jądrowych. Z ruchem tym identyfikuje się wiele organizacji, grup czy też partii politycznych funkcjonujących na całym świecie. Jego podstawowym celem jest rozbrojenie nuklearne. Z czasem jednak wraz z rozwojem nauki cele te poszerzyły się. Obecnie głównym światowym problemem z jakim próbuje walczyć jest wykorzystywanie energii jądrowej.

„Główne argumenty ruchu antynuklearnego:
• produkcja energii atomowej powoduje powstanie toksycznych odpadów, których transport i składowanie mogą być niebezpieczne; odpady te stanowią ponadto obciążenie dla przyszłych pokoleń, co kłóci się z zasadą równoważonego rozwoju, • trudno oddzielić cywilne i militarne wykorzystanie energii atomowej, gdyż wiele krajów traktuje elektrownie atomowe jako pierwszy krok na drodze do stworzenia własnego arsenału jądrowego, • energetyka atomowa wiąże się z koniecznością centralizacji władzy, • elektrownie atomowe mogą być celem zamachów terrorystycznych”[1]

Historia ruchu de facto rozpoczyna się w 1945 roku kiedy to rozpoczęto debatę w związku z pierwszymi testami broni nuklearnej. Miało to miejsce na pustyni w Nowym Meksyku. Grupa amerykańskich naukowców nazwała owe testy Trinity. Wyniki eksperymentów przyczyniły się do zbombardowania Japonii pod koniec II Wojny Światowej. Wydarzenia te rozpoczęły ogólnoświatową debatę na temat słuszności użycia broni jądrowej do osiągnięcia zwycięstwa przez Stany Zjednoczone. Temat polityki nuklearnej poruszany był głównie w kręgach społeczności naukowej oraz stowarzyszeń zawodowych. Warto wspomnieć tu o działalności pewnej organizacji międzynarodowej o nazwie Konferencja Pugwash w Sprawie Nauki i Problemów Światowych. Nazwa jej pochodzi od miejscowości Pugwash znajdującej się w Kanadzie, w której zorganizowana została pierwsza konferencja. W 1957 roku na zaproszenie jej organizatora Józefa Rotblata przybyło na nią dwudziestu dwóch naukowców, z takich krajów jak Stany Zjednoczone, ZSRR, Japonia, Wielka Brytania, Kanada, Australia, Austria, Chiny, Francja. Zaproszenie otrzymał również Marian Danysz - polski fizyk. Celem konferencji jest między innymi działanie na rzecz zmniejszenia niebezpieczeństwa konfliktu zbrojnego, kontrola europejskich sił jądrowych, chemicznych i biologicznych. Obecnie Pugwash ma również wpływ na działania ONZ i innych organizacji międzynarodowych zajmujących się podobną tematyką[2].

Amerykański ruch antynuklearny można śmiało określić jako najliczniejszy, składa się bowiem z ponad siedemdziesięciu grup. Działa głównie próbując opóźniać lub wstrzymywać budowy nowych elektrowni jądrowych. Stara się również kontrolować Amerykański Urząd Dozoru Jądrowego, by ten egzekwował przepisy bezpieczeństwa w elektrowniach jądrowych.

Na początku swego istnienia walczył z rządem Stanów Zjednoczonych, który prowadził wówczas liczne testy broni jądrowej na pustyni w Nevadzie. Rozwój nauki spowodował, że zaczęto planować wykorzystanie energii jądrowej w gospodarce. Brak wiedzy, niska świadomość społeczna przyczyniły się do tego, że społeczeństwo amerykańskie obawiało się o swoje bezpiecześtwo. Najwiekszym problemem miały być skutki emisji promieniowania z elektrowni jądrowych. Ponadto słusznie uważano, że ewentualna awaria reaktora miałaby fatalny w skutkach wpływ na środowisko. Od 1958 do 1964 roku miał miejsce konflikt z władzami dotyczący budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Stanach Zjednoczonych w miejscowości Bodega Bay. Ostatecznie prace zostały zaniechane[3].

O ruchu antynuklearnym w Wielkiej Brytani zaczęto mówić w 1958 roku, kiedy to zorganizowano czterodniowy marsz z Londynu do Aldermastion, gdzie znajdował się ośrodek badań atomowych . Zainicjowała go Kampania na Rzecz Rozbrojenia Nuklearnego. Zebrało się wówczas kilka tysięcy ludzi którzy w ten sposób chcieli zamanifestować swój sprzeciw wobec broni jądrowej.[4]

Rys. 1.

Wyżej zamieszczony...
Continue Reading

Please join StudyMode to read the full document

Become a StudyMode Member

Sign Up - It's Free